TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

2022 Maaşı 2017 Eylül Ödemeleri – 3 Aylık Engelli Maaşı Ne Kadar 2017?

Eklenme Tarihi : 29 Eylül 2017 Kategori : Haberler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 830 kez okunmuş.

Kamuajans.com – 2017 yılının Eylül ayı 2022 engelli maaşları 2017 yılı Eylül ayında 2022 maaşı alanların PTT de bulunan hesaplarına yatırılacak. 2022 maaşı alanlar aşağıdaki bilgilerde görüleceği üzere 2017 Eylül dönemine ait 2022 engelli maaşı miktarları ve PTT de bulunan hesaplarına yatacak maaşların TC kimlik numarasının son rakamına göre alacakları tarihler vardır. Evde bakım maaşı; sadece ağır özürlü kategorisinde değerlendiren hasta yakınlarına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, aylık periyotlar halinde ödeniyor. Söz konusu hastaların 1.dereceden yakınları; bulundukları il ya da ilçelerdeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ve ya toplum merkezlerine başvuruda bulunarak, evde bakım maaşını, başvurularını takip eden ay içinde almaya başlıyor. Temmuz ayı maaşlarını alan hasta yakınları; hazırlanış süresine göre farklılık gösteren maaşlar için, evde bakım maaşı yatan iller ağustos 2017 araştırması yapabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca her hangi bir ödemesi yapılmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, muhtaçlık sınırına ulaşmış ve eşi üzerinden nafaka bağlanmamış her vatandaş engelli maaşı almak için başvuru yapabilir. Engelli maaşı, Sosyal Güvenlik tarafından verilmekte olup engeli en az %40 ve üzeri olan vatandaşlara bağlanır. Hane içerisinde yaşayan kişi sayısı ele alınarak, kişi başına düşen gelir miktarı 2022 sayılı kanunun 1.maddesine göre belirlenerek hesaplanır. 2017 Eylül Ayı 2022 Maaş Miktarları 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 2022 maaş miktarları şu şekildedir. 65 yaş üstü yaşlılık aylığı: 754, 45 TL %40-69 engelli aylığı: 1132, 98 TL %70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı: 1699,47 TL 18 yaş altı engelli yakını aylığı: 1132, 98 TL 2022 aylıkları bayramdan önce aşağıdaki tarihlerde ödenecektir: Doğum yılının son rakamı 0-1-5-6 Olanlar: 28/08/2017 Pazartesi günü Doğum yılının son rakamı 2-3-4-7-8-9 Olanlar: 29/08/2017 Salı günü NOT: ödemelerinizi T.C. kimliğinizle birlikte herhangi bir PTT şubesinden yukarıdaki ödeme günlerinde alabilirsiniz. Hayırlı bayramlar  _____ İlk ödeme ve sonraki tüm ödemeler, Türkiye genelinde herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.  Ödeme Günleri :  Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla; Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü. Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü. Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü. Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü. Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü. Ödeme yapılmaktadır. NOT: Eylül ödeme günleri hemen bayram sonrasına geliyor. 2022 aylık ödemelerinin bayram öncesine alınacağını düşünüyorum. bayramdan önce bu konuda açıklama yapılmasını bekleyeceğiz. değişiklik olursa güncelleme yaparız bu sayfadan. Haziran dönem aylığını alanlar, Eylül Dönem aylığını 2 aylık farkla şu miktarda alacaklar: 65 yaş üstü yaşlılık aylığı= 787,01 TL ( % 40- 69 ) engelli aylığı= 1181,87 TL ( % 70 ve üstü) Bakıma muhtaç engelli aylığı= 1772,80 TL 18 yaş altı engelli yakını aylığı= 1181,87 TL Engelli maaşı yani evde bakım maaşı; engelli olan bireyin ihtiyaçlarını karşılaması ve bakan kişilerin de engelli bireye bakarken zorlanmaması adına verilen bir maaştır. Bazı kişiler bu maaşa ek olarak aynı zamanda 2022 engelli maaşı da alabilmektedirler. Toplumda genellikle “engelli aylığı” olarak bilinen 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun” ilgili maddelerince bağlanan aylıktır. 2017 yılına girdiğimiz şu günlerde 2022 Aylığı Miktarı da belli oldu. Ülkemizde sosyal devlet olmanın bir gereği olarak muhtaç durumdaki engellilere ve engelli yakınlara halk arasında 3 aylık engelli maaşı yasal tabiriyle 2022 maaşı verilmektedir. Ülkemizde sosyal devlet olmanın bir gereği olarak muhtaç durumdaki engellilere ve engelli yakınlara halk arasında 3 aylık engelli maaşı yasal tabiriyle 2022 maaşı verilmektedir. Çoğu yasal hakta olduğu gibi maalesef engelli maaşı nasıl alınır, hangi belgelerle nere müracaat edilir gibi bilgileri vatandaşlar bilmedikleri için devletin kendilerine tanıdığı bu haktan mahrum oluyorlar.Engelli maaşı yani evde bakım maaşı; engelli olan bireyin ihtiyaçlarını karşılaması ve bakan kişilerin de engelli bireye bakarken zorlanmaması adına verilen bir maaştır. Bazı kişiler bu maaşa ek olarak aynı zamanda 2022 engelli maaşı da alabilmektedirler. En çok merak edilen konulardan biri de “evde bakım aylığı nasıl alabilirim” konusudur. Bu konu çok merak edildiğindendir ki, en çok yanlış bilinen konulardan biridir. Her engelli yakını olan bu maaşı alır düşüncesi kesinlikle yanlış bir düşüncedir. Bu maaşı alabilmenin de bazı şartları vardır. “Bu şartlar nelerdir”, “engelli bakım aylığı kaç para ve almak için nereye başvurmalı”, bir de “engelli vefat ettiğinde kaç gün içinde nereye bildirilmeli” sorularına cevaplar vereceğim. 2017 Eylül Ayı 2022 Maaş Miktarları 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 2022 maaş miktarları şu şekildedir. 65 yaş üstü yaşlılık aylığı: 754, 45 TL %40-69 engelli aylığı: 1132, 98 TL %70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı: 1699,47 TL 18 yaş altı engelli yakını aylığı: 1132, 98 TL ENGELLİLERİN 2017 TEMMUZ AYINDAN GEÇERLİ ENGELLİ MAAŞLARI VE EVDE BAKIM MAAŞ TUTARLARI BELLİ OLDU . Bilindiği gibi Engellilerin 2022 sayılı yasadan aldıkları Engelli maaşları her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranında zamlanmaktadır. Engellilerin 3 ayda bir aldıkları Engelli maaşları %40 ile 69 arası raporu olanlar şu anda aldıkları maaş tutarı 1.059.43 TL den 1.132.98 TL ye , %70 den üzeri raporu olan engellilerde ise 3 ayda aldıkları maaş tutarı 1.589.43 TL den 1.699 47 TL ye yükselmiştir. Engelliler 2017 eylül ayında zamlı maaşlarını alacaklardır. Ağır Engellilere evde bakım maaşları da zamlanmıştır. Şu anda evde bakım maaşı 960.58 TL olup 2017 temmuz ayından itibaren bu maaş 1.027.06 TL olmuştur. Aylık Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler Nelerdir? Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan, her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile; bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir. 2022 Aylığı’nı kimler almaya hak kazanır? Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan engelli bireylerin aylık veya gelirleri, alacağı engelli aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır. 2017 YILI 2022 AYLIĞI NE KADAR OLDU? 1 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında yüzde 40-69 oranında engelli olan engellinin aylığı bin 59,64 TL, yüzde 70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı bin 589,47 TL, 18 yaş altı engelli yakını aylığı bin 59,64 TL, 65 yaş üstü yaşlılık aylığı ise 705,62 TL oldu.     Aylık Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler Nelerdir?   2022 sayılı Kanunun 5.maddesi uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır. Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir. Yaşlı aylığı başvurularında, herhangi bir belge talep edilmemesi esastır.   Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında istenen belgeler:   a) Engelli aylıkları başvurularında, engelliler için sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir. b) 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında; engelliler için sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir. Engelli aylıklarına başvuruda bulunan vatandaşlara ücretsiz engelliler için sağlık kurulu raporu uygulamasından faydalanabilmeleri için Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürü tarafından imzalanan sevk kâğıdı verilir.   Engelli bireylerin aylık bağlanması işlemleriyle ve sonrasındaki ilgili konular için Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgı Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA)’nden veya +90 (312) 705 40 00 numaralı telefondan bilgi alınabilir. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni 7 gün 24 saat aranabilir.   022 engelli maaşı için gereken evraklar nelerdir? Mal bildirimi Dilekçe Vukuatlı nüfus kayıt belgesi Sağlık kurulundan alınan birrapor 2 tane vesikalık fotoğraf Fakirlik kağıdı Maaş almadığınızı belgeleyen bir resmi kağıt KamuAjans.com – Özel Haber

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/kultur-sanat/2022-maasi-2017-eylul-odemeleri-3-aylik-engelli-maasi-ne-kadar-2017-h508556.html

Kamuajans

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YAŞAM DESTEKLERİ KAPSAMINDA,ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLARINIZ, AİDATLARINIZ VE BAĞIŞLARINIZA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. NOT : EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÜRÜN SATIŞI VE YARDIM TOPLANMASI GİBİ GİRİŞİMLERİ DOĞRU BULMUYORUZ. BAĞIŞLARINIZ İÇİN TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA ETİMESGUT ŞUBESİNDEKİ HESAP NUMARALARINA BAĞIŞLARINIZI YAPABİLİRSİNİZ . TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA ETİMESGUT şubesi ((TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 115856)) IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )) TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA ETİMESGUT şubesi ((EURO bağış hesap no: 4263- 26989)) IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)) TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA ETİMESGUT şubesi ((USD bağış hesap no: 4263-0026975)) IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75))