TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik

Eklenme Tarihi : 8 Şubat 2014 Kategori : Haberler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 356 kez okunmuş.

“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi
Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Merkezi olarak yapılacak engelli kamu personel seçme sınavı, kura, yerleştirme işlemleri, engelli memur istihdamının takip ve denetimi, istatistiki bilgilerin temini ve engelli memur istihdamı ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri belirlemeyi amaçlayan “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adayların eğitim durumları ve engel gruplarının yarattığı dezavantajlar göz önünde bulundurularak Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekecek. Sınav sonuçları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılan engelli işçi alımlarında da kullanılacak.

İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunları ile buralardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek engellilerin tercihlerine göre yerleştirilmeleri amacıyla noter huzurunda kura çekilecek. Kura çekimini adaylar da izleyebilecek. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir dönem için sadece bir kez alınacak ve dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabilecek.

EKPSS ve kura duyurusu, Devlet Personel Başkanlığınca, her yıl ocak ayında duyurulacak.

Sınav, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli kotası açığı bulunduğu sürece diğer merkezi kamu personel alım sınavlarından ayrı olarak yapılacak. Sınav soruları, engel grupları itibarıyla öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle engellilerin bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde hazırlanacak. Sınav, adayların, engel grupları ve ulaşabilirlikleri göz önüne alınarak, uygun ortamlarda yapılacak ve sınavda istenmesi halinde adaylara, engel grubuna uygun okuyucu ve/veya işaretleyici sınav görevlisi sağlanacak.

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde yapılacak sınava kadar geçerli olacak. Ancak bu süre içinde yeni sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam edecek.

YERLEŞTİRMEDE ÜST YAŞ SINIRI BELİRLENEMEYECEK

Engellilerin atanmasına tahsis edilecek kadro sayısının tespitinde, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun, yurt dışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının yüzde 3’ü dikkate alınacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, ilgili mevzuatında yer alan özel hükümler haricinde, yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaş sınırı tespit edemeyecek.

Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılacak. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilecek. Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyüğe öncelik tanınacak.

İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde kura yöntemi kullanılacak.

Yerleştirme sonuçları, yerleştirmeyi yapan kurumun internet sitesinde duyurulacak.

Engelli adayların öğretmen kadrolarına yerleştirilme işlemleri ise EKPSS sonuçları kullanılarak Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak.

Adaylarda, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde yer alan genel ve özel şartlarla birlikte, atanacakları kadro için tercih kılavuzunda ilan edilen diğer şartlar aranacak.

Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere, bu yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramayacaklar.

Diğer kanunlarla memurluğa atanmaları engellenen adaylar da yerleştirme işlemlerine başvuramayacak, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamayacak ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde herhangi bir kadroya yerleştirilen, ancak atanamayan adaylar, aynı dönem içerisinde yapılacak yerleştirmelere başvuramayacak.

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirmeye ilişkin olarak atamaya yetkili amirin onayı ile 5 kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonu kuracak. Komisyon, atanmak üzere başvuran adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif edecek. Bu adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın atanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak.

Yönetmelikle, 22 Ağustos 2011 tarihli “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırıldı.


DERNEK ADINA ARSA SATIN ALINMIŞ, ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM TESİSİ PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YARDIMLAŞMA KAPSAMINDA ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLAR, AİDATLAR VE BAĞIŞLARA AYRICA GIDA YARDIMLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE VE AKÜLÜ ARAÇLAR GİBİ ÇEŞİTLİ MEDİKAL MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ DİLEDİKLERİ ZAMAN, GÖNÜL RIZALARI İLE BAĞIŞLARINI YAPABİLMELİDİR. İSTİSMARCILARA LÜTFEN FIRSAT VERMEYİNİZ. EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÇEŞİTLİ ÜRÜN SATIŞLARI, TİYATRO BİLETLERİ, TELEFONLARLA ARAYIP YA DA KAPINIZA GELİP, DERNEKLER VEYA ENGELLİLER ADINA PARA İSTEYENLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ!

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 0115856) (IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )

VAKIFLAR BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: IBAN (TR 870001500158007304832375)

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (EURO bağış hesap no: 4263- 26989) (IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)

TÜRKİYE İŞ BANKASI ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (USD bağış hesap no: 4263-0026975) (IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75)