TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Evde Bakım Ücreti, 2022 Engelli Maaşı ve Gerekli Koşullar

Eklenme Tarihi : 6 Ocak 2016 Kategori : Duyurular, sss, Uzmanlardan Önemli Bilgiler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 59.183 kez okunmuş.

2016 yılında Asgari Ücretin belli olmasıyla birlikte 2016 yılında alınacak Evde Bakım ve 2022 Sayılı Engelli Maaşları ve kriterleri de belli oldu.

Buna göre;

Evde Bakım Kriterleri;

1- Sağlık Kurullarından alınan raporlarda Ağır Engelli Bölümünün “EVET” İbareli olması
2- Haneye giren tüm gelirlerin toplamı, hanede yaşayan kişi sayısına bölündüğünde kişi başına düşen miktarın 784.97 TL’yi geçmemesi gerekmektedir.

Ödenecek Maaş Miktarları

– 2016 Yılı İlk 6 Ay için; 880.69 TL

2022 Sayılı Engelli Maaşı Kriterleri;

1- En az % 40 ve üzeri engelli olmak
2- Haneye giren tüm gelirlerin toplamı, hanede yaşayan kişi sayısına bölündüğünde kişi başına düşen miktarın 392.50 TL’yi geçmemesi
3- Sosyal Güvenlik Kurumlarından hiç birine tabi olmamak
4- Muhtaçlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belgenmiş olmak
5- 18 Yaş üstü engelli olmak ya da 18 Yaş altı Engelli Yakını bulumak
6- Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmamak
7- Nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olmamak
8- Devamlı bir gelire sahip olmamak

                                            BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Engelliler için sağlık kurulu raporu(Ağır Engellidir veya  Bakıma muhtaçtır-EVET- ibareli)

2- İkametgah ilmühaberi ( tüm hane halkı)

3-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

4-Maaş bordrosu

5- 2 adet vesikalık fotoğraf (Engelli kişinin )

6- Varsa son mezun olduğu okulun diploması

7- Nüfus cüzdan fotokopisi( tüm hane halkı)

8- 18 yaş üstü bilinci yerinde olmayanlar için vasi kararı alınacak.

9- Kendisinin ve ailesinin sosyal güvenlik kurumlarına tabi olup      olmadığına dair belgeler(SSK,BAĞ-KUR,EMEKLİ SANDIĞINDAN)

10- Gelir durumuna ilişkin beyan ve belgeler(TAPU VERGİ DAİRESİ)

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

SHÇK TEL:0312-418 66 62_0312 276 50 52(SİNCAN  Ş.B)

 TEDAY DERNEĞİ GENEL MERKEZİ    ETİMESGUT/ANKARA

TEL FAX :0 312 245 40 40   Teday derneği başkanı İlimdar BOZTAŞ

 WEB:www.teday.org        e-mail:   teday_dernegi@hotmail.com  

 

Engelliler Kanunu’na göre;

Engelli kişilerin yaşamlarını öncelikle bulundukları ortamda

sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, toplum içinde kendi

kendilerini idare edebilecek ve üretken hâle gelebilecek şekilde

bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan ihtiyacı

olanların geçici veya sürekli bakım altına alınması veya bunlara

evde bakım hizmeti sunulması esastır.

Bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel,

psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alınır.

Bakım hizmetleri, evde bakım veya kurum bakımı

modelleriyle sunulabilir. Öncelikle kişinin sosyal ve fiziksel

çevresinden ayrılmaksızın hizmetin sunulması esas alınır.

Ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç

engellilere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir.

Bakıma muhtaç engellinin aile içerisinde bakımının

mümkün olmaması halinde kurumda bakım hizmeti, engelli

ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlar, özel

bakım merkezleri ve resmi kurum ve kuruluşlar aracılığıyla

verilmektedir.

ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN

ÖDENEN BAKIM ÜCRETİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN;

İlgilinin %50’nin üzerinde engel derecesi olup, raporunda

ağır engelli ibaresi bulunması,

Durumu günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini

önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını

başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek

derecede düşkün olarak değerlendirilmesi,

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı

esas alınmak suretiyle, kendilerine ait veya bakmakla yükümlü

olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık

geliri bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3’ünden daha az olması

gerekmektedir.

Bakım ücretinden yararlanmak için Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığı il müdürlüklerine aşağıdaki belgelerle birlikte

başvurulması gerekmektedir:

* TC Kimlik Numarası beyanı,

* Engelli sağlık kurulu raporu,

* Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine

yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma

muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma

altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi

kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması

ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl

hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi

veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım

gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması

nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç engelli için

ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım

merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise

vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı,

* Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin

gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile

beyanın içeriğine dair belgeler,

* İki adet vesikalık fotoğraf,

* Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,

* Engelli vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin

mahkeme kararı,

* Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin

mahkeme kararı.

*Terk edilmiş ve kimsesiz bakıma muhtaç engellilerin

gerekli belgeleri tamamlayamaması durumunda, Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünce belgelerin tamamlanması

için yardım sağlanır.

BAKIM ÜCRETİ

Yatılı bakım merkezlerinden, günde 24 saat süreyle bakım

hizmeti alan bakıma muhtaç engelliler için iki aylık net asgari

ücret tutarında, Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde 8 saat süreyle tam

gün hizmet alan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari

ücret tutarında, Akrabaları tarafından günde 24 saat süreyle bakılan bakıma

muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme

yapılır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  Ankara İl müdürlüğü Tel :0312–418 66 62

0312 276 50 52(SİNCAN  Ş.B)

TEDAY DERNEĞİ GENEL MERKEZİ    ETİMESGUT/ANKARA

TEL FAX: 0 312 245 40 40   Teday derneği başkanı İlimdar BOZTAŞ

WEB:www.teday.org        e-mail:  teday_dernegi@hotmail.com

 

SAĞLIK  VE  KORUYUCU HİZMETLER

Engelliler Kanunu’na göre;

Yeni doğan, erken çocukluk ve çocukluğun her dönemi

fiziksel, işitsel, duyusal, sosyal, ruhsal ve zihinsel gelişimlerinin

izlenmesi, genetik geçişli ve engelliliğe neden olabilecek

hastalıkların erken teşhis edilmesinin sağlanması, engelliliğin

önlenmesi, var olan engelin şiddetinin olabilecek en düşük

seviyeye çekilmesi ve ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin

çalışmalar Sağlık Bakanlığınca yapılır.

Bu düzenlemeyle; bütün kalıtsal kan hastalıkları ve

engelliliğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık

hizmetleri kapsamında mücadele edileceği hüküm altına

alınmış, böylece bu hastalıkların tespiti için yapılacak testlerin

ücretsiz olması temin edilmiştir.

İşitme cihazı ve ortez-protez yapan ve uygulayan merkezler

mesleki yeterliliği olan kişiler tarafından belirlenen standartlara

uygun olarak Sağlık Bakanlığı denetiminde açılacaktır.

Engelliliğin önlenmesine ilişkin genel çalışmalar Sağlık

Bakanlığınca yürütülmektedir.

ENGELLİLERİN SAĞLIK GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

Sosyal güvencesi olan engellilerin tedavi, muayene, ilaç,

tetkik ve ortez-protez ihtiyaçları bağlı oldukları sosyal güvenlik

kuruluşu tarafından katkı payı alınarak karşılanmaktadır.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun güvencesi altında

olmayan (Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, Emekli Sandığı

vb.) ve yeterli ödeme gücü bulunmayan engelli kişiler yeşil

kart uygulamasından faydalanmaktadır. Bu kapsamda tedavi,

muayene, ilaç, tetkik, diş tedavisi ve ortez-protez ihtiyaçları

temin edilmektedir.

YEŞİL KART VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan bireylerin teşhis, tedavi,

ilaç, diş tedavisi, ortez, protez ve gözlük ihtiyaçları yeşil kart

verilerek karşılanmaktadır. Yeşil kart almak isteyenlerin il

merkezinde II Sağlık Müdürlüğü’ne, ilçelerde ise kaymakamlıklara

başvurması gerekmektedir.

Genel sağlık sigortasının

uygulamaya başlamasıyla yeşil kart uygulaması yürürlükten

kalkacaktır ancak yeşil kart almaya hak kazanmış olanlar genel

sağlık sigortası kapsamında bu hizmetlerden yararlanmaya

devam edecekler ve primleri belirlenen koşullarda devlet

tarafından karşılanacaktır. 

  ilimdar boztaş

  arkadaşlar gelirlerinizi heryılın 1 ocak ve 1 temmuz aylarında açıklanan kritere göre hesaplamayı ihmal etmeyiniz koşulların uymaması halinde sıkıntı yaşaya bilirsiniz bilginize

  Ahmet

  Evde bakım parası için konulan gelir şartı kaldırılmalıdır.Okullarda kitaplar fakir zengin ayırımı yapılmadan herkese veriliyor. Bursluluk şartları Engelliler için konulan şartlardan daha hafif. Halbuki şefkat ve maddi desteğe en muhtaçlar engeli ve engellisi olanlardır. Zira günün 24 saatinde bunu yaşamaktadır.

  hale

  resmen verilmemesi için her yolu denemişler. herkesin bir sgk güvencesi var mutlaka. evi var. bunlar Engellinün ve ailesinin giderini sosyal yaşam hakkını karşılamıyor. eve kapanmış sadece yemek yiyip hayatlarını geçiriyorlar. hiçbir sosyal yaşamları yok. biz kent kart zorla aldık refakatçı kartı bile vermediler. ne anladım bu işden Engellinün dışarı çıkması gerek ama yok. böyle şartlar olmaz.

  mustafa şenoğlu

  Zihinsel engelli babasıyım.memurum bulunduğum ilçeye tayin çıkmadı.bakım maaşı alamıyoruz.hiçbirşeyden istifade edemiyoruz.benim gibi birçok arkadaş var biliyorum.4 kişilik ailede tek çalışanım maaş kriteri uymuyor biraz geçiyor.serbest çalışanlarda nasılsa bordro yok.adalet sağlanmalı.bizim gibi zor şartlarda olan arkadaşlarda almalı.bu engellilerle ilgili bir sürü kanun çıkarıyor gibi gözüksede yararlanamadıktan sonra yine kendi dertlerimizle başbaşa kalmaya devam ediyoruz.her engelli yakınını iyi inceleyin ey siyasiler bakın bakalım bu adamlar ne yapıyor nasıl yaşıyor

  hasan

  arkadaşlar birde özürlü olmadığı halde özürlü maaşı alan asalaklar var benim çevremde çok var sahte evrakla adam her yerde çalışıyor özrü falan yok ama maaş alıyor bunları napcaz nereye bildirecez

  Kenan

  bizde düzenli olarak evde bakım maaşı almaktayız temmuz ayında sosyal hizmetler eve gelip gelir durumunu gösteren belge istedi bende temmuz ayına ait maaş bodromu götürdüm fakat temmuz ayı bayrama denk geldiği için 200 tl bayram harçlığı var bayram harçlığından dolayı maaşım gelir sınırını 23 tl lik bi farkla geçti ve maaşımız kesildi bu konuda yasal birşey yapılabilirmi normalde diğer aylarda 180 tl sınırın altında maaşım zaten

  tuğçe

  %90 engelli bir kız kardeşim var.Babam bizimle görüşmüyor.kendimize ait bir evimiz dahi yok. fakat vukuatli nüfus kayıt örneğinden babam da çıkıyor ve emekli maaşı olduğu için bize ne bakım parası nede engelli maaşı bağlanıyor.bakım parasını da geçtim KOŞULSUZ OLARAK ENGELLİ MAAŞI ENGELLİLERE BAĞLANMALI. ONLARIN NE GÜNAHI VAR.

  tursn

  slm 27 yaşındayım biz 5 kişi bir aileyiz benim % 96 ozürlü raporuh var ama Babamın 2.350.TL geliri var Bakım Aylığı alanabilir mi? . ve ev 2 var ve 1 Araba var Bana cavap verirseniz sevinirim.

  beytullah baran

  insanları felçli yakılarına bakarken emekli memurlar gelir düzeyi için ne yapsı diğeleri gibi binaları altıda adres göternler gibi yapmalıdır yoksa maaşı olduğu halde sahtekarlık yapıp maaşını yokmu sydıraçak yani kendisini başka adrese taşıyıp öylemi müraçat edecek dürüs olanlar alamıyor.

  Aydin Cakmak

  Sn Sosyal Hizmetler Aile Bakanligi Duzce Sosyal hizmet Yardim Vakfinin Bakim ayliklari yatan Banka (Bakim maaslarini) gununde yatirmiyor. 15’te yatmasi gereken maaslari ( 17 ‘de yatacak,, 18′ de yatacak,, deyip İnsanlari oyaliyor. Bu Bazen ayin 22’si yada 23’nu buluyor. Tekerlekli sandalye ile atm’ye gelip geri donen magdur engelliler var. Gerekli sikayetleri Duzce Sosyal Hizmetler il mudurlugune bildirdik. fakat sonuc degismedi. Bu konuda biran once Bankanin degismesini, magduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz. Bu konuyu Onemle Arz ediyoruz.

  mehmet

  arkadaşlar evet benimde özürlü çoçugum var 4 kişi var aylede memurum benimde bakım parası kesildi yalnız bir vatandaş mahkemeyer vermiş asgari üçretin 3/2 sini olması gerek ya ordanda gasgari geçim indirimi kesiliyor oda 540 tl yapıyor asgari geçim indirimi kesilmemesi için mahkemeye vermiş kazanmış bu konuda malumatı olan varmı

  Adınız:

  Ben kayınpederime bakıyorum ama Kamu çalışanı oldugum için alamıyorum kirada oturuyorum gidere bakılmazmış

  mehmet kücük kocabaş

  slm babam yatalak coksıkıntı cekiyoruz ne maşı var nede aile hekimi doktorları birşeyler yapamıyor ve türkiye cumhuriyeti nin başkentinde yaşıyoruz biz saygılar

  ayse ates

  Annem hem tansiyon hem kalp hem de astim hastasi bagkurdan emekli bakici ucreti alabilirmiyiz

  sevim

  Slm.49 Yaşında,%70 zihinsel engelli bir kız kardeşim var.Annem 85,babam 93 yaşında.5 yıl kadar önce bakım ücreti için müracaat ettik ve anneme bakım ücreti bağlandı fakat 7 ay sonra işgüzar memurlar eve gelip kardeşimle konuşarak sağlam olduğuna karar verip bakım maaşını kestiler ve şimdi kardeşim eskisinden daha fazla bakıma muhtaç.Ben aydında oturuyorum ailem düzcede oturuyor yani ne onları yanıma alma imkanım var nede düzceye taşınma imkanım var.Bu sebepten dolayı tekrar müracaat ettik fakat bu seferde annem yaşlı olduğu için bakamaz uygun değil cevabı aldık.Evet zaten annem kendiside bakıma muhtaç,bağlanmasını istediğimiz ücretle bir bakıcı tutup 2 yaşlı,1 engelli baktırmak niyetimiz babamın tek bağkur maaşı malesef karınlarını anca doyuruyor.Saygıdeğer yetkililer allah rızası için önümüzdeki engelleri kaldırın bizler zaten engellilerimizle uğraşmaktan yeteri kadar yıprandık lütfen sizlerde daha fazla yıpratmayın bizleri.SESİMİZİ DUYMANIZ ÜMİDİYLE

  hediye

  ıyı gunler benım 87 yasında babaannem var ona bakıyorum evde bakım ucretı almak ıstıyorum fakat saglık raporu alırken kendı yemek yıyorsa ve tuvalete gıdebılıyorsa boyle durumlarda saglık rapora verılmıyormus dogrumu?yanlı yası 86 bız yemek pısırıp onune verırsek yıyıyor ben yıkıyorum dısarı bızım destegımızle cıkıyor ıkı kez kalcasını kırdı cok hassas yanı evde tek kalamıyor duser dıye korkuyoruz psıkolojısıde bozuk ılac kullanıyor ayrıyetten dıyabet ve tansıyon hastasıda yanı bız olmadan hıc bır ısını yapamıyor ben yaslı bakım parası alamazmıyım bır tanıdıktan duydum heyete gıren doktor soylemıs bız ılk yemek yıyebılıyormu ve tuvelete gıdıyorsa vermıyoruz dıye bu konuda bana bır acıklama yaparsanız cok memnun olurum bende ona gore işlemlerı yapıcam olmuyorsa kesın ugrasmıyım dıye dusunuyorum sımdıden tesekkrler…
  bu işlermler nereye yapılıyor biz Aydın ilçede oturuyoruz. yalnız bababaannemin ikametgahı Konya görünüyor. ne yapmam lazım?

  MÜFİDE ADAK

  İyi çalışmalar Kanser tedavisi görmekteyim. hastalığım metastas yaptı %80 engelli raporum var. 3 çocuk annesiyim. 1kızım evli 2 oğlum üniversitede okuyor. hala tedavi görmekteyim. Annem 75 yaşında benimle o ilgileniyor. herhangi yardım alabilirmiyim.

  METİN YILMAZ

  Kayın validem Alzeimer hastasıdır.81 yaşında olup dul maaşı almaktadır. EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİRMİ ?

  melis

  Bugün eve geldiler ve bankada hesap açtırmamı söylediler ama hangi bankadan actiricagimi soylemediler hangi bankadan actirmam gerekli?

  cemal kaya

  iyi günler benim kardeşim 2005 te inşaat kazası sonucunda yüzde 80 oranında felçli kaldı ve hiç bir geliri yok üç aylık ve bakıma muhtaçlık maaşı alıyor malunen emekli olursa bakıma muhtaçlık maaşı kesilirmi saygılar

  sadık yılmaz

  babamın bakıma muhtaç raporu var annem bakıyor annem bakım ücreti alabilirmi ikiside yaşlı aylığı alıyor başka gelirleri yok

  zehra

  Benim babam 68 yasinda 4-5 yildir bakima muhtac yuruyemiyor annem bakiyor onunda gucu yetmiyo bakim parasi alip yardimci tutmak istiyoruz ama babam emekli maasi aliyor bakim parasi verirlermi maasiyla anca geciniyirlar bakiciya nasil para versinler aydinlatirsaniz seviniriz

  SAİM BULUT

  ANNEM 76 YAŞINDA %83 BABAM 84 YAŞINDA %86 ENGELLİ. Kız kardeşim bakıyor. Aynı evde kalıyorlar. Enişte 1300 tl maaşla bir işte çalışıyor. Evleri tokide kirada oturuyorlar. Bir çocukları var. Sorum şu:1 Annem Babam engelli maaşı alabilir mi? Kardeşim bakıcı parası alabilir mi? Tokiden yararlanabilir mi? mailime bilgi verebilirmisiniz… Saygılar…

  hakkı

  Kızımın %40 raporu var evde bakım ücreti alabilirmiyim ve 2022 den yararlanabilirmiyim kızım 16 yaşında araba için müracaat edebilirmiyim

  gamze

  Anneannemin %82 raporu olmasına rağmen annem maaş alamadı buralarda bile tanıdığın arkandan biri olacak bez parası alan bir insan yatalak ve bakıma muhtaç başka nasıl alınıyor anlamadik.

  hatice kalkan

  esimın annesı sara hastası ve bakıma muhtac evde bakım parası ıcın talepte buluna bılırmıyım

  bayram yucel

  annem şızofren hastası guatır tansıyon altına kaçırdığı ıcın bez kullanıyor ve alzemır başlangıcı var . durum bu sekılde olduğu halde uc hastane gezdık ozurlu raporu ıcın .%86-%88 en sonda %87 ağır özürlü raparu verdı hastaneye ıkı ıtıraz hakkım daha var bu seferde ıkı hastene seçme hakkım olduğu söylendı ıkısıde egıtım araştırma olduğunu soyledıler. raporun 90 alma sebesım ıse araba almak .konu hakkında yazarsanız sevınırım teşekkürler.

  Mustafa

  İyi günler; Annem bakıma Muhtaç % 55 raporlu bakım parası alabilmesi için yapılması gerekenler net olarak öğrenebilrmiyim ayrıca annemin üzerine kredi ile alınmış ev ve araba var birde emekli maaşı var bu bakım parası alınmasına engelmi ?

  fakı

  annem 82 yaşında yatalak bakıma muhtaç babam 6 yıl önce vefat ettı babamın maaşı nı alıyor yaşlı aylığı bağlanırmı

  cani

  Merabalar benim baba annem meme kanseri bizimle beraber kaliyo ve iki haftadir ameliyat oldu patoloji rapaorlarindada dagildigi tamamen kapladigi soyleniyor akil sagkigi da geyet iyi bakim parasi alabilirmiyim ve 18i doldurmama 4 ay var bu engelmidir

  Hayrettin

  Şirofreni hastasına bakan birine evde bakım maaşı bağlanırmı ?

  Hatice

  Bursadayım.Annem(77) ve Babam(82) Ankarada yaşıyor. Annem 2 aydır yürüyemiyor. Bakım ücreti desteği alma şansımız varmı.Gereklilikleri nelerdir.(babamın emekli maaşı ve 1 kira geilri var) Cevabınıza teşekkür ederim.

  Hatice

  Özürlü değil arkadaşlar lütfen engelli die hitap edelim

  ismail hakkı

  benim annem yüzde 81 ağır özürlü babamda 960tl maş alıyor bende çalışmıyorum fakat eşim vefat etti onun maaşını alıyorum 550tl aylık bağlanırmı

  Adınız:

  annem yüzde 81 ağır özürlü babamdan kalan emekli maaşı 960tl alıyor evde ikimiz kalıyoruz bende çalışmıyorum fakat eşim vefatettiği için onun maaşını alıyorum 550tl aylık bağlanırmı

  zafer körlü

  05/12/ 2015 de evde bakım maaşı için başvurduk ne zamana kadar kontrole geliyorlar.65 yaş aylığı alıyor iptal ettirip mağdur maaşı içinde başvurmak istiyorum ne yapmam gerekir

  sevda özcan

  Mrh ben kemik kanseri hastaligimdan dolayi yedi senedir sakatim yuzde elli sekiz raporum var sol bacakta tammamen faaliyet yok uc tane cocugum var ve onlara ben bakiyorum evde bakim ayligindan yararlanabilirmiyim

  yasemin yıldıztekin

  babam 95 yaşında dull ve yetim aylığı alıyor ölen ablamdan (aylık 330tl) ben sskdan emekliyim . babam a artık gücüm yetmiyor evde bakım ücreti alabilirmiyim hanede iki kişiyiz. bilgilendirirseniz çok sevinirim.

  Oktay Demirci

  Babam ve Annem ,ikisi de 92 yaşındalar.2022 yasaya göre 65 yaş üzeri maaşı almaktalar,yeşil kartları var.Bunun dışında hiç bir gelirleri ve sosyal güvenceleri yok.Babam yarı felçli,çift koltuk değneği ile hareket edebiliyor.Annem de yaşlılıktan kaynaklanan unutkanlık var çok şeyi hatırlamıyor,biraz önce sorduğu şeyi hemen tekrar soruyor,kulakları duymuyor,gözleri görmüyor.Annem,babam her ikisi de yüksek tansiyon hastası.Bir gecekonduları var orada oturmaktadırlar,bakıma muhtaçlar.Bizler emekli ve devlet memuruyuz Bizlerin desteği ile yaşamlarını sürdürmekteler.Bizim yardımlarımız yeterli değil.Bu konuda yardım ve önerilerinizi beklerim,saygılar sunarım.

  azize demir kar

  Herkese ictenlikle selamlar….benim kizin 6 yadinda dogustan collup callusum agnesi var hala tam yuruyup konusamiyor sag ve sol tarafi goremiyor dediginden bisey anlamiyor rapor cikardik yuzde 89 fakat bakim massi alamiyorum agir engel tarafina evet ibaresi yzilacakmis alamiyorum her merciye bad vurdum sonuc hudran sosyal yardimlasmaya engelli maasi icin gittim askeri ucretle geciniyorum esim sigortali diyince bu hakktan yararlanamasiniz dediler ordanda sonuc alamadim sesimi duyan varsa lutfen bir cevap yazbilirmi saygilarmla…

  MUZAFFER şana

  MRB…EVDE BAKIM AYLIĞI ALANLAR TATİLE,CENAZEYE … VS GİTTİĞİNDE SOSYAL HİZMETLERE dilekçe mi vermek zorunda ? sonra eve gelirler bulamazlarsa maaş kesilirmiş.BU BİLGİLERLE ALAKALI RESMİ BİR YAZI VAR MI ? BİRDE YUKARDAKİ ARKADAŞLARIN DEDİĞİ GİBİ KİŞİ BAŞI GELİR SINIRI KALKMALI .ÇÜNKÜ MASRAFLARIMIZ DİĞER İNSANLARA GÖRE DAHA FAZLA.GELİRİMİZDE FAZLA OLMALI Kİ DENGE OLUŞSUN.
  İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM…

  veli günyüz

  Engellilere sosyal yardım yapmamak için görevliler ellerinden geleni yapıyorlar. Engellilere verilen aylık, evde bakım parası aslında asgarı ücretinin çok üstünde olmalıdır. siyasiler lütfen bu konu ile ilgilenin. engelli aileleri çok mağdur.

  Erdal

  Slm.ssk emeklisiyim.Asgari ücrele çalışan bir oğlum var. 84 yaşında tansiyon ,şeker ve perkinson hastası anneme birlikte oturuyoruz.Annem evden çıkamıyor, duvarlara tutunarak yürüyor. Haftada bir bayana ücret vererek banyo ihtiyacını gideriyorum.Kısacası kesinlikle kendi başına yaşayamaz ilaç ve yemek her şeyi ile ben ilgileniyorum.Yaşlı bakım ücretinden faydalanabilirmiyim ?
  oğlum asgari ücret alıyor
  ben ssk emeklisiyim
  annem kocasından bağkur alıyor. Bilgilendirirseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim…

  sümbül

  Selamün aleyküm Ankarada oturmaktayız.Dedemle birliktete 7 kişilik bi aileyiz Dedem 84 yaşıda 28 senedir annem bakıyor Dedemin 7 çocuğu var bizden başka hiç biri bakmıyor kendisi kanser hastası 6 senedir hastaneye sürekli taşınıyoruz Banyosunu kendi yapamıyor hastaneye gidemiyor destek olmadan. Kardeşim çalışıyor bi askeri ücretle. Ben işsizim.
  Kışın Dedemin aylık 1000 liraya yakın masrafı çıkıyor biz bunun altından kalkamıyoruz hiç biyerden buzamana kadar yardım almadık 65 yaş üstü emekli maşını ilk bu ay alcaz sosyal güvencesi babamın bağkurundan yararlanıyor babam kışın çalışamıyor bakuru yatırmakta güçlük çekiyoruz iki kardeşim üniversiteye gidiyor. Engel oranı %90 ağır engel kısmında hayır yazıyor. Neden hayır yazıyor 1 ay uğraştık kardeşimin çalıştığı dedemin masraflarına gidiyor.

  MERMİN ARSLAN

  annem ve abim ağır engelli diğer kardeşim onlara bakıyor bakım parası alıyor diye engelli maaşları kesildi bunun detaylarını öğrenebilirmiyim

  nermin arslan

  evde bakım parası alanın engelli maaşı kesilirmi?

  NURİ KARABOĞAZ

  GÜNAYDIN..29.11.2011 doğumlu,SPİNA ..lı kız torunum var..Asgari ücret ten başka hiçbir şeyleri yok.%80 ENGELLİ raporu ile ,kızım,BAKIM parası alıyor(du).Yenileme de ,ORAN: %90 oldu..(Sonda ve Alt bezi kullanılıyor).Fakat, AĞIR ENGELLİ : ”Hayır”yazıyor..”Yanlışlık olmuş,düzeltilir”dediler..Bir başka DEVLET HASTANESİnden de aynı…İL sağlık Md.lüğü,TEKRAR,Başka bir DEVLET HASTANESŞ ne yönlendirdi..Devlet Ünv.Hastanesi bu RAPORu verebilir mi ?Bu gibi ÇOCUKLARda ,”EVET” ibaresi şart mı ?Kızımın,BAKIM PARASI kesilir mi ?Selamlar..

  knn

  yorumlara bakıyorum kımının emeklı maası var kımının evı arsası var kımıde elhamdululh dıyor arkadaslar lütfen fazla maaş göz cıkarmaz demeyın cunku dogmamıs cocukların hakkı var

  Cengiz deniz

  mrb. babam yeşil kartlı 67 yaşında. yüzde 96 engelli raporu var engelli maaşı alıyor aynı zamanda annem de bakıcı maaşı alıyor. şimdi sorum şu. ben memurum babamı sigortam üzerine almak istiyorum. babamı sigortam üzerine aldığımda engelli maaşı ve bakicilik maaşı kesilir mi? yardimci olursaniz sevinirim

  hikmet

  Slm benim % 80engelli bebegim var henüz yuruyemiyo sag kolunu kullanamıyo % 60bedensel % 50 ise angınama gerini bulunmaktadr daha önceki rapor da agır engelli evetti simdide hayır yazdıgından maasımız kesildi evde calısan yok esimle ayrıyız saglık guvencemizde yok nasıl tekrar baglata bilirim yada tekrar baglalabilirmi lütfen bilgilendirirseniz cok mutlu olurum…

  metin ören

  engelli bakım aylıkları gelirden sayılıyormu yasada böyle bir madde varmı bulundugum yerde bir çok engelli arkadaşın üç aylıkları kesildi

  Bilal

  Mrb %42 engelle ablam var 3 kişilik bir aileyiz ve asgari ücretle çalışıyorum eşim ablamın ihtiyaçlarını görüyor bakım maaşı alabilir mi bilgilendirirmsnz

  Yılmaz Yılmaz

  Yaklaşık 10 yıldır oğlum sspe hastası ben gözümü kırpmadan gece gündüz çocuğuma bakıyorum ama devletten ne maaş nede bakım parası alabiliyorum devlet memuru olmam nedeniyle buadaletmi özel iş yapanlar iş yapıyor para kazanıyor ama başkasının adına iş yapıyorlar bu dediğimiz hertürlü devletin imkanından faydalanıyor ben bu mağduriyetim Nasıl gideririm fikri olan lütfen yasın

  aysel

  iyi günler biz babaannem dedem ve engelli amcam ile birlikte kalıyoruz dedemin emekli maaşı var amcamında engelli maaşı var ayrıyetten bakım parası alabiliyor muyuz

  Adınız:

  Yüzde65 engelimiz var 9 yasinda cocuk agir engel ibresi evet degil ailesi olarak bakim parasi alabilirmiyiz

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YAŞAM DESTEKLERİ KAPSAMINDA,ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLARINIZ, AİDATLARINIZ VE BAĞIŞLARINIZA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. NOT : EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÜRÜN SATIŞI VE YARDIM TOPLANMASI GİBİ GİRİŞİMLERİ DOĞRU BULMUYORUZ. BAĞIŞLARINIZ İÇİN TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA ETİMESGUT ŞUBESİNDEKİ HESAP NUMARALARINA BAĞIŞLARINIZI YAPABİLİRSİNİZ . TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA ETİMESGUT şubesi ((TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 115856)) IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )) TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA ETİMESGUT şubesi ((EURO bağış hesap no: 4263- 26989)) IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)) TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA ETİMESGUT şubesi ((USD bağış hesap no: 4263-0026975)) IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75))