TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Engellilerin ücretsiz seyahat kartı değişiyor

Eklenme Tarihi : 9 Ocak 2014 Kategori : Duyurular, sss | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 6.910 kez okunmuş.

‘Engelliler İçin Kimlik Kartları”nı yeniledi. Kartlarda, kart sahibinin ağır engellilik durumu ile ulaşımda refakatçi bulundurma hakkı belirtilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, engellilerin ücretsiz seyahat hakkından yararlanırken de kullanabilecekleri ”Engelliler İçin Kimlik Kartları”nı yeniledi-Kartlarda, kart sahibinin ağır engellilik durumu ile ulaşımda refakatçi bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, engellilerin ücretsiz seyahat hakkından yararlanırken de kullanabilecekleri ”Engelliler İçin Kimlik Kartları”nı yeniledi. Kartlarda, kart sahibinin ağır engellilik durumu ile ulaşımda refakatçi bulundurma hakkı belirtilecek. Müsteşar Ahmet Zahteroğulları imzasıyla illere gönderilen duyuruda, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik hatırlatıldı. Değişiklikle, engelliler için sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendilerine ve ağır engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçilerine, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanı getirildiği ifade edildi.
-Problem yaşamamaları için
Ücretsiz seyahat hakkının kullanımına ilişkin hususları düzenleyecek yönetmelik çalışmalarının yürütüldüğü kaydedilen duyuruda, Engelliler İçin Kimlik Kartı’nın bakanlık il müdürlerince verildiği anımsatıldı. Ayrıca, daha önceki Engelliler İçin Kimlik Kartı’nın, kart hamilinin ağır engelli olup olmadığına dair bir ibare içermediği ifade edilerek, ağır engellilerin ve refakatçilerinin bu haktan herhangi bir problemle karşılaşmadan faydalanmasını sağlamak üzere, kartın ”ağır engellilik” bilgisini de içerecek şekilde revize edilmesi zorunluluğunun doğduğu da belirtildi.
-Yeni kart için eskiler iade edilecek
Bu çerçevede kartlar, ağır engellilik bilgisini de içerecek şekilde revize edildi, yeni tasarıma uygun kartlar ise il müdürlüklerine gönderildi.
Engelliler İçin Kimlik Kartı’nın yeni tasarımında, güvenlik unsurlarının artırılması ve daha işlevsel bir kullanımın sağlanması amaçlı bir takım değişiklikler yapıldı. Buna göre, ağır engelli bireylerin kartlarına ”Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi eklendi, ağır engelli olmayan bireylerin kartlarında ilgili bölüm boş bırakıldı. Engelliler İçin Kimlik Kartı sahibi olan ve ağır engelliliğini ispatlayıp yeni kart talebinde bulunan vatandaşlardan mevcut kartları iade alınacak ve yenisi düzenlenecek.

ENGELLİ KİMLİK KARLARI DEĞİŞİKLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI! İŞTE O YÖNETMELİK;

Sayı:
41062479-319-
25/12/2013

Konu:
Engelli Kimlik Kartı İşlemleri

DAĞITIMLI

Bilindiği üzere, 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Kanunla 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yapılan değişiklik ile, engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendilerine ve ağır engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçilerine, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma imkanı getirilmiştir.

Anılan değişiklikle getirilen ücretsiz seyahat hakkının kullanımına ilişkin hususları düzenlemeyi amaçlayan Yönetmeliğe ilişkin çalışmalar Bakanlığımız Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Yönetmelik taslağı, ücretsiz seyahat hakkından, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının Bakanlığımızca düzenlenecek kartı, yaşlıların nüfus cüzdanını, engellilerin de Bakanlığımızca düzenlenen ve “Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde geçerli olan kartlar ile Engelliler İçin Kimlik Kartlarını kullanarak faydalanabilmelerini öngörmektedir. “Engelliler İçin Kimlik Kartları”na ilişkin işlemler, anılan Yönetmelik hükümleri gereğince Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, kimlik kartları Bakanlığımız İl Müdürlükleri aracılığıyla verilmektedir.

Yukarıda belirtildiği gibi, 4736 sayılı Kanun ile getirilen ücretsiz seyahat hakkından, ağır engelli vatandaşlarımız ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri de faydalanabilecektir. Ancak, Bakanlığımız Kurumsal Kimlik Kılavuzuna uygun olarak 22.03.2013 tarihli ve 289 sayılı Bakanlık Oluru ile revize edilen “Engelliler İçin Kimlik Kartı” (Ek-1), kart hamilinin ağır engelli olup olmadığına dair bir ibare içermemekte olup, ağır engellilerin ve refakatçilerinin bu haktan herhangi bir problemle karşılaşmadan faydalanmasını sağlamak üzere, kartın ağır engellilik bilgisini de içerecek şekilde revize edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bakanlık Makamının 14/11/2013 tarihli ve 1309 sayılı Olurları çerçevesinde ağır engellilik bilgisini de içerecek şekilde revize edilen kartların basımı gerçekleştirilmiş ve yeni tasarıma uygun kartlar (Ek-2) İl Müdürlüklerine iletilmiştir.

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Yönetim Bilgi Sisteminde (YBS) gerekli değişiklikler yapılarak, modül eski (Ek-1) ve yeni (Ek-2) kartların basımına da imkan verecek şekilde İl Müdürlüklerinin kullanımına açılmıştır.

Yeni Tasarıma (Ek-2) uygun kartlar basılırken Engelliler İçin Sağlık Kurulu Raporunda “ağır engelli” ibaresi yer alan bireyler için kartlarda “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresinin basılı çıkması için YBD’de yer alan “Başvuru İşlemleri” altındaki “Engelli Hizmetleri Vaka Bilgileri (Kimlik)” ekranında “Ağır Engellilik Durumu EVET” butonunun işaretlenmesi gerekmektedir. Ağır engelli olmayan bireyler için düzenlenecek kartlarda ise aynı ekrandaki “HAYIR” butonunun işaretlenmesi gerekmektedir.

Engelliler İçin Kimlik Kartının yeni tasarımında güvenlik unsurlarının artırılması ve daha işlevsel bir kullanımın sağlanması amaçlı bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Bu çerçevede;

– Ağır engelli bireylerin kartlarına “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi eklenmiş,

– Ağır engelli olmayan bireylerin kartlarında ilgili bölüm boş bırakılmış,

– Kimlik kartının ön yüzünde yer alan çerçeve kutucuklar kaldırılmış,

– Adı Soyadı bölümü iki ayrı satırda yer alacak şekilde ayrıştırlmış,

– Kartın seri numarası kartın arka yüzüne aktarılmış,

– Kartın arka yüzünde yer alan onay bölümüne onay tarihi eklenmiş,

– Kartın arka yüzünde yer alan açıklayıcı bilgiler güncellenmiş,

– Kartın ön yüzünde yer alan fotoğraf bölümünün sol alt köşesine gelecek şekilde uygulanmak üzere Bakanlığımız logolu bir hologram eklenmiştir.

Uygulamanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için İl Müdürlüklerinin aşağıda belirtilen hususlara azami özen göstermesi gerekmektedir.
Ağır engelli olduğu bilgisine sahip olunan vatandaşların uygun iletişim kanalları kullanılarak bilgilendirilmesi,

Engelliler İçin Kimlik Kartı talep eden vatandaşlarımızın bu hakkın refakatçi ile kullanımı konusunda net ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmesi,

Ağır engelli bireylerin kart taleplerinin mutlaka “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresinin yer aldığı Yeni Tasarıma (Ek-2) uygun kartlar ile karşılanması,

Stoğunda Eski Tasarıma (Ek-1) uygun kart bulunan illerin, ağır engelli olmayan ve ücretsiz seyahat hakkından refakatçi ile birlikte yararlanma imkanı bulunmayan vatandaşlarımız için kullanılmak kaydıyla, stoğundakiler bitene kadar bu kartları kullanmaya devam etmesi,

Ağır engelli olan ve ücretsiz seyahat hakkından refakatçi ile birlikte yararlanma imkanı bulunan vatandaşlarımız için ise yeni tasarıma sahip kartları kullanması,

Stoğunda Eski Tasarıma uygun kart bulunmayan illerin gerek engelli ve gerek ağır engelli vatandaşlarımız için Yeni Tasarıma uygun kartları kullanması,

Engelliler İçin Kimlik Kartlarının doldurulması için YBS’de Eski ve Yeni Tasarıma uygun modülü kullanmaları,

Halihazırda Engelliler İçin Kimlik Kartı sahibi olan ve ağır engelliliğini ispatlayıp yeni kart talebinde bulunan vatandaşlardan mevcut kartları iade alınarak yenisinin düzenlenmesi,

Her ilin aynı standartta kart basmasını sağlama amacına yönelik olarak, aynı evsafa sahip malzemenin temin edilerek kullanılması, bu çerçevede Yeni Tasarım kartlar ile birlikte gönderilecek olan örnek kemikleştirici (170 micron kalınlığında ara malzeme) ile polyester laminasyon (250 micron kalınlığında PVC) malzemelerin kullanılması,

Fotoğrafın sol alt köşesine gelecek şekilde uygulanacak Bakanlığımız logolu hologramın, yırtılma, yıpranma ve kopma gibi durumlarla karşı karşıya gelinmemesi için kartın dış yüzeyine değil preslenme öncesinde fotoğrafın üstüne yapıştırılması,

Uygulamanın yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yürütülmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Ahmet ZAHTEROĞULLARI

Müsteşar

  ümit sonel

  başta yüzde 40 raporlu olup bir işte çalıştığım halde her daim yasaların değişmesiyle düşük raporlar verilerek hak ettiğim halde özürlü kimlik kartı alamayıp bu indirimlerden yararlanamıyorum rahatsızlık durumu devam etiiği halde neden rapor oranı düşmektedir ilk aldığımız rapor sayılmıyor oysa sürekli hastalık devam etmekte olup tedavi görüyorum buna göre rapor oranları düşmesi doğal değildir bunlarda bir çözüm bulunmalı

  saim candan

  işitme engelliyim tamamen işitme cihazinen duyabiliyorm devletimiz neden benim gibi agir işitme engelliyi normel işitme engelliler vasfina koyuyor ve banada cihaz vermiyor

  vahit maranğoz

  ücretsitsiz totlu taşima kanunandan faydannmak istiyorum raporum yuzde 140 olum faydalanmak istiyorum ilgili kuruma arz ederim,

  Güven Pekdur

  Devletimiz Kardeşime Engelli Ulaşım Kartı Verdi Sağolsun Adana İlinde İkamet Etmekteyiz Adana Özel Halk Otobüs Şöfer Ve Muavinlerinin Hakaretlerinden Usandık Nerdeyse Kullanırken Korkar Duruma Geldik Otobüse Binip Kartı Gösterdikten Sonra Kullandıkları Kelimeler İşte Bir Beleşçi İşte Bir avantacı Ondan Sonra Yolcıların İçinde Muavin Kimlik Kontrolu Yapıyor Nerdeyse Hangi Durumdan Engelli Oldugunu Bir Sormadıkları Kaldı Devletimizin Buna Bir Çare Bulmasını Umarız

  Adınız:

  Güven Pekdur
  Devletimiz Kardeşime Engelli Ulaşım Kartı Verdi Sağolsun Adana İlinde İkamet Etmekteyiz Adana Özel Halk Otobüs Şöfer Ve Muavinlerinin Hakaretlerinden Usandık Nerdeyse Kullanırken Korkar Duruma Geldik Otobüse Binip Kartı Gösterdikten Sonra Kullandıkları Kelimeler İşte Bir Beleşçi İşte Bir avantacı Ondan Sonra Yolcıların İçinde Muavin Kimlik Kontrolu Yapıyor Nerdeyse Hangi Durumdan Engelli Oldugunu Bir Sormadıkları Kaldı Devletimizin Buna Bir Çare Bulmasını Umarız

  teday

  Size bu şekilde muamele yapan otobüs görevlilerini şikayet ediniz. Araç plakasını, olay tarihi, saati ve güzergahı biçiminde 150 No’lu telefona veya internet üzerinden BİMER’e bildiriniz.

  nuran yalçın

  ben %80 Sağ %75 sol kulağı duymayan işitme engelliyim yaşım 53 ve iş bulamıyorum bir cihaz alabilmek için kulağıma göre olan en az 3000 lıralık cihazı takamıyorum soyumdan gelen sağırlık ben ilelebet sağırmı gezicem bana devlet olarak yardım edilmesini istiyorum bu parayı bir araya getirebilmem mümkün değil işde bulamıyorum ya bana göre bir iş yada cihaz icin yardım bekliyorum.babadan sadece 700 tl yetim parası alıyorum ltf bilgilendirseniz cok sevinirim en azından iş bulabilirsem bu cihazı da calısır alırım yardımcı olmanızı bekliyorum saygılarımla daha önce bir yorum yapmadım
  ,


DERNEK ADINA ARSA SATIN ALINMIŞ, ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM TESİSİ PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YARDIMLAŞMA KAPSAMINDA ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLAR, AİDATLAR VE BAĞIŞLARA AYRICA GIDA YARDIMLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE VE AKÜLÜ ARAÇLAR GİBİ ÇEŞİTLİ MEDİKAL MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ DİLEDİKLERİ ZAMAN, GÖNÜL RIZALARI İLE BAĞIŞLARINI YAPABİLMELİDİR. İSTİSMARCILARA LÜTFEN FIRSAT VERMEYİNİZ. EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÇEŞİTLİ ÜRÜN SATIŞLARI, TİYATRO BİLETLERİ, TELEFONLARLA ARAYIP YA DA KAPINIZA GELİP, DERNEKLER VEYA ENGELLİLER ADINA PARA İSTEYENLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ!

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 0115856) (IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )

VAKIFLAR BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: IBAN (TR 870001500158007304832375)

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (EURO bağış hesap no: 4263- 26989) (IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)

TÜRKİYE İŞ BANKASI ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (USD bağış hesap no: 4263-0026975) (IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75)