TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Evde Bakım Ücreti, 2022 Engelli Maaşı ve Gerekli Koşullar

Eklenme Tarihi : 29 Haziran 2016 Kategori : Haberler, sss, Uzmanlardan Önemli Bilgiler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 252.229 kez okunmuş.

2019 Yılı Evde Bakım Maaş ve 2022 Sayılı Engelli Aylığı Tutarları ve Kriterleri  Belli Olmuştur!

 

2019 YILINDA UYGULANACAK OLAN 2022 SAYILI ENGELLİ AYLIKLARI VE KRİTERLERİ

Ocak ayında aylığın tutarı yüzde 40-60 engeli olanlarda 482,04 lira yüzde 70 ve üstü engeli olanlarda 725,90 lira. Kişi başına düşen gelir şartı da 609,67 lira olarak uygulanacaktır.

2019 YILINDA UYGULANACAK OLAN EVDE BAKIM MİKTARI VE BAĞLANMA KRİTERİ: Ödenecek olan Evde bakım miktarı Ocak ayında bin 310- bin 315 lira. Kişi başı gelir sınırı da Ocak’tan itibaren bin 219 lira 34 kuruş olarak uygulanacak.

Evde bakım maaşı ailesinde engelli olan kişilere verilen, devlet tarafından her ay ödenen paradır. İsminde maaş olsa da bakım parası bir emeklilik değil devlet tarafından yapılan sosyal yardımdır. Aylık olarak bu maaş engelli kişinin kendisine değil ona bakan kişiye ödenir.

     BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Engelliler için sağlık kurulu raporu(Ağır Engellidir veya  Bakıma muhtaçtır-EVET- ibareli)

2- İkametgah ilmühaberi ( tüm hane halkı)

3-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

4-Maaş bordrosu

5- 2 adet vesikalık fotoğraf (Engelli kişinin )

6- Varsa son mezun olduğu okulun diploması

7- Nüfus cüzdan fotokopisi( tüm hane halkı)

8- 18 yaş üstü bilinci yerinde olmayanlar için vasi kararı alınacak.

9- Kendisinin ve ailesinin sosyal güvenlik kurumlarına tabi olup olmadığına dair belgeler(SSK,BAĞ-KUR,EMEKLİ SANDIĞINDAN)

10- Gelir durumuna ilişkin beyan ve belgeler(TAPU VERGİ DAİRESİ)

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

SHÇK TEL:0312-418 66 62_0312 276 50 52(SİNCAN  Ş.B)

TEDAY DERNEĞİ GENEL MERKEZİ    ETİMESGUT/ANKARA

TEL FAX :0 312 245 40 40   Teday Derneği Başkanı İlimdar BOZTAŞ

 

 

2017 YILI 2022 ENGELLİ  AYLIĞI MİKTARLARI

01.01.2017-30.06.2017 döneminde geçerli olmak üzere 2022 aylık miktarları şu şekildedir:

65 yaş üstü yaşlılık aylığı: 705,62 TL (1 aylık miktar 235,21 TL)

Engellilik derecesi %40-69 engelli aylığı: 1059,64 TL (1 aylık miktar 353,21 TL)

Engellilik derecesi %70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı: 1589,47 TL (1 aylık miktar 529,82 TL)

18 yaş altı engelli yakını aylığı: 1059,64 TL (1 aylık miktar 353,21 TL)

Hanede kişi başına düşen aylık gelir sınırı ise şu şekildedir:
01.01.2017 – 31.12.2017 tarihlerinde geçerli olmak üzere 2022 aylıkları için muhtaçlık sınırı 423,58 TL olmuştur.

Engelliler Kanunu’na göre;

Engelli kişilerin yaşamlarını öncelikle bulundukları ortamda sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hâle gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan ihtiyacı olanların geçici veya sürekli bakım altına alınması veya bunlara evde bakım hizmeti sunulması esastır. Bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alınır. Bakım hizmetleri, evde bakım veya kurum bakımı modelleriyle sunulabilir. Öncelikle kişinin sosyal ve fiziksel çevresinden ayrılmaksızın hizmetin sunulması esas alınır. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç engellilere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir. Bakıma muhtaç engellinin aile içerisinde bakımının mümkün olmaması halinde kurumda bakım hizmeti, engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlar, özel bakım merkezleri ve resmi kurum ve kuruluşlar aracılığıyla verilmektedir.

ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN

ÖDENEN BAKIM ÜCRETİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN;

İlgilinin %50’nin üzerinde engel derecesi olup, raporunda ağır engelli ibaresi bulunması, Durumu günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olarak değerlendirilmesi, Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle, kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık geliri bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3’ünden daha az olması gerekmektedir.

Bakım ücretinden yararlanmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüklerine aşağıdaki belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir:

* TC Kimlik Numarası beyanı,

* Engelli sağlık kurulu raporu,

* Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı,

* Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,

* İki adet vesikalık fotoğraf,

* Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,

* Engelli vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,

* Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı.

*Terk edilmiş ve kimsesiz bakıma muhtaç engellilerin gerekli belgeleri tamamlayamaması durumunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünce belgelerin tamamlanması için yardım sağlanır.

BAKIM ÜCRETİ

Yatılı bakım merkezlerinden, günde 24 saat süreyle bakım hizmeti alan bakıma muhtaç engelliler için iki aylık net asgari ücret tutarında, Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde 8 saat süreyle tam gün hizmet alan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında, Akrabaları tarafından günde 24 saat süreyle bakılan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme yapılır.

 

SAĞLIK  VE  KORUYUCU HİZMETLER

Engelliler Kanunu’na göre;

Yeni doğan, erken çocukluk ve çocukluğun her dönemi fiziksel, işitsel, duyusal, sosyal, ruhsal ve zihinsel gelişimlerinin izlenmesi, genetik geçişli ve engelliliğe neden olabilecek hastalıkların erken teşhis edilmesinin sağlanması, engelliliğin önlenmesi, var olan engelin şiddetinin olabilecek en düşük seviyeye çekilmesi ve ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin çalışmalar Sağlık Bakanlığınca yapılır. Bu düzenlemeyle; bütün kalıtsal kan hastalıkları ve engelliliğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele edileceği hüküm altına alınmış, böylece bu hastalıkların tespiti için yapılacak testlerin ücretsiz olması temin edilmiştir. İşitme cihazı ve ortez-protez yapan ve uygulayan merkezler mesleki yeterliliği olan kişiler tarafından belirlenen standartlara uygun olarak Sağlık Bakanlığı denetiminde açılacaktır. Engelliliğin önlenmesine ilişkin genel çalışmalar Sağlık Bakanlığınca yürütülmektedir.

ENGELLİLERİN SAĞLIK GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

Sosyal güvencesi olan engellilerin tedavi, muayene, ilaç, tetkik ve ortez-protez ihtiyaçları bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşu tarafından katkı payı alınarak karşılanmaktadır. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun güvencesi altında olmayan (Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, Emekli Sandığı vb.) ve yeterli ödeme gücü bulunmayan engelli kişiler yeşil kart uygulamasından faydalanmaktadır. Bu kapsamda tedavi, muayene, ilaç, tetkik, diş tedavisi ve ortez-protez ihtiyaçları temin edilmektedir.

YEŞİL KART VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan bireylerin teşhis, tedavi, ilaç, diş tedavisi, ortez, protez ve gözlük ihtiyaçları yeşil kart verilerek karşılanmaktadır. Yeşil kart almak isteyenlerin il merkezinde II Sağlık Müdürlüğü’ne, ilçelerde ise kaymakamlıklara başvurması gerekmektedir. Genel sağlık sigortasının uygulamaya başlamasıyla yeşil kart uygulaması yürürlükten kalkacaktır ancak yeşil kart almaya hak kazanmış olanlar genel sağlık sigortası kapsamında bu hizmetlerden yararlanmaya devam edecekler ve primleri belirlenen koşullarda devlet tarafından karşılanacaktır.

  ilimdar boztaş

  arkadaşlar gelirlerinizi heryılın 1 ocak ve 1 temmuz aylarında açıklanan kritere göre hesaplamayı ihmal etmeyiniz koşulların uymaması halinde sıkıntı yaşaya bilirsiniz bilginize

  Ahmet

  Evde bakım parası için konulan gelir şartı kaldırılmalıdır.Okullarda kitaplar fakir zengin ayırımı yapılmadan herkese veriliyor. Bursluluk şartları Engelliler için konulan şartlardan daha hafif. Halbuki şefkat ve maddi desteğe en muhtaçlar engeli ve engellisi olanlardır. Zira günün 24 saatinde bunu yaşamaktadır.

  hale

  resmen verilmemesi için her yolu denemişler. herkesin bir sgk güvencesi var mutlaka. evi var. bunlar Engellinün ve ailesinin giderini sosyal yaşam hakkını karşılamıyor. eve kapanmış sadece yemek yiyip hayatlarını geçiriyorlar. hiçbir sosyal yaşamları yok. biz kent kart zorla aldık refakatçı kartı bile vermediler. ne anladım bu işden Engellinün dışarı çıkması gerek ama yok. böyle şartlar olmaz.

  mustafa şenoğlu

  Zihinsel engelli babasıyım.memurum bulunduğum ilçeye tayin çıkmadı.bakım maaşı alamıyoruz.hiçbirşeyden istifade edemiyoruz.benim gibi birçok arkadaş var biliyorum.4 kişilik ailede tek çalışanım maaş kriteri uymuyor biraz geçiyor.serbest çalışanlarda nasılsa bordro yok.adalet sağlanmalı.bizim gibi zor şartlarda olan arkadaşlarda almalı.bu engellilerle ilgili bir sürü kanun çıkarıyor gibi gözüksede yararlanamadıktan sonra yine kendi dertlerimizle başbaşa kalmaya devam ediyoruz.her engelli yakınını iyi inceleyin ey siyasiler bakın bakalım bu adamlar ne yapıyor nasıl yaşıyor

  hasan

  arkadaşlar birde özürlü olmadığı halde özürlü maaşı alan asalaklar var benim çevremde çok var sahte evrakla adam her yerde çalışıyor özrü falan yok ama maaş alıyor bunları napcaz nereye bildirecez

  Kenan

  bizde düzenli olarak evde bakım maaşı almaktayız temmuz ayında sosyal hizmetler eve gelip gelir durumunu gösteren belge istedi bende temmuz ayına ait maaş bodromu götürdüm fakat temmuz ayı bayrama denk geldiği için 200 tl bayram harçlığı var bayram harçlığından dolayı maaşım gelir sınırını 23 tl lik bi farkla geçti ve maaşımız kesildi bu konuda yasal birşey yapılabilirmi normalde diğer aylarda 180 tl sınırın altında maaşım zaten

  tuğçe

  %90 engelli bir kız kardeşim var.Babam bizimle görüşmüyor.kendimize ait bir evimiz dahi yok. fakat vukuatli nüfus kayıt örneğinden babam da çıkıyor ve emekli maaşı olduğu için bize ne bakım parası nede engelli maaşı bağlanıyor.bakım parasını da geçtim KOŞULSUZ OLARAK ENGELLİ MAAŞI ENGELLİLERE BAĞLANMALI. ONLARIN NE GÜNAHI VAR.

  tursn

  slm 27 yaşındayım biz 5 kişi bir aileyiz benim % 96 ozürlü raporuh var ama Babamın 2.350.TL geliri var Bakım Aylığı alanabilir mi? . ve ev 2 var ve 1 Araba var Bana cavap verirseniz sevinirim.

  beytullah baran

  insanları felçli yakılarına bakarken emekli memurlar gelir düzeyi için ne yapsı diğeleri gibi binaları altıda adres göternler gibi yapmalıdır yoksa maaşı olduğu halde sahtekarlık yapıp maaşını yokmu sydıraçak yani kendisini başka adrese taşıyıp öylemi müraçat edecek dürüs olanlar alamıyor.

  Aydin Cakmak

  Sn Sosyal Hizmetler Aile Bakanligi Duzce Sosyal hizmet Yardim Vakfinin Bakim ayliklari yatan Banka (Bakim maaslarini) gununde yatirmiyor. 15’te yatmasi gereken maaslari ( 17 ‘de yatacak,, 18’ de yatacak,, deyip İnsanlari oyaliyor. Bu Bazen ayin 22’si yada 23’nu buluyor. Tekerlekli sandalye ile atm’ye gelip geri donen magdur engelliler var. Gerekli sikayetleri Duzce Sosyal Hizmetler il mudurlugune bildirdik. fakat sonuc degismedi. Bu konuda biran once Bankanin degismesini, magduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz. Bu konuyu Onemle Arz ediyoruz.

  mehmet

  arkadaşlar evet benimde özürlü çoçugum var 4 kişi var aylede memurum benimde bakım parası kesildi yalnız bir vatandaş mahkemeyer vermiş asgari üçretin 3/2 sini olması gerek ya ordanda gasgari geçim indirimi kesiliyor oda 540 tl yapıyor asgari geçim indirimi kesilmemesi için mahkemeye vermiş kazanmış bu konuda malumatı olan varmı

  Adınız:

  Ben kayınpederime bakıyorum ama Kamu çalışanı oldugum için alamıyorum kirada oturuyorum gidere bakılmazmış

  mehmet kücük kocabaş

  slm babam yatalak coksıkıntı cekiyoruz ne maşı var nede aile hekimi doktorları birşeyler yapamıyor ve türkiye cumhuriyeti nin başkentinde yaşıyoruz biz saygılar

  ayse ates

  Annem hem tansiyon hem kalp hem de astim hastasi bagkurdan emekli bakici ucreti alabilirmiyiz

  sevim

  Slm.49 Yaşında,%70 zihinsel engelli bir kız kardeşim var.Annem 85,babam 93 yaşında.5 yıl kadar önce bakım ücreti için müracaat ettik ve anneme bakım ücreti bağlandı fakat 7 ay sonra işgüzar memurlar eve gelip kardeşimle konuşarak sağlam olduğuna karar verip bakım maaşını kestiler ve şimdi kardeşim eskisinden daha fazla bakıma muhtaç.Ben aydında oturuyorum ailem düzcede oturuyor yani ne onları yanıma alma imkanım var nede düzceye taşınma imkanım var.Bu sebepten dolayı tekrar müracaat ettik fakat bu seferde annem yaşlı olduğu için bakamaz uygun değil cevabı aldık.Evet zaten annem kendiside bakıma muhtaç,bağlanmasını istediğimiz ücretle bir bakıcı tutup 2 yaşlı,1 engelli baktırmak niyetimiz babamın tek bağkur maaşı malesef karınlarını anca doyuruyor.Saygıdeğer yetkililer allah rızası için önümüzdeki engelleri kaldırın bizler zaten engellilerimizle uğraşmaktan yeteri kadar yıprandık lütfen sizlerde daha fazla yıpratmayın bizleri.SESİMİZİ DUYMANIZ ÜMİDİYLE

  hediye

  ıyı gunler benım 87 yasında babaannem var ona bakıyorum evde bakım ucretı almak ıstıyorum fakat saglık raporu alırken kendı yemek yıyorsa ve tuvalete gıdebılıyorsa boyle durumlarda saglık rapora verılmıyormus dogrumu?yanlı yası 86 bız yemek pısırıp onune verırsek yıyıyor ben yıkıyorum dısarı bızım destegımızle cıkıyor ıkı kez kalcasını kırdı cok hassas yanı evde tek kalamıyor duser dıye korkuyoruz psıkolojısıde bozuk ılac kullanıyor ayrıyetten dıyabet ve tansıyon hastasıda yanı bız olmadan hıc bır ısını yapamıyor ben yaslı bakım parası alamazmıyım bır tanıdıktan duydum heyete gıren doktor soylemıs bız ılk yemek yıyebılıyormu ve tuvelete gıdıyorsa vermıyoruz dıye bu konuda bana bır acıklama yaparsanız cok memnun olurum bende ona gore işlemlerı yapıcam olmuyorsa kesın ugrasmıyım dıye dusunuyorum sımdıden tesekkrler…
  bu işlermler nereye yapılıyor biz Aydın ilçede oturuyoruz. yalnız bababaannemin ikametgahı Konya görünüyor. ne yapmam lazım?

  MÜFİDE ADAK

  İyi çalışmalar Kanser tedavisi görmekteyim. hastalığım metastas yaptı %80 engelli raporum var. 3 çocuk annesiyim. 1kızım evli 2 oğlum üniversitede okuyor. hala tedavi görmekteyim. Annem 75 yaşında benimle o ilgileniyor. herhangi yardım alabilirmiyim.

  METİN YILMAZ

  Kayın validem Alzeimer hastasıdır.81 yaşında olup dul maaşı almaktadır. EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİRMİ ?

  melis

  Bugün eve geldiler ve bankada hesap açtırmamı söylediler ama hangi bankadan actiricagimi soylemediler hangi bankadan actirmam gerekli?

  cemal kaya

  iyi günler benim kardeşim 2005 te inşaat kazası sonucunda yüzde 80 oranında felçli kaldı ve hiç bir geliri yok üç aylık ve bakıma muhtaçlık maaşı alıyor malunen emekli olursa bakıma muhtaçlık maaşı kesilirmi saygılar

  sadık yılmaz

  babamın bakıma muhtaç raporu var annem bakıyor annem bakım ücreti alabilirmi ikiside yaşlı aylığı alıyor başka gelirleri yok

  zehra

  Benim babam 68 yasinda 4-5 yildir bakima muhtac yuruyemiyor annem bakiyor onunda gucu yetmiyo bakim parasi alip yardimci tutmak istiyoruz ama babam emekli maasi aliyor bakim parasi verirlermi maasiyla anca geciniyirlar bakiciya nasil para versinler aydinlatirsaniz seviniriz

  SAİM BULUT

  ANNEM 76 YAŞINDA %83 BABAM 84 YAŞINDA %86 ENGELLİ. Kız kardeşim bakıyor. Aynı evde kalıyorlar. Enişte 1300 tl maaşla bir işte çalışıyor. Evleri tokide kirada oturuyorlar. Bir çocukları var. Sorum şu:1 Annem Babam engelli maaşı alabilir mi? Kardeşim bakıcı parası alabilir mi? Tokiden yararlanabilir mi? mailime bilgi verebilirmisiniz… Saygılar…

  hakkı

  Kızımın %40 raporu var evde bakım ücreti alabilirmiyim ve 2022 den yararlanabilirmiyim kızım 16 yaşında araba için müracaat edebilirmiyim

  gamze

  Anneannemin %82 raporu olmasına rağmen annem maaş alamadı buralarda bile tanıdığın arkandan biri olacak bez parası alan bir insan yatalak ve bakıma muhtaç başka nasıl alınıyor anlamadik.

  hatice kalkan

  esimın annesı sara hastası ve bakıma muhtac evde bakım parası ıcın talepte buluna bılırmıyım

  bayram yucel

  annem şızofren hastası guatır tansıyon altına kaçırdığı ıcın bez kullanıyor ve alzemır başlangıcı var . durum bu sekılde olduğu halde uc hastane gezdık ozurlu raporu ıcın .%86-%88 en sonda %87 ağır özürlü raparu verdı hastaneye ıkı ıtıraz hakkım daha var bu seferde ıkı hastene seçme hakkım olduğu söylendı ıkısıde egıtım araştırma olduğunu soyledıler. raporun 90 alma sebesım ıse araba almak .konu hakkında yazarsanız sevınırım teşekkürler.

  Mustafa

  İyi günler; Annem bakıma Muhtaç % 55 raporlu bakım parası alabilmesi için yapılması gerekenler net olarak öğrenebilrmiyim ayrıca annemin üzerine kredi ile alınmış ev ve araba var birde emekli maaşı var bu bakım parası alınmasına engelmi ?

  fakı

  annem 82 yaşında yatalak bakıma muhtaç babam 6 yıl önce vefat ettı babamın maaşı nı alıyor yaşlı aylığı bağlanırmı

  cani

  Merabalar benim baba annem meme kanseri bizimle beraber kaliyo ve iki haftadir ameliyat oldu patoloji rapaorlarindada dagildigi tamamen kapladigi soyleniyor akil sagkigi da geyet iyi bakim parasi alabilirmiyim ve 18i doldurmama 4 ay var bu engelmidir

  Hayrettin

  Şirofreni hastasına bakan birine evde bakım maaşı bağlanırmı ?

  Hatice

  Bursadayım.Annem(77) ve Babam(82) Ankarada yaşıyor. Annem 2 aydır yürüyemiyor. Bakım ücreti desteği alma şansımız varmı.Gereklilikleri nelerdir.(babamın emekli maaşı ve 1 kira geilri var) Cevabınıza teşekkür ederim.

  Hatice

  Özürlü değil arkadaşlar lütfen engelli die hitap edelim

  ismail hakkı

  benim annem yüzde 81 ağır özürlü babamda 960tl maş alıyor bende çalışmıyorum fakat eşim vefat etti onun maaşını alıyorum 550tl aylık bağlanırmı

  Adınız:

  annem yüzde 81 ağır özürlü babamdan kalan emekli maaşı 960tl alıyor evde ikimiz kalıyoruz bende çalışmıyorum fakat eşim vefatettiği için onun maaşını alıyorum 550tl aylık bağlanırmı

  zafer körlü

  05/12/ 2015 de evde bakım maaşı için başvurduk ne zamana kadar kontrole geliyorlar.65 yaş aylığı alıyor iptal ettirip mağdur maaşı içinde başvurmak istiyorum ne yapmam gerekir

  sevda özcan

  Mrh ben kemik kanseri hastaligimdan dolayi yedi senedir sakatim yuzde elli sekiz raporum var sol bacakta tammamen faaliyet yok uc tane cocugum var ve onlara ben bakiyorum evde bakim ayligindan yararlanabilirmiyim

  yasemin yıldıztekin

  babam 95 yaşında dull ve yetim aylığı alıyor ölen ablamdan (aylık 330tl) ben sskdan emekliyim . babam a artık gücüm yetmiyor evde bakım ücreti alabilirmiyim hanede iki kişiyiz. bilgilendirirseniz çok sevinirim.

  Oktay Demirci

  Babam ve Annem ,ikisi de 92 yaşındalar.2022 yasaya göre 65 yaş üzeri maaşı almaktalar,yeşil kartları var.Bunun dışında hiç bir gelirleri ve sosyal güvenceleri yok.Babam yarı felçli,çift koltuk değneği ile hareket edebiliyor.Annem de yaşlılıktan kaynaklanan unutkanlık var çok şeyi hatırlamıyor,biraz önce sorduğu şeyi hemen tekrar soruyor,kulakları duymuyor,gözleri görmüyor.Annem,babam her ikisi de yüksek tansiyon hastası.Bir gecekonduları var orada oturmaktadırlar,bakıma muhtaçlar.Bizler emekli ve devlet memuruyuz Bizlerin desteği ile yaşamlarını sürdürmekteler.Bizim yardımlarımız yeterli değil.Bu konuda yardım ve önerilerinizi beklerim,saygılar sunarım.

  azize demir kar

  Herkese ictenlikle selamlar….benim kizin 6 yadinda dogustan collup callusum agnesi var hala tam yuruyup konusamiyor sag ve sol tarafi goremiyor dediginden bisey anlamiyor rapor cikardik yuzde 89 fakat bakim massi alamiyorum agir engel tarafina evet ibaresi yzilacakmis alamiyorum her merciye bad vurdum sonuc hudran sosyal yardimlasmaya engelli maasi icin gittim askeri ucretle geciniyorum esim sigortali diyince bu hakktan yararlanamasiniz dediler ordanda sonuc alamadim sesimi duyan varsa lutfen bir cevap yazbilirmi saygilarmla…

  MUZAFFER şana

  MRB…EVDE BAKIM AYLIĞI ALANLAR TATİLE,CENAZEYE … VS GİTTİĞİNDE SOSYAL HİZMETLERE dilekçe mi vermek zorunda ? sonra eve gelirler bulamazlarsa maaş kesilirmiş.BU BİLGİLERLE ALAKALI RESMİ BİR YAZI VAR MI ? BİRDE YUKARDAKİ ARKADAŞLARIN DEDİĞİ GİBİ KİŞİ BAŞI GELİR SINIRI KALKMALI .ÇÜNKÜ MASRAFLARIMIZ DİĞER İNSANLARA GÖRE DAHA FAZLA.GELİRİMİZDE FAZLA OLMALI Kİ DENGE OLUŞSUN.
  İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM…

  veli günyüz

  Engellilere sosyal yardım yapmamak için görevliler ellerinden geleni yapıyorlar. Engellilere verilen aylık, evde bakım parası aslında asgarı ücretinin çok üstünde olmalıdır. siyasiler lütfen bu konu ile ilgilenin. engelli aileleri çok mağdur.

  Erdal

  Slm.ssk emeklisiyim.Asgari ücrele çalışan bir oğlum var. 84 yaşında tansiyon ,şeker ve perkinson hastası anneme birlikte oturuyoruz.Annem evden çıkamıyor, duvarlara tutunarak yürüyor. Haftada bir bayana ücret vererek banyo ihtiyacını gideriyorum.Kısacası kesinlikle kendi başına yaşayamaz ilaç ve yemek her şeyi ile ben ilgileniyorum.Yaşlı bakım ücretinden faydalanabilirmiyim ?
  oğlum asgari ücret alıyor
  ben ssk emeklisiyim
  annem kocasından bağkur alıyor. Bilgilendirirseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim…

  sümbül

  Selamün aleyküm Ankarada oturmaktayız.Dedemle birliktete 7 kişilik bi aileyiz Dedem 84 yaşıda 28 senedir annem bakıyor Dedemin 7 çocuğu var bizden başka hiç biri bakmıyor kendisi kanser hastası 6 senedir hastaneye sürekli taşınıyoruz Banyosunu kendi yapamıyor hastaneye gidemiyor destek olmadan. Kardeşim çalışıyor bi askeri ücretle. Ben işsizim.
  Kışın Dedemin aylık 1000 liraya yakın masrafı çıkıyor biz bunun altından kalkamıyoruz hiç biyerden buzamana kadar yardım almadık 65 yaş üstü emekli maşını ilk bu ay alcaz sosyal güvencesi babamın bağkurundan yararlanıyor babam kışın çalışamıyor bakuru yatırmakta güçlük çekiyoruz iki kardeşim üniversiteye gidiyor. Engel oranı %90 ağır engel kısmında hayır yazıyor. Neden hayır yazıyor 1 ay uğraştık kardeşimin çalıştığı dedemin masraflarına gidiyor.

  MERMİN ARSLAN

  annem ve abim ağır engelli diğer kardeşim onlara bakıyor bakım parası alıyor diye engelli maaşları kesildi bunun detaylarını öğrenebilirmiyim

  nermin arslan

  evde bakım parası alanın engelli maaşı kesilirmi?

  NURİ KARABOĞAZ

  GÜNAYDIN..29.11.2011 doğumlu,SPİNA ..lı kız torunum var..Asgari ücret ten başka hiçbir şeyleri yok.%80 ENGELLİ raporu ile ,kızım,BAKIM parası alıyor(du).Yenileme de ,ORAN: %90 oldu..(Sonda ve Alt bezi kullanılıyor).Fakat, AĞIR ENGELLİ : ”Hayır”yazıyor..”Yanlışlık olmuş,düzeltilir”dediler..Bir başka DEVLET HASTANESİnden de aynı…İL sağlık Md.lüğü,TEKRAR,Başka bir DEVLET HASTANESŞ ne yönlendirdi..Devlet Ünv.Hastanesi bu RAPORu verebilir mi ?Bu gibi ÇOCUKLARda ,”EVET” ibaresi şart mı ?Kızımın,BAKIM PARASI kesilir mi ?Selamlar..

  knn

  yorumlara bakıyorum kımının emeklı maası var kımının evı arsası var kımıde elhamdululh dıyor arkadaslar lütfen fazla maaş göz cıkarmaz demeyın cunku dogmamıs cocukların hakkı var

  Cengiz deniz

  mrb. babam yeşil kartlı 67 yaşında. yüzde 96 engelli raporu var engelli maaşı alıyor aynı zamanda annem de bakıcı maaşı alıyor. şimdi sorum şu. ben memurum babamı sigortam üzerine almak istiyorum. babamı sigortam üzerine aldığımda engelli maaşı ve bakicilik maaşı kesilir mi? yardimci olursaniz sevinirim

  hikmet

  Slm benim % 80engelli bebegim var henüz yuruyemiyo sag kolunu kullanamıyo % 60bedensel % 50 ise angınama gerini bulunmaktadr daha önceki rapor da agır engelli evetti simdide hayır yazdıgından maasımız kesildi evde calısan yok esimle ayrıyız saglık guvencemizde yok nasıl tekrar baglata bilirim yada tekrar baglalabilirmi lütfen bilgilendirirseniz cok mutlu olurum…

  metin ören

  engelli bakım aylıkları gelirden sayılıyormu yasada böyle bir madde varmı bulundugum yerde bir çok engelli arkadaşın üç aylıkları kesildi

  Bilal

  Mrb %42 engelle ablam var 3 kişilik bir aileyiz ve asgari ücretle çalışıyorum eşim ablamın ihtiyaçlarını görüyor bakım maaşı alabilir mi bilgilendirirmsnz

  Yılmaz Yılmaz

  Yaklaşık 10 yıldır oğlum sspe hastası ben gözümü kırpmadan gece gündüz çocuğuma bakıyorum ama devletten ne maaş nede bakım parası alabiliyorum devlet memuru olmam nedeniyle buadaletmi özel iş yapanlar iş yapıyor para kazanıyor ama başkasının adına iş yapıyorlar bu dediğimiz hertürlü devletin imkanından faydalanıyor ben bu mağduriyetim Nasıl gideririm fikri olan lütfen yasın

  aysel

  iyi günler biz babaannem dedem ve engelli amcam ile birlikte kalıyoruz dedemin emekli maaşı var amcamında engelli maaşı var ayrıyetten bakım parası alabiliyor muyuz

  Adınız:

  Yüzde65 engelimiz var 9 yasinda cocuk agir engel ibresi evet degil ailesi olarak bakim parasi alabilirmiyiz

  Hatice

  Merhaba babam 87 yaşında koah tedavisi görüyor, annem 71 yaşında şeker tansiyon hastası, 10 yıl önce bypass oldu, 4 yıl önde benine şant talıkdı, bunların yanı sıra hidrosefali,alzahimer ve parkinson tedavileri görüyor. Bu hastalıklar için ilaç raporları var birde engelli raporumu çıkarmak zorundayız.

  Sezen

  Evde bakıma muraccat ettim 25 tl fazla çıktı alamadım kiraciyim 1 yıldır çalışamiyorum annem rahatsız olduğundan dolayı 25 tl fazla denildi ben aldığım parayı komple kiraya yatiriyorum ama fazlam varmış cok tuhaf

  suzan

  merhabalar babam engelli ve emekli maasi aliyor.anneme babamdan dolayi engelli maasi baglanirmi

  hasret

  92 zihinsel engelli olan kızım var 27 yaşında ikinci evliligimi yapıyorm eşimin 4 cocuguvar benim malımdan sizene diyor evde bakım maaşım kesildi eşimin mal varlıgından dolayı kızım ilk evliligimden ne yapmalıyım teşekkürler

  leyla

  Iyi gunler benim sorum şu kayinvalidem 73 yasinda heyetten rapor aldık :yüzde 75 verdiler ama ağır engelli degil yazmislar biz başvuru yapsak onaylanirmi saygılar. ..

  Deniz

  Mrh ben annemle babamla yasiyorum annem bakici maşi aliyor babam da üç aylik maas aliyor toplam 7 kisi bir ailede yasiyoruz ben sigortali olursam maaslarda bir sikinti olurmu tsk

  Nihat

  Babam 55 yaşında düşkün bir adam kucuken kafasına darbe almış gözleri tamamen kör olmuş aylık gelir yok bakici maasinda n gecininiyoruz

  muhammed

  benim % 40 özürlü kız kardeşim var 4 sene önce maaş bağlandı ama durumu gün geçtikçe kötüye gitti intiharlar ve etkisi güçlü ilaçlar kullanmaya başladı ailem 5 kişi babam emekli 1300 lira maaşı var ben çalışmıyorum askere gidecem anneme bakıcı aylığı bağlanmasını istiyorum çünkü kardeşimin özürlü oranının yükseldiğini düşünüyorum ne yapmam lazım

  Şerife

  Benim 86 yasinda babannem var diyabet hastasi yuruyemiyor idrar kaciriyor tuvaletten biz kaldiriyoruz kulaklari duymuyor psikolojikmende rahatsiz yanindan baska yere ayrilamiyoruz %67 engelli cikti lutfen bir yardimci olurmusunuz bakarken cok zorlaniyoruz artik

  yonca birol

  Esim sigortali ortalama 2000 tl (MESAILI) buda maas aliyor iki cocugumuz var annemi bakim evinden aldim yuzde 85 raporu var hem bakim hem uc ayda olan parayi alabilirmiyim

  yemlihan adıguzel

  merhabalar annem 72 yaşında baypas oldu ve sağlık kurulunda % 66 engelli raporu aldı annemin engelli maaşı alabilmesine yetiyormu bu konuda bize bilgi veririrseniz seviniriz ailede hiç çalışan yok annem dul maaşı alıyor ve sosyal yardımlaşmadan destek alarak yaşıyor

  armir

  annem kanser hastasi bunu disinda seker bobrek kalp tansiyon hastaliklarida var hastane 99 oraninda rapor verdi maas almaya basladi ama 500 tl bu ne kadar dogru birde hem hasta hemde bakan maas alabiliyormu sadece hastayami veriliyor

  Recep Uğur

  Her türlü gelir hesaplama çok saçma. Benim İstanbul Gaziosmanpaşada evim var. Kira alıyorum. Sakaryada kirada oturuyorum ve daha fazla kira veriyorum. Hesaplamaya gelince sizin kira geliriniz var diye onuda gelirimize ekliyorlar. e verdiğim kira diyorum onu devlet görmez diyorlar. böyle bir saçma uygulama görmedim. şayet bir ailenin 1 adet evi varsa kira geliri olamaz. sosyal hizmetlere bunu bir türlü anlatamadım. veya anlamak istemiyorlar. Kırtasiye yardımına gelince Normal çocukların okul kitaplarını veren devlet benim oçem de okuyan çocuğuma neden kitaplarını vermiyor. ben özel olarak getirtip uçuk fiyatlar ödüyorum. devlet özel okullara teşvik vereceğine engelli okullarının ihtiyaçlarını gidermeli. bizim oçem müdürümüz sağdan soldan sponsor bulup yaptırmaya çalışıyor.

  İsmail kaya

  İyi günler babamın %91 ağır özürlü raporu mevcud eve giren toplu para miktarı 3900 TL ( 6 kişi yaşıyor )annem babam için bakım aylığı alabilirmi cevap verirseniz sevinirim not: eğer oluyorsa nasıl bir yol izlememiz lazım

  Gönül Alkan

  Merhabalar.Annem 10 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor babamdan dul aylığı var. Gürcistanlı bakıcı bulduk yatılı olarak 500 usd +ssk ödüyoruz. Biz bakım aylığı alabilirmiyiz.

  Ozge ustkale

  Slm annem 85yasinda Parkinson hastası bence annem babamdan emekli maaşı alıyoruz ablamda eşinden ayrıldı geldi şimdi babamdan aldığımız 1100tl maaş üçe bölünüyor abim bekar öğretmen bizi evine kabul etti beraber kalıyoruz ama bize maddi bir desteği yok bu durumda engelli aylığı bağlanır mı

  Hazna

  Babamın raporu 100/100 ağır özürlü hanede 6 kişi yaşıyruz.Annemin üstüne ev var ama onda abimler oturuyo,ablamın üstündeki evdede biz oturuyoz yani evlerden bir gelirimz yok.Babam emekli,engelli bir abim var onunda bakım ücretini alıyoz.48 dönüm bağ görünüyo ama o bağ satıldı halen üstünyde görünüyo bilgilendirirseniz sevinirim

  berati

  Annem gözlerindeki katarakt ve şeker hastalığından engelli aylığı alıyor biz gözlerini ameliyat ettirip görmesini sağlarsak aylık kesilir mi ?

  ayse gezici

  100 78 agır ozurluyum evlenmeden annem bakım aylıgı alıyordu sımdı ıse esım baktıgı ıcın esımım bakım aylıgı alabılırmı not evde bakım yanlar sıgortalı ve emekli olabılırmı hasta baktıkları için calısamadıklarından

  Hayati

  ALLAH cc yardımcımız olsun,26 yaşında %90 engelli kızım var.Sadece engelli aracı alabildim,ötv ve mtv,den muaf tutuluyorsun.4 kişilik aile,tek çalışan benim.Oğlum ünüversiteye başladı ve yıkılmadım ayaktayım çok şükür.Vatanım,Milletim(Türk) vede Devletim ebedi var olsun,bu da yeter. Bldy, de işçiyim.ALLAHA emanet olun.

  Hikmet celebi

  87 yaşında yatalak sadece yemeğini kedi yiyebilen bir hastam var. Hastaneye götürüyor um bir şeyi yok diyorlar rapor vermiyorlar. Bez almakta bile güçlük çekiyorum. Sağdan sola bile kendisi dönemiyor. Bakım ücreti veya bez alabilmek için ne yapmalıyım. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Hikmet çelebi

  Hikmet celebi

  87 yaşında yatalak hastam var. Sağdan sola dönemiyor. Kendi başına oturamaz. Sadece yemeğini yiyor. Doktorlar rapor vermiyor. BEZ ve bakım parası alabilmek için ne yapmalıyım? Yardımlarınız için teşekkür ederim. Hikmet çelebi

  Kubilay

  Hastamız hastahaneye gidip gelecek durumda değil.rapor almak için ede muayene etme rapor çıkarma şansımız varmı.saygılar.

  Ahmet kürkcü

  Kanser astasıyım suan yataktayım kalkamıyorum 45 kg oldum yardım ala bilirmiyim

  Ünzile

  Merhaba benim zihinsel engeli kizim var raporu%76fakat hayir ibresi var ne yapabilirim

  ferhat demirkan

  iyi günler :
  %100 engelli abim var . annem ev hanımı ve evde bakım ücreti alıyor . babam ssk işçi emeklisi . fakat abimn 2222 maaşı kesilmiş bu konuda neler yapabiliriz. haneye düşen gelire baktığımızda askeri ücretin 2/3 ünü geçmiyor ama kesilmiş . ( 1300 emekli maaşı + 940 bakım ücreti = 2224,73 tl / 3 kişi =741 tl yapıyor kesilmesi mantıklımı ? )

  Elif erdogan

  Merhaba benimkızım raporu 0/0 80 yüzdeseksen engeli bölümübölümü hayırdiyo napabilirim

  mehmet Aslan

  Merhabalar benim annem sara hastasi 68 yasinda vefat eden babamin maasi baglandi emekli maasi baglandi 1118 tl aliyor evde tek kaliyor ve kalmamasi lazim her an nobet gecirebilir ve nobetleride agir geciriyor benim esim anneme baksa bakici ucreti alabilirmi devletten bu arada disleride yok yemek de yapamiyor…

  Muhammet

  Merhaba;Evde bakım ücreti konusunu bikere herşeyden önce iyi analiz edilerek düzeltilmesi gerekir. Asgari ücret falan bu kriterler çok saçma. Kim evladının yada 1. derece yakınının engelli olmasını ister. Madem avrupa kriterlerine uymaya çalışıyoruz Devlet olarak sosyal haklar konusunda atılım yapılmalı. Bu kriterler hak sahiplarine uyumlu ve adaletli olarak düzeltilmeli bence. Çok iyi İnceleme yapılarak Rapor durumu %70 ve üzeri olanların tümüne evde bakım ücreti verilmelidir. Bu Allah için bir moraldir. Önce Yaradan Rabbimden ve Devlet Büyüklerimden istek ve temennim budur İnşallah.

  ALİ ERDEM 0553 726 82 13

  eşim 1966 doğumlu 1985 yılında 1 yıllık ssk lı iken evlendik çocuğumuz % 90 engelli 1987 doğumlu 6 adet sabit hastalığı ağır engelli olduğu anne işi bırakmak zorunda kaldı baba emekli 2 çocuk üniversitede evde bakım parası alıyoruz anneye dşardan isteğe bağlı bağkurlu yatırıyorm ama herkes annenin şirketleri var sannediyor oysa boğazımızdan kesip oraya yatırıyoruz hakkı bizde kalmasın diye baba çocuga baksa anne ssk ya dönğş yapsa çalışarak yada ücret yatırarak tarım sigortalı olursa 2022 say yasa gereği evde bakım kesilirmi baba emekli maaşı 1310 tl teşk kolay gelsin

  Gülsüm kartal

  Selam Annem 84 yaşında bakım aylığı için başvurdum ama 2,30 ay oldu hala yok ben küçük bir kasabadayım ama durumumuz yok eşim emekli gecinemiyoruz ve nereye arıyacağımi ve ne yapacağımı bilmiyorum artık hırsızlık yapar bakarım annneme

  Adınız:

  allah icin engeli maaşı her ay yaoın yetmiyor lütfen .40 engeliyim

  Esin

  Merhaba. Dedem %50 engelli torunu olarak ben bakıyorum, çocukları var ama herkes kendi evinde . Ben çalışmıyorum ve bir kızım var evde 3 kişiyiz . Dedemin 1250 tl Bağkur maaşı var ,kızımın da 275 tl nafakası var . Ben bakım parası alabilir miyim?

  Arzu BALAY

  Evde Bakım Parası alan bir ailenin çalışan erkeğin işten çıkışı verilip tazminat parasını aldığında, elde ettiği gelirden ötürü Evde Bakım Parası kesilirmi?

  Ecem

  Nakdi yardım alan kişi bakım parası alabilir mi bakım parası çıkarsa nakdi yardımı kesilir mi? Bu konuyla ilgili net cevabı olan varsa bilgilendirir mi acaba?

  Volkan

  Kayınçom/50/engelli vadisi eşim amaayrıevde yaşıyor 2022maşına başvuru yaptınız da benim maşımımı baza alıyorlar yoksa kendi tekyaşadıgı için onun gelirivarsaonumu baza alırlar

  Adınız:

  Benim zihinsel engeli abim var ama bakım parası yok nasıl alırız benbakıyom kız kardeşiyım

  teslime aydın

  ben bakıcı maaşı alıyordum.bana bir mektup geldi maaşın kesildiğini ve verilen paraları faiziyle geriistediler.itiraz ettim tekrar bağlandı.bir yıldırda alıyordum. şimde önceki verdikleri para için haciz cıkarmışlar.benne yapmalıyım.

  Adınız:

  Benimde ℅85 özürlü oğlum var babasından ayriyim ve engelli çocuğuma bakıyorum .Ağır engelli raporu olmadığından evde bakım maaşı alamıyorum .Hastane ℅85 veriyor ama ağır engelli değilmiş madem o zaman niye ℅ 85 veriyorsun bu haksızlık çalışamıyorum bir gelirinde yok bu haksızlık bence her engelli bakana verilmesi gerekiyor

  ferda ulutaş

  Merhabalar benim sorum olucaktı annem şuan diyalize bağlanıcak ve özür oranı yüzde 90 veya daha fazlası olacak ve bende yani kızında kalıcak (yani annem babam boşanalı 13 yıl oluyor ayrıldılar) ve bakacak tek bir kişi var oda ben kızıyım ama bir küçük evimiz var ve annemle benim üstümde ve annem malülen emekli annem bende kalmaya başladığında ben bakım parası alabilirmiyim ayrıca ben evliyim ve eşim bağkurlu ama ben çalışmıyorum ve sgk dan eşimden yararlanıyorum ne olursunuz cevap verinn şimdiden çok teşekkürler.

  Ismail göktas

  Hayirli günler ben ismail göktas
  Benim bir kiz kadesim var özürlü kendisine mahkeme karari ile Bayram Ali Göktasi VASI tayin ettik.türkiyeden kocaeliden Evde Bakim parasi ve babamin emekli maasini aliyorlar.
  Kiz kardesim almanya dogumlu Halen almayada yasiyor.Vasi si bayram ali göktas da almanyada yasiyor ve buradan da bakim parasi aliyor.ben bu du rumda sunu ögrenmek istiyorum vasi tayin edenlerden biriyim beni baglarmi bu durum.Tesekkürler

  Figen

  Merhaba yuzde 90 engelli kardesim var .bakim parasi aliyodu fakat esinden ayrildi bakim parasi kesildi .cocuguna nafaka veriyo acaba verdigi nafaka kisi basina dusen gelire sayiliyomu bilgilendirirseniz sevinirim

  aydan

  gelir kreterlerinde ailenin kişi başına düşen gelir sınırında faturalar yol masrafları ve ödemiş olduğu kira tutarıda hesaplanmalı gelir kreter i kişi başına geçiyormu yoksa artıyormu bence madem bu kadar ince elenip sık dokuyorlar ailenin masraflarıda hesaplanmalı .. fakir ailenin bakıcı maaşı bu kadar kolay kesilmemeli .

  aydan

  gelir kreterlerinde ailenin kişi başına düşen gelir sınırında faturalar yol masrafları ve ödemiş olduğu kira tutarıda hesaplanmalı FAKİR ailenin bakıcı maaşı bu kadar kolay kesilmemeli .

  Bulent

  Slm ben evde 2 özürlü annem ve abime bakiyom hasta bakana sigorta yapılacak diyorlar devlet tarafından bu dogrumu bilgi verirseniz sevinirim veya bununla ilgili bir çalışma varmı şimdiden TSK ediyorum

  Veli

  Slm 100de 89 ağır özürlü yüm benim annem babam öldü bana kız kardesım bakıyor evlı iki çocuğu var benim bakım maaşımı alıyor 2022 maaşımı kesdiler babamın Bağkur maaşı var bana verirlermi rıca ederim yardımcı olun

  bilal

  Selamlar iki kardesime bakim ve 2022 ayligi aliyorlar lana rahmetli babamin bagkur ayligin dan iki ozurlu kardesim faydalanabilir mi bilgilendirirseniz sevinirim .u

  nülifer

  Annemle aynı binada oturuyorum annem yüzde 90 raporlu ben onla 12saatgeçiriyorum ben maaş alabilirmiyim

  Sercan Cakil

  İyi akşamlar.benim komşum engelli.kıźının yanında kalıyor kendisini maaşı 1150 tl. Damadının da aylık geliri 1800 tl acaba evde bakım yardımına başvuranlar yardım alababilirmi.not oturdoturdukları evde engelli olanın lütfen cevap yazar mısınız iyi geceler

  Songül

  Ben %78 oranında engelliyim. Evde bakım parası alıyorum. Engelli maaşı da almak istiyorum. Yeni rapor çıkardığım taktirde yüzdeliği diğer raporumla aynı olmaması halinde bir sorun teşkil edermi?

  Songül

  Ben %78 oranında engelliyim. Evde bakım parası alıyorum. Engelli maaşı da almak istiyorum. Yeni rapor çıkardığım taktirde yüzdeliği diğer raporumla aynı olmaması halinde bir sorun teşkil edermi? Teşekkürler

  Özcan

  iki dayım var ikiside zihinsel özürlü anne ve babaları öldü kimseleri kalmadı benim anne ve babam yanlarına dasindi mattidurumda kotu olan dayimlar bakılmaya muhtaç bakankisi herhangi devlet daseydi alabilirmi yaklaşık 10 senedir bakılıyorlar

  imrançelik

  imrançelik özürlü maaşim kesildi tekrar maaşi bağlanacaklarmı haberiniz varmidir arkadaşlar özürlü memur alımı alınacak iş varmıdır özürlü memur alımı varmıdır arkadaşlar evde bakım maaşların kesileceklermi haberin varmıdır arkadaşlar

  Bulent

  Selamun. Aleykum evde bakim maaşı alanlara sigorta neden yapilMiyor bununla ilgili bir. Çalışma varmı çünkü engelliye bakim merkezlerinde 24 saat bakılıyor ama o kişiler değişiyor devamlı ama biz tek kişiyiz 24 saat boyunca hastamızla ilgilendiğimiz için başka ise gidemiyoruz ilerde bir emeklilik olmadığı icin. Evde bakim aylığı alanlara emeklilik yolu açık olması lazım bu konuyla ilgili Tüm evde bakim aylığı alanların gerekli yerlere bilgi vermesi ve emeklilik yolunun açılmasını istemesini rica ediyorum

  Emrah Gökçay

  Merhaba Ben adı emrah işitme engeli oldu bilgi tamam teşekkür ankara oturuyorum tamam teşekkür

  Türkiye maaş destek
  Maaş çek ben istiyor soru cevap

  Kendine İyi bak
  Sever kaydet selâm ol

  tufan

  Arkadaslar ALLAHIM kimseye dert keder vermesin.amin..engelli olmak özürlü olmak daha zor herkezin ortak sorduğu soruya değineyim yüzde şukadar raporum var diyenler bulundukların yerin sosyal hizmetler müdürlüğüne baş vurursalar daha iyi olur kısa bir inceleme sonu maaş alıp almayacakları değerlendirilir bilgilendirilir baş vuranlar..
  2022 engelli maaşından yararlanmak isteyenler bu şekilde yapabilir saygılarımla.

  Yüksek

  Merhaba. Kızım % 93 engelli. 4 kişilik bir aileyiz.Emekli maaşım 4 kişiye bölündüğünde kaşa başı 847,16 tl altında kalıyor . Ansafalit , sol hemeparzi ve dirençli epilepsi vb. Kendi başına bırakamıyoruz. VC ye giderken dahi yanında mutlaka biri olması gerekiyor.İhtiaçlarınr kendisi karşılayamıyor.Nasıl faydalanabilirim.

  zulal

  Benim oglum %90 engelli surekli tedavi gormesi gerekli ve bunun icin imkanimiz yok basvuru yaptik eve geldiler hala maas alip alamayacagi belli degil bekliyorum kisi basi gelir fln diyosunuz koyde yasiyoruz imkanimiz yok kendi imkanlarimizla yetistiremiyoruz bizi kaile alirsaniz mutlu oluruzz…

  Mahmut

  Selam Engelli çocuğuma daha güzel bir hayat sağlamak icin çalışmayan eşimi çalışırsan çocuğuna bakmazsan biz sana bakıcı parası verriz diyen zihniyeti hayretle izliyoruz

  ercan şahin

  Engelli olan ercan sahin yuzde 47 engelim var ssk yok calisamiyorumevde bakim maasini nasil alabilirim saygilar

  Adınız:

  Slm engelli ablam var evde bakim maasi aliyor babam emekli maasi aliyor ben sigortali iste calismak istiyorum ama maasi kesilir diye calisamiyorum bunun icin ne yapmaliyim

  halilk

  zihinsel özürlü % 90 oraınında kardeşim var. devlet yardımıyla özel bakımevinde veya devlet yurdunda kalması için hangi şartlar isteniyor ve hangi evraklar lazım. istanbulda özel bakım evleri nerde var
  saygılar

  mehmet

  merhabalar dedemın engelli maası kesıldı ıtıraz ıcın mahkemeye basvurmamız gerektıgı soylendı ıtırazı nereye yazıcaz gonderıcez ?

  murat doğan

  selam . Babam %92 raporlu felç hastası, annem de beyin ameliyatı sonrası %90 raporlu felç oldu.Bizler çalıştığımız ve ayrı evde yaşadığımız için bakamıyoruz.Evde ikisi yalnız yaşıyorlar şimdilik iki kardeş sıra ile yanlarında kalarak bakıyoruz, bakıcı tutmak istiyoruz, bakım parası almak için ne yapmalıyız. Babam SSK emeklisi 2150 tl maaş alıyor.

  Busra

  Selamun aleykum benim oglum var basinda sant var belinden spina bifidaan ameliyat oldu %95 raporumz evde 7 kisiyiz. 3 kisi maas aliyor kaynimda ise girerse maasim kesilcekms ama onlarn parasyla bnm isim yok herkesinki kndine maasim kesilmesn dye napabilirm

  LEVENTBİLEN

  ağır engelli kız kardeşime binaen engelli bakım aylığı alıyordum,kendim de rahatsızlığım sebebi ile bir gelirim yok,kız kardeşim yetim aylığı alıyor,birlikte yaşadığımız erkek kardeşimin asgari ücret geliri var! üçe bölünce aylığınızı keseceğiz diye çağırdılar . Gölcük/Kocaeli SHÇK gelire bakıyoruz- hanede yaşayan sayısına bölüyoruz, sizinki 10 TL aşmış bu sebeple tespit ettik diye geriye dönük faizi ile alırız yada dilekçe verin ( 10TL ile zenginleştim dosyamın kapatılmasını istiyorum şeklinde dayattılar ) dosyanızı kapatalım dediler. Bende konuşma güçlüğü çektiğimden kekelediğim için derdimi anlatamadım , dilekçe yazdım ama onların istediği gibi değil mağduriyetimi belirterek, sizin sayfanızda asgari geçim indirimini(1.270,69) düşerek hesaplanmalı demişsiniz,onlar giderleri hesaba dahil etmediklerinden asgari ücreti de 1.404 TL den hesaplıyorlar ( asgari ücret bordrosunda bürüt 1.777 TL kesintilerden sonra 1.404 TL görünüyor) bu durumda tekrar müracaat edip aylık alabilirmiyim? saygılar

  Emrah

  Benim çocuğuma yüzde seksen oranında ağır engelli olarak rapor verildi sosyal yardımdan yararlanabilir ifadesi raporunda var ancak benim gelirim 4200 tl 4 kişilik bir aileyiz eşimin psikolojik nedenlerinden dolayı çocuğum kayın validemde kalıyor ben bakıcı olarak kayın validemi gösterebilir miyim ve bakıcı maaşından kayın validem yararlanabilir mi yararlanabilirse nasıl olur yardımcı olursanız çok sevinirim

  şükrü

  ailemde 3 kişi sigortalı çalışıyo raporum ağır özürlü olursa maaş alabilirmiyim hayatım için önemli lütfen biliyosanız bildiğinizi cevap verin

  Özkan

  Slm benim 47 yaşında %70 engelli kayınbiladerim var 75 yaşında kayınvalidemle yaşıyor kayınvalidem yaşı itibariyle yetemiyor bakmaya kayınpederim vefat etti bağkurlu olduğundan sağlık muayenesi ve engelli maaşı alıyordu kayınbiladerim fakat tahminen 2 yıl öncesine kadar engelli maaşı ve sağlık bakımı yapılıyordu kesildi engelli maaşından vazgeçtim sağlık olarak faydalanmak istiyoruz neden kesildi bilmiyoruz ama ben emekli deniz astsubayım kendi üzerimden sağlık kontrol ve muayenesini
  üzerime almak istiyorum bunun için neler yapmam gerek ilginize teşekkürler

  teday

  hane toplam geliri hesaplanıyor.kaynınızın başka adreste olması yeterli…

  teday

  dışardan bakıcı tutarak evde bakım ücreti alamazsınız.ayrıntılı bilgi için bulunduğunuz il ve veya ilçe a.s.p.Bakanlığı sosyal hizmetlere başvuru yapınız.

  teday

  2022 maaşı için sosyal yardımlar vakfı
  evde bakım için sosyal hizmetler(a.s.p.bakanlığı il müdürlükleri)

  Seda

  Engelli (%79 sürekli )bir kiz kardeşim var.annemle yaşıyor…erkek kardeşim memur annemle kardeşime bakmak için tayin isterse annemin aldığı bakici maasi kesilir mi?birde kardeşimin evvelinden dolayı araba alırsa bakıcı aylığı kesilir mi

  kemal

  babam 81 yasında kısmı felç oldu şuanda sag bacagı ve sag kolu tutmuyor kendisi emekli imam 1740 tl maas alıyor ben asgarı ucretle çalışıyorum.babam kendi ihtiyaçlarını gideremiyor eşim ve ben ilgileniyoruz.biz basvursak evde bakım ücretini alabilirmiyiz.birde fizik tedavi görmesi gerekiyor fizik tedavi yatılı olması gerekiyor o zaman ben bir işçi olarak yanında kalmam gerekiyor.benim işimden izin nasıl çıkar.kendimde diş hastanesinde çalışıyorum devlette

  Demir

  Merhabalar,
  Annem 74 yasinda 40 senedir almanyada ikamet ediyor su an agir bakima muhtac yatalak ve emekli maasi aliyor türkiyede ikamet ettirsek orada yaslilik, engelli veya bakici ayligi baglanirmi

  Adınız:

  Merhaba ben yaşli anneme baba ma evimin alt katinda bakiyorum annem 82. Babam 73 yaşindabiçok hastaligi var. Benim eşim emekli 2 milyar maşivar annem gilin hiç geliri yok ben bakim parasi alabilirmiyi

  füsun çolak

  Kayın valdeme eltim bakıyodu 70 yaşında enfeksiyonlu ve yatalak eltim bakım parası alıyo kaynanam bana geldi artık benimle ooo parayı ben nasıl alabilirim kime başvurmam gerek

  Güven özdemir

  Arkadaşlar annem babam babanem ve kız kardeşim aynı evde oturuyor ben başka mahallede oturuyorum bekar evinde annem babannem için bakım maaşına başvurdu oğlunuz il dışında olması Lazim diye reddetmişler aynı ilde olmaz demişler boyle saçmalık olurmu anlamıyorum….

  mehmet örnek

  kardeşim %80 raporlu zihinsel…engelli. kendisi için evde bakım yardımı alıyorum..ayriyetten 3 aylık engelli maaşı için başvurdum,fakat talebimiz red edildi,açıklama olarakda bize sadece “evde bakım yardımı”alıyorsanız 3 aylık engelli maaşı alamazsınız demeleri oldu..bu nasıl olabilir? bilgisi olan arkadaşlar varsa lütfen maile haber versin

  Sefanur

  Bakim parası için başvuruda bulundum annem ağır engellidir sureklidir benim sadece 4 aylık sigorta girişim bulunmaktadır o sigorta girişinin tarihide benim 18 yaşından küçük olduğum tarihe tekabül ediyor bakim parasını alabilmek için sigorta girişimin bir sakıncası varmı yada olumsuz yönde etkilermi

  baki sağır

  kızım epilepsi hastası 0/0 50 ağır özürlü sürekli raporu var aile sosyal il müdürlüğünden evde bakım maaşı alıyordu kızım evli olduğu için hatay iline giddi orada müracat ettiginde gelen heyet kızımın raporunu yenilemesini istemişler oysa raporu şürekli kocası hatay il müd. gidiginde gelen heyetteki görevli kişi epilepsi hastalarına bu evde bakım üçreti bağlanmıyor demiş . biz nasıl bir yol takip edelim. teş

  Hanim

  Oğlum %40 raporla serebral palsi raporumuz yenilendi evde bakım maaşmız kesildi tekrar nereye başvurmam lazım tekrar

  Adınız:

  Bakım parasını kaç yaşından itibaren alabiliyorsunuz kızım 11 aylık rapor da yüzde 40 çıktı bende başvuran bilir miyim

  Doğan EROL

  İYİ GÜNLER % 60 üstü bakıma muhtaç kurul kararı ile malulen emekli olan engellinin maaşı ve bakım maaşının tam tutarı ne kadar.Birde % 60 üstü olunca ölen anne ve babadan % 25 yetim maaşı var deniyor .Anne ve Baba nın payını alabilirmi bu durumda biri.Sonuçta bakıcı parasını hastaya vermiyor.İyi günler

  naciye güngör

  BENİM EŞİM 195 AGIR ENGELİ İŞCİ EMEKLİSİ BİR EVİMİZ VAR BAKIM PARASINA MURACAT ETİK İKİ AY ALDIK TEMMUSTA 80 TL ZAM GELDİ MAAŞINAZA DİYE KESTİLER80 TL GECMİŞ BU HAKMI LÜTFEN YARDIMCI OLURMUSUNUZBU KONUDA

  deniz

  kizim yeni ilik nakli oldu 4 yasinda refeketci maasi alabilir miyim ssk veriyo mu

  Ebru

  Merhaba 31 aylık oğlum var hidrosefali hastası fizik tedavi görüyoruz üzerimizde ev ve araba yok eşim asgari ücretle çalışıyor evde bakım ücretinden yararlanabilirmiyim

  Besir

  Babam da gözlerinden engellidir yüzde 90 ama bakiçi vermediler nasıl bakici yapabilir yardimlariniz lutfen

  zinet acikgoz

  Vasisiyim baska evde oturuhorum bakim parasi ala bilirmiyim

  Ayfer

  % 94 engelli birine bakmaktayım. Bakımını üstlendiğim kişi ile akrabalık bağım yoktur. Kendim evliyim eşim SSK emeklisi. Benim hiç bir gelirim yok. Bakım parasını alabilmem için neler gerekmektedir hangi evraklarla nerelere başvuracağımı bilmiyorum. Detaylı bir şekilde beni aydınlatabilir misiniz?

  Yılmaz Altay

  mrb 3.yaşında kızım var zihinsel engelli krizin hastası 1.80.raporu var ben sigortalıyım eşim bakıyor çocuğuma bakım parası alabilirmiyiz şimdiden teşekkür ederim

  Mehmet

  60 yaşında annem var astım ve tansiyon hastası her hangi bir geliri yok. Babam sağlıklı 61 yaşında biz onlara bakıyoruz bakım ücreti alabilir miyiz acaba ? Saygılar

  Senol

  70 yaşında annem var.65 ayligi var kendisinin kalp şeker tansiyon kemik erimesi gibi hastalıkları var ve yürüyemiyor.kardeşimin yanında kalıyor.kardesimde kanser hastası ama kardeşimin evi var. Kardeşim mahalle bakkalı şuan kendisi calistiramiyorbakkalı acaba kardeşim anneme rapor alsa evde bakım ücreti alabilirmi.

  Adınız:

  İyi günler Benim yüzde 86 özürlü kızım var kirada oturuyoruz engelli maaşı ile geçiniyoruz Eşimden ayrıyım ama resmi olarak ayrılmadı eşim de şimdi SSK’lı işe girecekmiş acaba maaşımızı engel olur mu Çünkü başka gelirim yok kızım Epilepsi hastası Lütfen bir yardımcı olur musunuz

  Adınız:

  Merhaba benim 100 de 86 özürlü kızım var 21 yaşında kirada oturuyoruz eşimden ayrı oturuyoruz ama resmiyette ayrılmadı eşim Reis SSK’lı işe girersem maaşımız kesilir mi başka bir gelirimiz yok Lütfen yardımcı olurmusunuz Bilginiz varsa İyi günler

  Faruk Öztürk

  Size bir konuda danışmak istiyorum. Şanlıurfa da dr olarak görev yapmaktayim. Engelli kardeşim var ve ailem engelli bakım maaşı alıyorlardı. Babamın emekli aylığı vardı ayrıca. Annem babam ve kardeşim birlikte kalıyorlar. 2017 yılında ÖTV kanunu çıkmadan önce kardeşim adına araba almaya karar verdik. Ve bunu kredi çekerek ben karsiladim. Özel sebeplerden dolayı kardeşimin ikametgahini geçici olarak İstanbul a aldirdigimizdan dolayı bakım aylığı kesilmişti. Tekrardan basvurdugumuzda araç lüks olarak sayıldığından bakım aylığı verilmeyeceğini belirttiler. Araç alırken böyle bi şartın olduğunu bilmiyorduk. Zaten araç ne kadar pahalı ise o kadar indirim oluyordu. O mantıkla aldık. Sonuç olarak aileme benim tarafımdan herhangi bir düzenli ödeme yok. Araç herhangi bir maddi getirisi yok. Aracı 5 yıl içinde ÖTV ödemeden satamayiz ki bu da maddi açıdan külfetli olur. Sizden ricam bakım aylığını tekrardan almamız için herhangi bir yol var mı? Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim. İyi günler

  Muammer gilik

  Oğlumun %75 raporu var yaş 18 hala maaş alamıyoruz ben emekliyim kızım üniversitesi okuyor eşim öldü bu konuya bir el atılmasını istiyorum birde ben karamanda oturuyorum buradaki Sosyal hizmetleri ona maaş çıkmaz boşuna müracaat etme diyerek bizi tersliyorlar bir dovmedikleri kalıyor bunada bir el atarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler

  Ruşen

  benim 7 yaşıda kızım var ben 2022 sayılı dan yaranabilirmiyim

  Serdar MARAL

  Normal raporum %52 ama heyette 48 düşürülüyor. 10 yıldır psikolojik tedavi görüyorum.2011 yılın da 20 gün Manisa ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattım.Askerlikten muaf tutuldum.Askeri raporumda var.Şuan çalışmıyorum ve girdiğim işlere ayak uyduramıyorum kullandığım ilaçlardan dolayı. Eşim bütün yükü aldı.3 çocuğumuz var.Bana baktığı için bakım parası alabilir mi

  ORUÇ SARI

  benim dizimlerimden broblem var ve rapor %49 evde bakım masından faydalınırmyım

  sakine yüzde seksan engeli kızımın rapuru var eşim maşı 4 bin tl fakat 8 nufusa bakıyur aldığım maş niye kesil di öğrenmek isterım ve bu kunuda hayat şartları zaten

  4 bin tl fakat hayat şartları biliyursunuz hasta kızım şizuferınk bunun gezib dulaştırmam lazım fakat buşartlarla yapamiyurum niye çucuğum hak etiği halde niye kesıldı

  Ramazan

  ENGELLİLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

  Gelir kriteri nedeniyle hiçbir destekten faydalanamayan 2022 maaşları ve sağlık güvenceleri kesilen engelliler mağdur edilmektedir.
  Binlerce engellinin maaşı kesilmektedir.
  Bir engelliye 720 TL 2022 engelli maaşı ve ailesine 1.305 TL bakım parası veriliyordu.
  Şimdi ise engelinin ailesinde bir çalışan varsa, bakım ücreti veya engelli maaşı son bir yıldır verilmemeye başlandı.
  Engelli maaşlarındaki gelir kriteri yeniden düzenlenmelidir.
  Yaşlılarda yaşlının gelirine bakılarak benzer durum düzeltildi.
  Engellilerde de gelir kriteri engelli ailenin değil, engellinin gelir ve durumuna bakılarak düzeltilmelidir.
  Biz engelliler kendi isteğimizle engelli ve muhtaç halde olmuyoruz.
  Acilen engellilerin bu mağduriyetinin giderilmesini arz ederiz.

  Altın uzlu

  Eşimin yüzde 64 sağlık raporu var agır engelli ibaresinde hayir yaziyor ve evimizde calisan yok ben esime bakiyorum cift deynekle yuruyebiliyor evimize giren bi gelir sadece engelli maasi 433 lira bakim maasi alamiyorum itiraz etsem ne gibi bir sonucla karsilasirim

  Bilgi verir misiniz

  Benim oğlum 1 yaşında ve doğuştan gözleri görmüyor %90 görmüyor yazıyor kâğıtta gözleri görmüyor ve sürekli hastanelere götürüyorum çok masrafımız var bize gormeyen bebeklere bakim.parasi çıkmadığı söylendi ben askeri ücretiyim evde ben eşim kızım ve oğlum 4 kişi yiz oğluma bakım parası çıkartıp daha fazla hastaneler e götürmek daha fazla uğraşmak istiyorum bakım.parasi çıkar mi çıkmaz mi çıkması için ne yapmam laızm

  Penbe dizdaroğlu

  86 yaşında kayın validem var kalp yetmezliği var beyninde kitlesi var heyet raporunda yüzde 60 raporu var bağımsızdır yazıyor raporunda bakım maaşı alabilirmiyim

  Penbe dizdaroğlu

  86 yaşında kayın validem in yüzde 60 raporu var raporunda bağımsızdır yazıyor bu rapora göre evde bakım maaşı alabilirmiyim

  dogan

  bana annem vefat etdi yuzde 80 engelliyim bakim maasima kiz kardesim baglanindi bakim maasim kac günde veya aydami baglanir bilgi verirseniz sevirrim


DERNEK ADINA ARSA SATIN ALINMIŞ, ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM TESİSİ PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YARDIMLAŞMA KAPSAMINDA ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLAR, AİDATLAR VE BAĞIŞLARA AYRICA GIDA YARDIMLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE VE AKÜLÜ ARAÇLAR GİBİ ÇEŞİTLİ MEDİKAL MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ DİLEDİKLERİ ZAMAN, GÖNÜL RIZALARI İLE BAĞIŞLARINI YAPABİLMELİDİR. İSTİSMARCILARA LÜTFEN FIRSAT VERMEYİNİZ. EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÇEŞİTLİ ÜRÜN SATIŞLARI, TİYATRO BİLETLERİ, TELEFONLARLA ARAYIP YA DA KAPINIZA GELİP, DERNEKLER VEYA ENGELLİLER ADINA PARA İSTEYENLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ!

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 0115856) (IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )

VAKIFLAR BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: IBAN (TR 870001500158007304832375)

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (EURO bağış hesap no: 4263- 26989) (IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)

TÜRKİYE İŞ BANKASI ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (USD bağış hesap no: 4263-0026975) (IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75)