TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

İŞİTME CİHAZI İÇİN SGK HANGİ ŞARTLARI ARAMAKTADIR

Eklenme Tarihi : 12 Temmuz 2015 Kategori : Duyurular, Haberler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 308 kez okunmuş.

Güvenlik Kurumu işitme güçlüğü yaşayan genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler için öngörülen işitme cihazı bedeli için ödeme kriterleri nelerdir. Ne kadar ödeme yapmaktadır. Sizler için araştırdık.

SGK tarafından bedeli karşılanacak olan dijital programlanabilir işitme cihazları; GC Kazanç Kontrol, Ses Tını Kontrol, Yüksek Frekansta Maksimum Çıkış, Alçak Frekansta Maksimum Çıkış ve Otomatik Kazanç Kontrol özelliklerinden en az 3 (üç) fonksiyona sahip olması gerekiyor.

0-18 Yaş arası çocuklar için ödeme yapılabilmesinin şartları

0-18 yaş çocuklar için eğitimleri de göz önünde bulundurularak, dijital programlanabilir işitme cihazları;

– 0-4 yaş için; en az dört kanallı veya kanaldan bağımsız, çift mikrofonlu, gürültü azaltıcı özellikli, feedback yönetimi özellikli olmalıdır. Bu kişilerde kulak içi cihaz kullanıldığı takdirde bedeli SGK tarfından karşılanmamaktadır.

– 5-12 yaş için; en az dört kanallı veya kanaldan bağımsız, en az sekiz bandlı, FM sistem uyumlu, çift mikrofonlu, gürültü azaltıcı özellikli, feedback yönetimi özelliği olmalıdır. Bu kişilerde kulak içi cihaz kullanıldığı takdirde bedeli SGK tarafından karşılanmamaktadır.

– 13-18 yaş için; en az dört kanallı veya kanaldan bağımsız, en az sekiz bandlı, gürültü azaltıcı özellikli, FM sistem uyumlu, çift mikrofonlu (kanal içi cihazda bu şart aranmaz.) ve feedback yönetimi özellikli olmalıdır.

Cihaz bedelinin ödenebilme kuralları:

Şahıs ödemesi olarak cihaz bedeli talep edilirken istenecek fatura ve eki belgeler şunlardır.

Ayakta tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzemelerin geri ödeme işlemlerinde fatura aslına ek olarak;

a) Reçete aslının,

b) Sağlık raporu aslının

c) Barkodun ve varsa etiket aslının,

ç) SUT’ta tıbbi malzemeye özel olarak belirtilen diğer belgelerin,

d) SGK tarafından iade alınan tıbbi malzemeler için taahhütnamenin

e) Varsa özürlü sağlık kurulu raporu aslının veya onaylı fotokopisinin,

ibrazı zorunludur.

f) Fatura arka yüzünde; malzemeyi teslim alan kişinin adı-soyadı, TC Kimlik Numarası, telefon numarası, ıslak imzası yer almalı ve faturadaki tıbbi malzeme/malzemeleri teslim aldığına dair “Teslim Aldım” ibaresi ve teslim alınan tıbbi malzeme miktarı belirtilmelidir.

İşitme cihazı bedelinin ödenebilmesi için diğer şartlar

– Odyolojik test sonuçlarını gösterir belgenin, testi yapan yetkili personel tarafından (KBB uzman hekimi ve uzman odyolog tarafından) imza ve kaşesinin bulunduğu onaylanmış aslı;

– İşitme cihazına ait barkod ile birlikte cihazın marka, model ve seri numarasını gösterir etiketin aslı,

– Cihazın temin edildiği firma adına Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş olan ruhsatname ve sorumlu müdür belgesinin onaylı örneği,

– İşitme cihazına ve tedarikçi firma ve/veya alt bayii bilgilerine ait TİTUBB PRICAT çıktıları,

– Hastanın işitme eşiklerinin bu cihaza ait işitme kazanç eğrisinin içerisinde yer aldığını gösterir işitme cihazı merkezi tarafından düzenlenmiş gerçek kulak ölçümü sonuçlarını gösteren ıslak imzalı belge.

– İşitme cihazının hastanın işitme kaybına uygunluğunu belirten ve merkez tarafından düzenlenmiş ıslak imzalı taahhütname,

– İşitme cihazının teknik bilgilerinin (cihazın tipi, maksimum kazanç, maksimum çıkış gücü, kazanç eğrisi) yer aldığı, işitme merkezi tarafından onaylanmış katalog,

bulunması zorunlu.

– İşitme cihazı faturası üzerinde; hasta adı, hasta T.C. kimlik numarası, işitme cihazına ait marka, model ve seri numarası bilgileri yer alacaktır. Fatura arkasında “işitme cihazının eksiksiz ve çalışır durumda teslim alındığı ve işitme cihazı ile ilgili eğitimin tarafına verildiği” ibarelerinin hasta veya yakını tarafından yazılarak imzalanmış olması gerekiyor.

– İşitme cihazı bedellerinin SGK tarafından ödenebilmesi için, Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca en az 1 (bir) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporunun düzenlenmiş olması gerekiyor.

– Sağlık kurulu raporunda işitme cihazının dijital programlanabilir olduğunun mutlaka belirtilmiş olması gerekiyor.

– Odyometri testi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekimi veya uzman odyolog veya odyolog veya odyometrist tarafından onaylanmış olması halinde kabul edilecektir. İşitme cihazı reçetesinin de sağlık kurulu raporunu düzenleyen sağlık kurumlarında/kuruluşlarında düzenlenmiş olması gerekiyor.

– Odyometri testi en az 250-500-1000-2000-4000-8000 Hz frekanslarda hava yolu ve 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarda kemik yolu işitme eşiklerini ve konuşmayı ayırt etme skorlarını içermelidir. Kötü işiten kulakta 500-1000-2000 Hz frekanslarında saf ses ortalamasının en az 30 dB ve üzerinde olması ya da her bir kulakta 2000-4000 Hz frekanslarında 40 dB ve üzeri işitme kaybı olması durumunda işitme cihazı bedelleri SGK tarafından karşılanmaktadır.

Her iki kulak için işitme cihazı bedeli ödenebilmesi için;

-Sağlık kurulu raporunda iki kulakta işitme kaybının bulunduğunun belirtilmesi gerekli.

-1000-2000 Hz frekanslarında her iki kulaktaki saf ses ortalamasının farkı 15 dB’den az ve her iki kulak arasındaki konuşmayı ayırt etme skoru farkı % 20’den az olmalıdır.

İşitme cihazı ile ilgili bilinmesi gereken diğer hususlar

İşitme durumunda değişiklik olması ve verilen cihazın yeterli gelmemesi durumunda, bu durumun SGK ile sözleşmeli resmi sağlık kurumunca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde süresinden önce yenilenebilme imkanı var.

İşitme durumunda değişiklik nedeniyle işitme cihazının yenilenmesi gerektiğinde, eski cihazın temin dönemindeki odyometrik bulgularla yeni odyometrik bulgular arasındaki farkın sağlık kurulu raporunda belirtilmiş olması gerekiyor.

İşitme cihazı için alınan sağlık kurulu raporu ve odyolojik test sonuçları 6 (altı) ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde cihazın mutlaka alınması gerekiyor.

İşitme cihazı kulak kalıplarının eskimesinden dolayı yenilenmesinin gerekiyorsa bu durumun sağlık kurulu raporu belgelenmiş olması halinde bedeli SGK tarafından karşılanıyor. Ancak, ilk kez cihaz alımında kulak kalıpları için ayrıca herhangi bir ödeme yapılmıyor.

SGK’nın cihaz bedeli için ödediği tutarlar

Dijital programlanabilir işitme cihazı için 550,00 TL

Kulak kalıbı için 15,00 TL

Ancak, 18 yaş altı çocuklar için bu tutarlar ,

0-4 yaş için %80,

5-12 yaş için % 60

13-18 yaş için % 50 oranında artırılarak SGK tarafından bedeli karşılanmaktadır.

Ayrıca 5 yıl geçmeden cihazın yenilenmesi mümkün değildir..


DERNEK ADINA ARSA SATIN ALINMIŞ, ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM TESİSİ PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YARDIMLAŞMA KAPSAMINDA ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLAR, AİDATLAR VE BAĞIŞLARA AYRICA GIDA YARDIMLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE VE AKÜLÜ ARAÇLAR GİBİ ÇEŞİTLİ MEDİKAL MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ DİLEDİKLERİ ZAMAN, GÖNÜL RIZALARI İLE BAĞIŞLARINI YAPABİLMELİDİR. İSTİSMARCILARA LÜTFEN FIRSAT VERMEYİNİZ. EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÇEŞİTLİ ÜRÜN SATIŞLARI, TİYATRO BİLETLERİ, TELEFONLARLA ARAYIP YA DA KAPINIZA GELİP, DERNEKLER VEYA ENGELLİLER ADINA PARA İSTEYENLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ!

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 0115856) (IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )

VAKIFLAR BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: IBAN (TR 870001500158007304832375)

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (EURO bağış hesap no: 4263- 26989) (IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)

TÜRKİYE İŞ BANKASI ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (USD bağış hesap no: 4263-0026975) (IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75)