TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Korumalı İşyerlerinde istihdam…

Eklenme Tarihi : 18 Aralık 2013 Kategori : Haberler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 384 kez okunmuş.

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik değişti. Değişikliğe göre, çok çeşitli vergi muafiyetleri tanınan korumalı işyerlerinde bundan böyle sadece zihinsel veya ruhsal engelli olanlar istihdam edilebilecek

Engellilik durumları sebebiyle işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engellilerin istihdamı için 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da düzenlenen korumalı işyerlerinin yönetmeliği yenilendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmaları neticesinde işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engelliler için çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği korumalı işyerlerine ilişkin yeni düzenleme ve tedbirleri içeren “Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik” 26 Kasım 2013 tarihinde 28833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile engelli en az sekiz bireyin çalıştığı (önceden büyükşehir belediye sınırları içinde en az otuz, büyükşehir belediye sınırları dışında en az onbeş) işyerinin işvereni, korumalı işyeri statüsünün kazanabilecek. Korumalı işyerlerinde çalışacak engelli bireylerin sayısının toplam işçi sayısına oranı yüzde yetmiş beşten az olamayacak.

Sadece zihinsel veya ruhsal engelli olanlar istihdam edilebilecek. (önceden diğer özür gruplarından %60 ve üzeri raporu olan engellilerde istihdam edilebiliyordu.)

Buna göre korumalı işyerinde istihdam edilebilmek için;

a) En az % 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli olmak,

b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olmak,

c) 15 yaşını bitirmiş olmak gerekmektedir.

Ayrıca yeni Yönetmelikle korumalı işyerinde; korumalı işyerinin işleyişinden sorumlu olan korumalı işyeri yöneticisi ile mesleki ve teknik eğitim alanında yükseköğrenim görmüş veya usta öğreticilik yeterliliğini haiz eğitici personel istihdamı zorunlu hale getirildi.

Korumalı işyeri statüsünün kazanılması için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. Korumalı işyeri kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerinin üretim faaliyetini veya faaliyetlerini, işyerinde çalışan veya çalışacak toplam işçi sayısını, çalışan veya çalışacak engelli birey sayısını, engel durumlarını ve işyerinde yaptığı veya yapacağı işler ile işyerinin adresini belirten ve işyerine korumalı işyeri statüsü kazandırma talebini içeren dilekçe ile başvuracak.

Korumalı işyeri açmak isteyen gerçek kişi veya tüzel kişi temsilcisi;

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

c) Tüzel kişinin temsilcisinin yetki belgesi,

ç) Dernek ve vakıflar için, vakıf senedi veya dernek tüzüğünde amaçlar arasında eğitim ve üretim faaliyetlerinin yer aldığını gösteren belge,

d) Yıllık gelir ve yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında vergi borcu ile sosyal güvenlik kurumlarından alınacak prim borcu olmadığına dair belge,

e) İlgili mevzuatı uyarınca alınması gereken izin ve belgeler,

ile

Korumalı işyeri yöneticisi olacak kişinin; T.C. Kimlik numarası beyanı, adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı, bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı ve eğitim durumuna ilişkin yazılı beyanı ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuracak.

Başvurular en geç otuz gün içinde değerlendirilecek. Uygun görülen işyerlerine Valiliklerce, Korumalı İşyeri Statüsü Belgesi verilecek.

Korumalı işyerleri yılda en az bir kez Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından denetlenecek.

Bilindiği üzere korumalı işyerleri hususu son dönemlerde Ülke gündemimizde sık sık yer almakta ve korumalı işyerlerinde istihdam edilen her bir engelli çalışan için diğer kişi ve kuruluşlar tarafından karşılanan tutar dâhil, yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde yüzü oranında korumalı işyeri indirimi, bu işyerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren payının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması, çevre temizlik vergisi gibi vergilerden muaf tutulması ve engellilere işverence ödenecek ücretlerin bir kısmının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverene geri ödenmesi gibi teşvikler sağlanmaktadır. Bu teşviklerden bazıları uygulanmakta, bazılarının uygulanmasına yönelik mevzuat çalışmaları devam ettiği ya da uygulama hazırlıkları yapılmakta olduğu öğrenilmiştir.

Engelliler Sitesi


DERNEK ADINA ARSA SATIN ALINMIŞ, ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM TESİSİ PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YARDIMLAŞMA KAPSAMINDA ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLAR, AİDATLAR VE BAĞIŞLARA AYRICA GIDA YARDIMLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE VE AKÜLÜ ARAÇLAR GİBİ ÇEŞİTLİ MEDİKAL MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ DİLEDİKLERİ ZAMAN, GÖNÜL RIZALARI İLE BAĞIŞLARINI YAPABİLMELİDİR. İSTİSMARCILARA LÜTFEN FIRSAT VERMEYİNİZ. EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÇEŞİTLİ ÜRÜN SATIŞLARI, TİYATRO BİLETLERİ, TELEFONLARLA ARAYIP YA DA KAPINIZA GELİP, DERNEKLER VEYA ENGELLİLER ADINA PARA İSTEYENLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ!

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 0115856) (IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )

VAKIFLAR BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: IBAN (TR 870001500158007304832375)

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (EURO bağış hesap no: 4263- 26989) (IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)

TÜRKİYE İŞ BANKASI ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (USD bağış hesap no: 4263-0026975) (IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75)