TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Engellilerin, sağlık kurulu raporu uygulamalarında en sık karşılaştığı sorunlar

Eklenme Tarihi : 20 Temmuz 2013 Kategori : Haberler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 252 kez okunmuş.
Ülkemizde, Engelli Sağlık Kurulu Raporu, engelli bireylerin çeşitli hak ve hizmetlerden yararlanabilmesi için, kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen temel belgedir

Ülkemizde, Engelli Sağlık Kurulu Raporu, engelli bireylerin çeşitli hak ve hizmetlerden yararlanabilmesi için, kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen temel belgedir.

Engelli sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi, sağlık kurulu raporlarını verebilecek yetkili sağlık kurumlarının tespiti ile engellilerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek işlemleri, 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında yapılır.

Yönetmelik, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Engelli sağlık kurulu raporları, bu Yönetmeliğin ekinde EK-1 olarak yer alan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Formuna uygun olarak düzenlenir.

Engelli sağlık kurulu, kişinin engel oranını belirlerken, bahse konu Yönetmeliğin ekinde EK-2 olarak yer alan Engel Oranları Cetvelini kullanır. Bulunan engel oranları, yüzde (%) olarak belirlenir ve engelli sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde rakam ve yazı ile belirtilir. (Bu cetvelde adı geçmeyen hastalık ve engeller ile bunlara ait engel oranları, fonksiyon kayıplarına göre engelli sağlık kurulunca değerlendirilerek belirlenir.) Kişinin engel oranı belirlenirken birden fazla engeli olanlar için ise Balthazard formülü adı verilen bir hesaplama şekli kullanılır,

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 2002 yılında yapılan,“Türkiye Özürlüler Araştırması 2002” ile ülkemizdeki özürlülüğün sayısal durumu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre ülkemizde (genel nüfus 75.000.000 olarak kabul edildiğinde) 9.217.500 kişi özürlü olarak yaşamını sürdürmektedir ve bunun genel nüfusa oranı %12,29’dur.

Bu bağlamda; her engellinin sadece anne ve babasını dâhil ederek yapacağımız kaba bir hesapla, Ülkemizde yaklaşık 27 milyon kişinin engelli bireylerin çeşitli hak ve hizmetlerden yararlanabilmesi için temel belge olarak istenen, engelli sağlık kurulu raporu uygulaması ile doğrudan ilgili olduğu görülmektedir.

Yaklaşık Ülke nüfusumuzun 1/3’ünden fazla insanın doğrudan ilgili olduğu engelli sağlık kurulu raporu uygulamasında ise defalarca yapılan mevzuat düzenlemelerine ve Ülke düzeyinde örnek uygulamalar yapan sağlık kuruluşları olmasına karşın, Sitemize gelen sorunlardan, sorulardan, geri bildirimlerden, halen istenilen seviyeye gelinmediğini üzülerek görmekteyiz.

Engelli sivil toplum kuruluşları olarak uygulamada saptadığımız en sık karşılaşılan sorunlar aşağıda derlenmiş olup, ilgililerin dikkatlerine ve bilgilerine sunarız.

·       Sağlık kuruluşuna ulaşım zorluğu.

·       Hastane içerisinde ilgili tüm poliklinikleri dolaşma zorunluluğu.

·       Uzun bürokratik işlemler.

·       Raporların süresi uygulamasının işlevsiz kalması, her kurumun kendi uygulamaları kapsamında tekrar tekrar yeni raporlar istemesi.

·       Farklı zamanlarda farklı sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında, engellilik oranlarında ve ağır engellilik tanımında farklılıklar olması.

·       Raporların sadece başvuru esnasında istenilen kullanım amacı hususunu kapsayacak şekilde düzenlenmesi, SKR verilirken (ÖTV, vergi, cihaz, eğitim, istihdam vs.) tüm hizmetleri kapsayacak genel değerlendirmeler yapılmaması.

·       Belge aslı istenmesi alışkanlığı. Tüm ilgili kurumlar tarafından elektronik ortamda raporların görülememesi, sık sık raporun aslının ibrazının istenmesi ve aslını ibraz edemeyenlerden tekrar tekrar raporlar istenmesi.

·       İlgilinin talebi olmadığı durumlarda sağlık kurulu raporunun sadece bir nüshasının kişiye verilmesi.

·       Tek tip form kullanılması, çocukların tanılamasına uygun (özellikle 0-3 yaş grubu) formların kullanılmaması.

·       0-3 yaş grubu engelli çocuklara engellilik oranı içeren sağlık kurulu raporları verilememesi.

·       Raporlarda kişinin fonksiyonel engel durumlarının yerine, ICD 10 tanı sınıflandırmasına göre tanının karşılığı olan engel oranlarının dikkate alınması.

·       İşaret dili bilen doktor ve sağlık çalışanlarının sayısının yetersiz olması.


DERNEK ADINA ARSA SATIN ALINMIŞ, ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM TESİSİ PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YARDIMLAŞMA KAPSAMINDA ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLAR, AİDATLAR VE BAĞIŞLARA AYRICA GIDA YARDIMLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE VE AKÜLÜ ARAÇLAR GİBİ ÇEŞİTLİ MEDİKAL MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ DİLEDİKLERİ ZAMAN, GÖNÜL RIZALARI İLE BAĞIŞLARINI YAPABİLMELİDİR. İSTİSMARCILARA LÜTFEN FIRSAT VERMEYİNİZ. EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÇEŞİTLİ ÜRÜN SATIŞLARI, TİYATRO BİLETLERİ, TELEFONLARLA ARAYIP YA DA KAPINIZA GELİP, DERNEKLER VEYA ENGELLİLER ADINA PARA İSTEYENLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ!

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 0115856) (IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )

VAKIFLAR BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: IBAN (TR 870001500158007304832375)

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (EURO bağış hesap no: 4263- 26989) (IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)

TÜRKİYE İŞ BANKASI ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (USD bağış hesap no: 4263-0026975) (IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75)