TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

ENGELSİZ TÜRKİYE İÇİN ENGELLİLER MECLİSLERDE OLMALIDIR

Eklenme Tarihi : 24 Haziran 2013 Kategori : Haberler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 543 kez okunmuş.

teday genel başkanı ilimdar boztaş

ENGELSİZ TÜRKİYE İÇİN ENGELLİLER, MECLİSLERDE OLMALIDIR

 

 

Merkezi Ankara Etimesgut’ta bulunan Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği  (TEDAY) nden yapılan açıklamada;” Toplumun ortak  yaşam alanları toplumun her kesimi tarafından eşit bir şekilde kullanılabilmelidir.Engelsiz Türkiye için engellileri ve siyasi partileri sorumluluğa çağıran İlimdar BOZTAŞ; yaklaşan yerel ve genel seçimlere hazırlanınız belediye meclis üyeliklerine ve millet vekilliklerine aday olunuz kendi sorunlarımızın çözümünün arayışlarının bizzat içinde bulununuz. Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyelerinin meclislerinde ve TBMM’de etkin olmak lazımdır diyen BOZTAŞ; engellilerin normal hayat sürmeleri toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür. Başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olmak üzere birçok belge engellilik sorununu insan hakları sorunu olarak ele almaktadır. Bizim anayasamız ve yasalarımız da engellilere ilişkin olarak evrensel değerlerle paralel düzenlemeleri ön görmüş ve devleti engellilerin sorunlarına yönelik yükümlü kılmıştır”..

 

5378 sayılı engelliler yasası ötelenmemeliydi.

 Boztaş; “Belirtilen yasa engellilik durumlarını önlemeyi; engellilerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenlik gibi alanlardaki sorunlarını çözmeyi, engellilerin tam gelişimlerini sağlamayı, topluma katılımları önündeki engelleri kaldırmayı ve kamu hizmetlerini bu yönlerden yeniden düzenlemelere kavuşturmayı amaçlamaktadır. Yasal düzenleme,ayrımcılığı hedef almakta ve kamu binaları ile yerel ulaşımın engelliler için erişilebilir kılınmasına yönelik düzenlemelerin 2012′ye kadar tamamlanmasını öngörmüş  ancak mevcut sorunlar  yeterince çözülemediği için TBMM Genel Kurulu tarafından 30 Haziran 2012 tarihinde kademeli olarak 07 Temmuz  2015 tarihine kadar 3 yıl uzatılmasıyla  çalışmaların tamamlana bilmesi için ek süre verildiğini” söyleyen derneğin genel başkanı İlimdar BOZTAŞ devletimizin evrensel ölçülerde engelli vatandaşını sahiplenme çabası, toplumsal bilinçlenme ve kamuoyu desteği ile anlamlı ve gerçek bir boyuta ulaşabileceğini belirterek  fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

SOKAĞA ÇIKMA HAKKI, EĞİTİM HAKKI

Engellilerin ulaşım, barınma, iş, bağımsız yaşayabilme, evlenme ve aile olabilme, ekonomik bağımsızlık, sosyalleşebilme gibi sorunlarına dikkat çeken İlimdar BOZTAŞ , ” Bu konularla ilgili son dönemlerde ciddi adımlar atılmakta ve toplumsal bir farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ancak bunlar henüz yeterli seviyelere ulaştırılamamıştır. Yaşadığımız şehirleri engelli insanlarımız için engelsiz ve “herkes için erişilebilir” hale getirmediğimiz sürece bu sorunu çözmek mümkün olamaz. Bu düzenlemeler için yerel yönetimlerden hükümetlere, sivil toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşlardan özel sektöre kadar hep birlikte her türlü girişimi yapmak zorundayız. Engelli vatandaşlara acıma duyguları ile yaklaşmak  yerine, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi dikkate alınmalıdır. Bu nedenle engellilere hizmet götüren kamu, özel sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesine önem  verilmelidir. Engelli aileleri yalnız bırakılmamalı, kamu desteği sağlanmalı ve gerekli rehberlik hizmetleri sunulmalıdır. İstihdamlarında çeşitli düzenlemeler yapılmışsa da halen kamu dairelerindeki engelli memur kadrosu %3 işçi kadrosu ise %4 dür ancak;yeterli düzeyde yerleştirmeler yapılamamıştır. Kamuda yaklaşık 40 binden fazla işçi ve Memur kadroları boş tutulmaktadır. %3 oranında engelli istihdamı yapmayan özel sektöre kesilen para cezaları iş-kur fonları ile kurslara harcanmaktadır.  bu para cezaları kamu kurumlarına kesilmeyerek taraf olunmaktadır, Kamu kurumları  her geçen ay için ortalama 60 milyon tl engellilere borçludur. Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yaşlı ve engelliler genel müdürlüğü daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulmalıdır SGK kapsamında engellilerin ihtiyaç duyduğu medikal malzemelerin katılım bedelleri, evde bakım ücretlerindeki kriterler,2022 sayılı engelli aylıklarındaki kriterler, SGK kapsamındaki dul yetim aylıklarındaki eşitsizlikler gözden geçirilmelidir.

www.teday.org

http://twitter.com/engellinin_sesi

http://www.facebook.com/ilimdar.boztas

 

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YAŞAM DESTEKLERİ KAPSAMINDA,ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLARINIZ, AİDATLARINIZ VE BAĞIŞLARINIZA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. NOT : EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÜRÜN SATIŞI VE YARDIM TOPLANMASI GİBİ GİRİŞİMLERİ DOĞRU BULMUYORUZ. BAĞIŞLARINIZ İÇİN TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA ETİMESGUT ŞUBESİNDEKİ HESAP NUMARALARINA BAĞIŞLARINIZI YAPABİLİRSİNİZ . TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA ETİMESGUT şubesi ((TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 115856)) IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )) TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA ETİMESGUT şubesi ((EURO bağış hesap no: 4263- 26989)) IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)) TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA ETİMESGUT şubesi ((USD bağış hesap no: 4263-0026975)) IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75))