TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Erişilebilirlikte son günler…

Eklenme Tarihi : 8 Temmuz 2013 Kategori : Haberler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 237 kez okunmuş.
Uluslar arası yapılan düzenlemelere karşın ve verilen ek sürelere rağmen birçok kamu kurum ve kuruluşun hizmet binaları, yollar, kaldırımlar, yaya geçitleri, açık ve yeşil alanlar, spor alanları, sosyal ve kültürel yapılar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan umuma açık hizmet veren yapılarda engellilerin erişebilirliğine ilişkin düzenlemelerin bir türlü istenen düzeye gelmediği görülüyor.   Bilindiği üzere 7/7/2005 tarih ve 25868 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5378 Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2’inci maddesi ile “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir.” hükmü getirilmiş, bu hükmün uygulanması içinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl süre verilmişti. (4/7/ Aynı zamanda BM Genel Kurulu’nda 13.12.2006 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, 30.03.2007 tarihinde ülke temsilcilerinin imzasına açılmıştır. Türkiye, sözleşmeyi bu tarihte imzalayarak ilk imza atan ülkeler arasında yer almıştır. Sözleşme, 3 Aralık 2008 Dünya Engelliler Günü'nde 5825 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş ve Bakanlar Kurulu'nun 27.5.2009 tarih ve 2009/15137 sayılı kararıyla onaylanmıştır.   Sözleşme’nin 1 inci maddesinde Sözleşmenin amacı “engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek ve insanlık onurlarına saygıyı güçlendirmek” olarak belirlenmiştir.   “Erişilebilirlik” başlıklı 9 uncu maddesinde ise; Taraf Devletlerce engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirlerin alınmasını hüküm altına almakta ve bu tedbirlerin hangi alanlarda nasıl alınması gerektiğini açıklamaktadır.   Bununla birlikte Anayasamızın 90. Maddesinde; Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır. Denilmektedir.   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından konunun sürekli gündemde tutulmasına, hatta 2012 yılında başlatılan ve halen devam eden “Ulaşılabilirlik Destek Projesi” ile il özel idareleri, belediyeler, kaymakamlıklar ve muhtarlıklara maddi destekler sağlanmasına karşın engellilerin erişebilirliğine ilişkin gelişmelerin yavaş ilerlemesi kaygı verici düzeydedir.   TBMM Başkanlığı'na sunulan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısında konu bir kez daha gündeme alınmıştır. Tasarı ile 5378 Engelliler Hakkında Kanunun “Ruhsatlandırma” başlıklı 7. Maddesi, başlığıyla birlikte değiştirilmekte ve yapılı çevrede engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanması zorunlu hale getirilmektedir. Tasarıda 5378 Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2’inci maddesindeki süreyle ilgili yeni bir düzenleme ise getirilmemektedir.   Tüm bu ulusal ve uluslar arası yapılan düzenlemelere karşın ve verilen ek sürelere rağmen birçok kamu kurum ve kuruluşun hizmet binaları, yollar, kaldırımlar, yaya geçitleri, açık ve yeşil alanlar, spor alanları, sosyal ve kültürel yapılar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan umuma açık hizmet veren yapılarda engellilerin erişebilirliğine ilişkin düzenlemelerin bir türlü istenen düzeye gelmediği görülmektedir.   Ayrıca, gerekli düzenlemeleri yapmayan ilgili kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcilerinin ulusal veya uluslararası yaptırımlara, hatta bireysel yargı kararlarına maruz kalabilecekleri hususlarındaki bilinçsizlikleri, belki de umursamazlıkları da cabası…     Son söz; engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek ve insanlık onurlarına saygı göstermek, insanlık görevimiz, ödevimiz ve sorumluluğumuzdur.

DERNEK ADINA ARSA SATIN ALINMIŞ, ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM TESİSİ PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YARDIMLAŞMA KAPSAMINDA ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLAR, AİDATLAR VE BAĞIŞLARA AYRICA GIDA YARDIMLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE VE AKÜLÜ ARAÇLAR GİBİ ÇEŞİTLİ MEDİKAL MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ DİLEDİKLERİ ZAMAN, GÖNÜL RIZALARI İLE BAĞIŞLARINI YAPABİLMELİDİR. İSTİSMARCILARA LÜTFEN FIRSAT VERMEYİNİZ. EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÇEŞİTLİ ÜRÜN SATIŞLARI, TİYATRO BİLETLERİ, TELEFONLARLA ARAYIP YA DA KAPINIZA GELİP, DERNEKLER VEYA ENGELLİLER ADINA PARA İSTEYENLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ!

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 0115856) (IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )

VAKIFLAR BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: IBAN (TR 870001500158007304832375)

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (EURO bağış hesap no: 4263- 26989) (IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)

TÜRKİYE İŞ BANKASI ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (USD bağış hesap no: 4263-0026975) (IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75)