TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Görme Engellilerden siyasilere mesaj: 30 bin engelliyiz

Eklenme Tarihi : 31 Ocak 2014 Kategori : Haberler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 337 kez okunmuş.

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Er, yerel seçimler öncesi siyasilere mesaj göndererek, beklentilerini dile getirdi.

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Er, Otistik Bireyleri Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Melahat Köse, Yürüme Engeliler ve Yaşam Derneği Başkanı İsmail Hakkı Atasoy ve Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şube Başkanı M. Ali Özbey’in de katıldığı yerel yönetimlerin engellilere yönelik program ve politikalarında göz önünde bulundurmaları gereken öncelikli hedeflerinin konu aldığı ortak bir toplantı düzenledi.

Üyelerinde katıldı toplantıda Altı nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Er 2013 yılında ne yapıldı diye baktığında kocaman bir hiçle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi. Sorunlarının konuşulmaktan öteye geçilmediğinin de altını çizen Başkan Er diğer dernekler adına da şunları söyledi; “Burada biz sürekli hep aynı şeyleri söylüyoruz. Artık sorunlarımızın çözülmesini, üretilmesini ve neticeye varacak işlerin yapılmasını en büyük arzumuz. Ama maalesef hala aynı noktadayız. Ufak tefek küçük çalışmalarla engellerin sorunlarının çözülmeye çalışıldığını görmekteyiz. Bundan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Isparta da yaşayan engellilerin sorunlarını yine bu şehirde çözmek durumundayız. Burada iş tüm yerel yöneticilerimize düşmektedir. Şehrimizin ileri gelenleri Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, kurum müdürleri, özel kuruluşlar, basınımız kısaca bütün toplum kesimler bu şehirde yaşadığına göre sorunlarımızı da birlikte çözeceğiz.

30 Mart 2014 yerel seçimlere gidiyoruz. Bütün Engelli kardeşlerimize şunu söylüyorum; Kendilerine gelecek olan Belediye Başkan Adaylarında engellilerle ilgili neler yapmak istediklerini sorarak ona göre oylarını kullansınlar. Bu şehirde 30 bin engelli var hatta daha fazla belediye başkan adayları alacakları oylar içersinde engellilerinde oyları ile seçileceklerini unutmaması gerekir. O halde hep birlikte sorunlarımızı çözmek hayatımızı kolaylaştırıcı tedbirleri almak durumundayız. Bu konuda umutsuz değiliz. Ama umudumuzun da bittiği anlar olmuyor değil.

Bugün Isparta da 2013 yılında hayata geçen Engelliler Koordinasyon Merkezi ve Engelliler Meclisi diye oluşumlar oluşturuldu. Elbette biz bundan memnun olduk. Bir kent konseyi, bir Engelliler Koordinasyon merkezi diğer şehirlerde kurulduğu gibi Isparta’da da kuruldu. Ancak daha kurulurken tökezlemeye başladı. Engelliler Derneklerinin yer aldığı özellikle Kent Konseyinin içersinde Engelliler Meclisi oluşturulmaya çalışıldı ama oluşturmaya kalkanlar ağzına yüzüne bulaştırdı. Tüzüksüz ve resmi kaydı olmayan Engelliler Derneğinin tamamının katılmadığı Engelliler Meclisi nasıl oluşur Kent Konseyi yetkililerin çıkıp açıklaması gerekir. Bir kişinin oraya atanarak Engelliler Meclisi oluşturduk demesi söz konusu olamaz. Diğer engelli derneklerinin de bu işleri yapacak kimse yok mu diye insan kendi kendine soruyor. Her dernek kendi tüzel kişiliği ile mevcuttur. Ama Engelliler Meclisi, Engelliler Koordinasyon Merkezi tüm Engelliler Derneklerini temsil edildiği mekanizmadır. Bunu bir tane derneğin bürosu haline getirip tüm engellilere hizmet ediyor denirse çok büyük bir yanlış olur. Bu kamuoyunu yanıltmak olur. Biz bunardan burada ki dernek Başkanlarım adına da konuşacak olursam rahatsızız. Bu işleyişin bir an evvel düzelmesini tüm engelli derneklerin temsil edilmesini, gerekiyorsa dönüşümlü başkanlık yapılmasını ve her dernek başkanların yada temsilcilerin gerektiğini düşünmekteyiz. Amacımız hiç kimseyle uğraşmak değil. Ama bir oluşum gerçekleşiyor ise bunun düzgün işlemesi lazım. Adaletli işlemesi lazım. Hiçbir derneğe haksızlık yapılmaması lazım.

Bugün pek çok engelliler derneğinin maalesef yer sıkıntısı var. Eğer Engelliler Derneği daha iyi hizmet vermesi daha iyi faydalanması bekleniyorsa engelliler derneği uygun güzel ve düzgün mekânların tahsis edilmesi gerekiyor.” dedi

Ayrıca Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Er ücretsiz ulaşımla ilgili güzel haber almadıklarını söyleyerek konuyla ilgili sorunları şöyle dile getirdi; “Engellilere yönelik ücretsiz ulaşım yönetmeliği hala çıkmamıştır. Aylar öncesinden açıklanan bu yönetmeliğin ne hikmetse sürekli geciktiriliyor. Üyelerimiz tarafından da soruluyor. Bu nokta da Isparta’yı temsil eden tüm siyasetçi vekillerimizden istirham ediyoruz. Bu yönetmeliğin bir an evvel çıkartılması için TBMM’de gerekli girişimlerde bulunmalarını istiyoruz.”dedi

YEREL YÖNETİMDEN BEKLENTİLER

Otistik Bireyleri Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Melahat Köse, Yürüme Engeliler ve Yaşam Derneği Başkanı İsmail Hakkı Atasoy ve Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şube Başkanı M. Ali Özbey’in de katıldığı yerel yönetimlerin engellilere yönelik beklentilerini de Altı Nokta Körler Derneği Isparta Şube Başkanı İsmail Er dernekte yaptığı toplantıda şu şekilde sıraladı;

1- Belediyelerle ilgili sivil toplum örgütleri arasında iletişim ve işbirliğini ve önerileri belediye meclislerine sunabilmek, uygulamalardaki eksiklikleri değerlendirebilmek üzere demokratik katılımı esas alan ve belirli yetkileri olan engelli danışma meclisleri oluşturulmalıdır.

2- 1997 yılında çıkarılan 572 sayılı KHK gereğince kentsel ulaşım hizmetlerinin, yolların, kaldırımların, kamuya açık yapıların ve kullanım alanlarının engellilerin durumuna uygun standartlara kavuşturulması öngörülmüş ancak 2005 yılına kadar hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Engelliler Yasasıyla ise bu konuda 7 yıllık yeni bir süre daha tanınmış olup bu süre 2012 yılında dolmuş; yeni çıkarılan bir yasa ile 3 yıl daha belediyelere süre verilmiştir. Yasada öngörülen koşulların yerine getirilmesi belediyeler için öncelikli bir görev olmalıdır. Ayrıca İmar planlarının yapımı, uygulanması, yapıların inşaat ve iskan ruhsatı aşamalarında Türk Standartları Enstitüsünün engelliler için belirlediği standartlara uyulması mutlaka sağlanmalı ve uygulamalar mutlaka denetlenmelidir.

3- Kentlerimizdeki tüm kaldırımlar engelliler için standartlara uygun yürünebilir hale getirilmeli ve otomobillerin işgalinden mutlaka kurtarılmalıdır.

4- Özellikle büyükşehirdeki metro istasyonlarındaki biniş platformlarında bulunan renkli emniyet şeritleri görme engellilerin ayakla fark edebilecekleri kabartma zemin özelliğine kavuşturulmalı, yeni kurulacak metro istasyonları tekerlekli sandalye kullanan engellilerin de yararlanabileceği özellikte inşa edilmelidir.

5- Bölgenin iş gücü piyasasının ihtiyaçları tespit edilerek bu ihtiyaçlara uygun alanlarda engellilere yönelik mesleki eğitim kursları çeşitlendirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

6- Engelli vatandaşlarımız için yaşam evleri, bakım evleri, eğitim ve teknoloji merkezleri, kütüphaneler, korumalı iş yerleri gibi hizmet tesisleri ihtiyaca uygun sayıya ve niteliğe kavuşturulmalı, her engel grubunun durumuna uygun özel donanımlı spor tesisleri kurulmalıdır.

7- Belediyelere ait otopark, büfe, dükkan gibi iş yerlerinin engelliler tarafından işletilmesi konusunda kolaylıklar ve öncelikler tanınmalı. Engellilerin ürünlerini pazarlayıp satabilmeleri için merkezi yerlerde sağlıklı çalışma koşullarına sahip kapalı alanlar oluşturulmalıdır.

8- Engelliliği önleyici tedbirler çerçevesinde, koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık taramaları, erken teşhis ve tedavi uygulamaları etkinleştirilip yaygınlaştırılmalıdır.

9- Kendisine yardımcı olabilecek kimsesi bulunmadığı için sosyal ve kültürel etkinliklere katılma ve özel kurumlardaki işlerini takip edebilme, muayene ve tedavi ihtiyaçlarını karşılama gibi konularda sıkıntı yaşayan engelli vatandaşlarımızın gitmeleri gereken yerlere taşınması için belediye bünyesinde gerekli sayıda yetişmiş personellerin ve özel donanımlı taşıtların bulunduğu refakatçi ve taşıma hizmeti veren uzmanlaşmış birimler oluşturulmalıdır.

10- Belediyelerce yürütülen eğitim, kültür, sanat, spor, ve rekreasyon faaliyetlerinde mutlaka engelli vatandaşlarımızı da dikkate alan onların toplumla bütünleşmelerini sağlayan programlar yapılmalı ve uygulanmalıdır.

11- Engellilerin kullandığı özel araç – gereçlerin belediyelerce temin edilip dağıtılması, kalite ve standartlara uyulması, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gibi hususlarda sağlıklı işleyen mekanizmalar geliştirilmelidir.

12- Engellilere hizmet amacıyla belediyelerin stratejik planlarda yer alan hedefler ve belediye meclisi kararları kağıt üzerinde kalmamalıdır.

13- Her belediye bünyesinde engelli vatandaşlara yönelik hizmetleri, sivil toplum örgütleriyle ilişkileri organize etmek üzere deneyimli yöneticisi, yeterli sayıda nitelikli personeli yeterli bir bütçesi bulunan Engelliler Müdürlüğü kurulmalıdır.

14- Tam katılım ve fırsat eşitliği ilkesinin gerektiği anlayış doğrultusunda siyasi partilerce bilgi ve deneyim sahibi engelliler belediye meclisi aday listelerinde seçilebilecek sıralara konulmalıdır.” dedi

v


DERNEK ADINA ARSA SATIN ALINMIŞ, ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM TESİSİ PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YARDIMLAŞMA KAPSAMINDA ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLAR, AİDATLAR VE BAĞIŞLARA AYRICA GIDA YARDIMLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE VE AKÜLÜ ARAÇLAR GİBİ ÇEŞİTLİ MEDİKAL MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ DİLEDİKLERİ ZAMAN, GÖNÜL RIZALARI İLE BAĞIŞLARINI YAPABİLMELİDİR. İSTİSMARCILARA LÜTFEN FIRSAT VERMEYİNİZ. EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÇEŞİTLİ ÜRÜN SATIŞLARI, TİYATRO BİLETLERİ, TELEFONLARLA ARAYIP YA DA KAPINIZA GELİP, DERNEKLER VEYA ENGELLİLER ADINA PARA İSTEYENLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ!

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 0115856) (IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )

VAKIFLAR BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: IBAN (TR 870001500158007304832375)

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (EURO bağış hesap no: 4263- 26989) (IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)

TÜRKİYE İŞ BANKASI ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (USD bağış hesap no: 4263-0026975) (IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75)