TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

MESLEK,REHABİLİTASYON,İSTİHDAM,SGK

Eklenme Tarihi : 25 Mart 2011 Kategori : Uzmanlardan Önemli Bilgiler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 996 kez okunmuş.
MESLEK,REHABİLİTASYON,İSTİHDAM,SGK Engelliler Kanunu’na göre; Özür türlerini dikkate alan iş ve meslek analizleri, ilgili kurumlar tarafından yapılır. Bu analizlerin ışığında, Engellilerin durumlarına uygun meslekî rehabilitasyon ve eğitim programları, ilgili kurumlarca geliştirilir. Engellilerin yeteneklerine göre mesleğini seçme ve bu alanda eğitim alma hakkı kısıtlanamaz. Engellilerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir işte eğitilmesi, meslek kazandırılması, verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının sağlanması amacıyla meslekî rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması esastır. Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafından da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sırasında gerekli gördüğü hallerde, halk eğitim ve çıraklık eğitim merkezleri ile işbirliği yapar. Engellinün rehabilitasyon talebinin karşılanamaması halinde Engelli, hizmeti en yakın merkezden alır ve ilgili belediye her yıl bütçe talimatında belirlenen miktarı hizmetin satın alındığı merkeze öder. İşe alımda; iş seçiminden, başvuru formları, seçim süreci, teknik değerlendirme, önerilen çalışma süreleri ve şartlarına kadar olan safhaların hiçbirinde Engellilerin aleyhine ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz. Çalışan Engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, özrüyle ilgili olarak diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamaz. Çalışan veya iş başvurusunda bulunan Engellilerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve işyerinde fiziksel düzenlemelerin bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile işyerleri tarafından yapılması zorunludur. Engellilük durumları sebebiyle işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan Engellilerin istihdamı, öncelikle korumalı işyerleri aracılığıyla sağlanır. MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAM Meslek edindirme kurslarından yararlanmak isteyen Engelli bireylerin Türkiye İş Kurumu il müdürlüklerine, mesleki eğitim merkezlerine, halk eğitim merkezlerine (http://cyqm.meb.gov. tr) ve belediyelere başvurması gerekmektedir. Engelli bireyler genel istihdam yollarını kullanarak (KPSS’ye girerek, Türkiye İş Kurumu’na kayıt yaptırarak, iş ilanlarını takip edip bireysel başvurularda bulunarak) iş başvuruları yapabilecekleri gibi, özel olarak Engelliler için ayrılmış olan kontenjandan yararlanarak istihdam edilebilirler. Engelli İSTİHDAM ETME ZORUNLULUĞU Engelli kişilerin işçi olarak istihdamları Türkiye İş Kurumu tarafından yapılmakta olup 50 ve daha fazla işçi çalışan kamu sektörü işyerleri %4, özel sektör işyerleri %3 oranında Engelli işçi çalıştırmakla yükümlüdür. Engelli kişilerin devlet memuru olarak istihdamları Devlet Personel Başkanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmakta olup kamu kurum ve kuruluşları, toplam dolu kadro sayısının %3’ü oranında Engelli memur istihdam etmekle yükümlüdür. Engelli KONTENJANINDAN MEMUR VEYA İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLME DEVLET MEMURU OLARAK İŞE YERLEŞTİRME Engelliler Devlet memurluğuna özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla yapılacak merkezi sınav ve kura usulüne göre atanırlar. Engelli Memur Seçme Sınavı (EMSS) ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olan Engelliler için eğitim durumları ve özür grupları itibarıyla sınav sorusu hazırlanarak yapılır. Engellilerin kura usulü ile sınava alınmaları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan Engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının Engelli personel kontenjanı açığı gözönünde bulundurularak EMSS ve kuranın yapılacağı tarihler Devlet Personel Başkanlığınca, Başkanlık adına Merkezi sınav ve kura işlemlerini sonuçlandıran ve bu sonuçlara göre yerleştirmeyi gerçekleştiren kurum veya kuruluşça yapılması halinde ise Başkanlık ve Merkez tarafından birlikte belirlenir. EMSS ve kuranın tarihi, başvuru tarihi, başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağı Resmi Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı bir gazetede ve Başkanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Kamu kurum ve kuruluşlarında Engelli memur çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetimi Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. Devlet Personel Başkanlığı (www.dpb.gov.tr) Resmi Gazete (http://rega.basbakanlik.qov.tr) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gn. Md. (www.ozida.qov.tr) İŞÇİ OLARAK İŞE YERLEŞTİRME Kamu ve özel sektörde işçi olmak için ikamet edilen yerdeki Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne sağlık kurulu raporu ve nüfus cüzdanlarıyla birlikte şahsen başvurarak kayıt yaptırmak ve ilgili il müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde olmak gerekmektedir. Türkiye İş Kurumu’nun ilan ettiği açık işler ve kamu kurumlarına alınacak işçiler için yapılacak sınavlar Türkiye İş Kurumu internet sitesinde (www.iskur.qov.tr) ve Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinde duyurulmaktadır. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmiş ve tercihlerini yapmış olan Engelli bireylerin kota kapsamında kamuda işe yerleştirmesi de Türkiye İş Kurumu tarafından yapılmaktadır. İlköğretim ve daha alt eğitim düzeyinde olanlar ile zihinsel Engelliler kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olmak için sınava tabi tutulmazlar. Bu kapsamda bulunan ve talep koşullarına uygun olarak başvuranlar, noter huzurunda kura çekimine tabi tutulurlar. SOSYAL GÜVENLİK Türkiye’de Engellilerin sosyal güvenliği sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kapsamında sağlanmaktadır, ilgili kanun, sosyal sigorta kurumları kapsamında kamu ve özel sektörde işçi olarak çalışanlar, ücret karşılığı çalışan memurlar, hizmetliler ve diğer personel, esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar ile belirlenen usul ve şartlara uygun olarak iş kazaları, meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde sigortalının veya iştirakçinin kendisine, eş, çocuk, ana ve babasına aylık bağlanması veya gelir ödenmesi ve sağlık (muayene, teşhis, tedavi, ilaç, iyileştirme vasıtaları) yardımı yapılmasını düzenlemektedir. * 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na (SSK) tabi olan Engelli işçilerin, * 5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan Engelli memurların, * 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi olarak çalışacak Engellilerin; özür oranına çalışılan süreye ve ödenen primlere göre isteğe bağlı erken emeklilik hakkı bulunmaktadır. Ayrıca 5510 sayılı kanun ile bağımsız çalışan Engelliler için ilk defa isteğe bağlı erken emeklilik hakkı doğmuştur. * 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre bakıma muhtaç Engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren erken emeklilik hakkı bulunmaktadır. Ancak, emeklilik işlemleri kişiye özel olduğu ve çalışılan süre, işe giriş tarihi, yatırılan prim gün sayısı ve tabi olduğu hükme göre emeklilik süresi değişebileceği için bu hususlarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden bilgi alınması gerekmektedir. (www.sgk.gov.tr/wps/portal/Anasayfa/SGKiletisimSGM) ENGELLİLERİN MERAK ETTİĞİ SORULAR VE CEVAPLARI   Soru 1:Engelli Kime denir? Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal  ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama  uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma,  bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir. Soru 2:Engellilerin İşe Yerleştirilme İş ve İşlemleri Hangi Kurumlarca Nasıl  yapılmaktadır? : Engelli kişilerin devlet memuru olarak istihdamları Devlet Personel Başkanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmaktadır.Engelli kadrosuna  devlet memuru olarak atanmak için öncelikle yapılacak olan merkezi sınava girmek  gerekmektedir. Devlet memurluğuna ilişkin sınav duyurusu Devlet Personel Başkanlığınca  yapılmakta olup Resmi Gazete ve Engelli çalıştıracak kurumun Web sitesinde yayımlanmaktadır. İşçi olarak çalışacaklar ise Türkiye İş Kurumu tarafından yapılmaktadır. Engelli  bireylerin işçi olarak işe yerleşebilmesi için Türkiye İş Kurumu'na veya İş Kurumu İl Müdürlüklerine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden internet yolu ile yapmaları gerekmektedir. Soru 3: 4857 Sayılı İş Kanunu Göre İşyerlerininEngelli Çalıştırma Zorunluluğu  Ne Kadardır? :İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde  yüzde üç Engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört Engelli ve yüzde iki eski hükümlü  işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Soru 4:Engelli Çalışanların Sigorta Primlerinin Ne Kadarı Devletçe Karşılanmaktadır  ? :Özelsektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan engelli sigortalıların  belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait  işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren  hisselerinin yüzde ellisi devletçe karşılanmaktadır.. Engellilerin istihdamı konusunda işverenler için yasal zorunluluk yanında teşviklerde   sözkonusudur. İşyeri; mevzuatlarla belirtilen engelli sayısından daha fazla engelli   çalıştırırsa veya çalışan engellinin özür derecesi % 80 den fazla olursa veya   herhangi bir kanuni yükümlülüğü olmamasına karşın engelli çalışanı varsa işveren   tarafından ödenen sigorta priminin %50 si devlet tarafından karşılanmaktadır. Soru 5:657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tâbi Kurum Ve Kuruluşlarda   İstihdam Edilmesi Gereken Engelli Oranı Ne Kadardır?   :Devlet Memurları Kanununa göre; kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele   ait kadrolarda %3 oranında engelli personel çalıştırmak zorundadır. %3'ün hesaplanmasında   ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı   dikkate alınır. Soru6:İşverenlerİşyerlerinde Engellilere Yönelik Ne Tür Düzenlemeler Yapmaları   Gerekmektedir?   :İşverenler, işyerlerini, imkânlar ölçüsünde, engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak   şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde   veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işyerleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini   geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadır.   Engelliler, yapabilecekleri işler dışında sağlıklarına zarar verecek diğer işlerde   çalıştırılamaz. Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç   ve bitiş saatlerini, engellinin durumuna göre belirlemeleri gerekmektedir.   Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde İşitme Engelliler Çok Programlı Liseleri,   Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri, zihinsel engellilere yönelik Meslekî Eğitim   Merkezleri, İş Eğitim Merkezleri ve Yetişkin Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezleri engellilere yönelik meslekî eğitim programları düzenlenmektedir. Bu kuruluşların meslekî eğitim faaliyetlerinden yararlanmak isteyen kişiler   Ankara'daki kuruluşlar için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve   Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, illerdeki kuruluşlar için il Millî Eğitim   Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Soru8:Engellilere Yönelik Meslek Edindirme Kurslarını Hangi Kurum/Kuruluşlar   Düzenlemektedir?   Türkiye İş Kurumu ve MEB Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Engellilere yönelik   meslek edindirme kursları düzenlemektedir. Soru9: Bakıma Muhtaç Engelli Yakını Bulunan Memurların Tayinlerinde Ne Tür   Kolaylık Sağlanmaktadır?   5378 sayılı Engelliler Kanunu 21'inci maddesiyle ve 657 sayılı Kanununek madde   39 ile Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam   ettiremeyecek derecede Engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen   eşi, çocukları, anne, babaları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında   resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının   özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin   talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları   dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır. Soru10:Engelli Çocuğu Olan Çalışan Anneler İçin Erken Emeklilik Düzenlemesi   Var mı? Sosyal güvenlik reformu olarak bilinen 5510 sayılı Kanunun 28.maddesi ile, sosyal   güvenlik sistemimize yeni bir düzenleme getirilmiştir. Başka birisinin sürekli   bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonra   geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına   eklenmekte ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilmektedir.   Yapılan bu düzenleme ile Engelli çocuğu olan kadınlara erken emeklilik hakkı   tanınmıştır. Soru11:Engelli Çocuğu Olan Memur Çalışan Anneler Erken Emeklilik Düzenlemesinden   Faydalanmak İçin Nereye Müracaat Etmesi Gerekmektedir?   Devlet memuru olarak çalışan ve engelli çocuğu bulunan anne bu haktan faydalanmak   için çalıştığı kurumun ilgili birimine almış olduğu engelli sağlık kurulu raporu   ile müracaat etmesi gerekir. Kurum bu belgeleri bir üst yazı ekinde Sosyal Güvenlik   Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik   Merkezine göndererek raporun sağlık kurulu tarafından onaylanmasını talep eder.   Onaylanan bu rapor hem sigortalının çalıştığı kurumu hem de SGK'nın ilgili birimince   tescili yapılarak emeklilikte değerlendirmeye alınır. Soru12:Engelli Çocuğu Olan İşçi Olarak Çalışan Anneler Erken Emeklilik Düzenlemesinden   Faydalanmak İçin Nereye Müracaat Etmesi Gerekmektedir?   :İşçi olarak çalışan ve engelli çocuğu bulunan anneler bu haktan faydalanmak   için çalıştığıilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne almış olduğu Engelli sağlık   kurulu raporu ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir. Soru13:4/1-a(SSK) lı Çalışan Engelliler Emekli Olmak için Ne kadar Süre Prim   Ödemeleri Gerekmektedir?   Yüzde 40'dan fazla engelli raporuna sahipengelliler erken emekli olurlar.   Gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun bu kanunun ortadan kaldırdığı   506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince Engelliler gerek çalışarak ve gerekse   isteğe bağlı prim ödeyerek emekli olabilirler. A-Yeni Kanunla gelen engelli emekliliği   1-Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yüzde 60 ve daha   fazla oranda hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayanlara,   en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık   ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. 2-Yetkili sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı   tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki   kayıp oranının;   a) Yüzde 50 ilâ yüzde 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan   beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,   b) Yüzde 40 ilâ yüzde 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan   beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,   prim bildirilmiş olanlar herhangi bir yaşa bağlı olmadan engelli sıfatıyla erken   emekli olabilecekler ama yukarıda sayılan şartlar 01.01.2015 gününden sonra   işe girenler için geçerli olup, Kanun'un ek ve geçici maddeleriyle kademe getirilmiştir.   Getirilen kademeye göre düzenlenmiş tablo aşağıdaki gibidir. İşe Başlama Tarihi Çalışma Gücünde Kayıp Oranı %60 ve daha çok olanlar %50 - %59 arası olanlar %40 - %49 arası olanlar   01.10.2008 - 31.12.2008 15 yıl, 3 bin 700 gün 16 yıl, 3 bin 700 gün 18 yıl,   4 bin 100 gün   01.01.2009 - 31.12.2009 15 yıl, 3 bin 800 gün 16 yıl, 3 bin 800 gün 18 yıl,   4 bin 200 gün   01.01.2010 - 31.12.2010 15 yıl, 3 bin 900 gün 16 yıl, 3 bin 900 gün 18 yıl,   4 bin 300 gün   01.01.2011 - 31.12.2011 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin gün 18 yıl, 4 bin   400 gün   01.01.2012 - 31.12.2012 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 100 gün 18 yıl,   4 bin 500 gün   01.01.2013 - 31.12.2013 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 200 gün 18 yıl,   4 bin 600 gün   01.01.2014 - 31.12.2014 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 300 gün 18 yıl,   4 bin 680 gün   01.01.2015'den sonra 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 320 gün 18 yıl, 4 bin   680 gün B- 01.10.2008 gününden önce işe girmiş eski SSK'lılarda geçiş süreci   Kanun'un geçici 10 uncu maddesine göre;   1-01.10.2008 gününden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk   defa çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun   mülga 53 üncü maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede (2/3 oranında)   hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan   sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak   ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak   şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.   2-01.10.2008 gününden önce sigortalı olup sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden   yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, 506 sayılı Sosyal   Sigortalar Kanunu'na göre sigorta başlangıç tarihlerine ve sakatlık oranlarına   göre aşağıdaki tablodaki şartlarla emekli edilirler. Bunlardan 18 yaşından önce   işe girmiş olanlar varsa işe giriş tarihleri değil, 18 yaşını ikmal ettikleri   tarihler dikkate alınmalıdır. Rapor oranı ve derecesi Sigortalılık Başlangıcı I. Derece   (Yüzde 80 +) II. Derece   (Yüzde 60-79) III. Derece   (Yüzde 40-59)   05.08.1991 ve daha önce 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün   06.08.1991-05.08.1994 arasında 15 yıl- 3600 gün 15 yıl, 8 ay-3680 gün 16 yıl,   3760 gün   06.08.1994-05.08.1997 arasında 15 yıl- 3600 gün 16 yıl, 4 ay-3760 gün 17 yıl,   3920 gün   06.08.1997-05.08.2000 arasında 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 3840 gün 18 yıl, 4080   gün   06.08.2000-05.08.2003 arasında 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 8 ay-3920 19 yıl, 4240   gün   05.08.2003-30.09.2008 arasında 15 yıl- 3600 gün 18 yıl-4000 gün 20 yıl-4400   gün Soru14:4/1-c(Emekli Sandığı)liÇalışan Engelliler Emekli Olmak için Ne kadar   Süre Prim Ödemeleri Gerekmektedir?   01.10.2008 gününden önce işe başlamış eski Memurlarda geçiş süreci Kanun'un geçici   4 üncü maddesi ile;   1-5434 sayılı Kanun gereğince kanuni tabiriyle sakat kadrosu ile başlayan memurlar   ile sakat kadrosunda olmamasına rağmen memur olmadan önce yüzde 40 ve daha fazla   oranlı raporu olanlar 15 yıllık yani 5400 günlük süreyle emekli olmaktadırlar   ve olmaya da devam edeceklerdir. 2-Doğuştan Engelli olup da ellerinde rapor olmayanlar   01.10.2008 gününden önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya   başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en   az yüzde 40 oranında engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar   ile en az yüzde 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenlerden aylık   talep tarihinde memur (kamu görevlisi) olanlar; en az 5400 gün (15 tam yıl)   uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş   olması kaydıyla, istekleri halinde emekli olabileceklerdir.   3-Sonradan engelli olanlar   Çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık kurullarınca usûlüne   uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu,   Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;   a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,   b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,   gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla istekleri   halinde emekli olacaklardır. Soru15:4/b(Bağ-Kur) luçalışan Engelliler de artık erken emekli olabilecekler   mi?   :Bağ-Kur (4/B) sigortalılarından engelli olduğu için SSK'lılar gibi erken emekli   olamayanlara da artık 5510 sayılı Kanun ile ilk defa erken emeklilik hakkı getirildi.   Uygulamaya göre, ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce malûl (yüzde 60 ve   fazlası) olduğu için malullük aylığı bağlanmayanlar, çalışma gücü kaybı yüzde   40 ila yüzde 59 arasında olanlar 1 Ekim 2008 tarihinden sonra tahsis talebinde   bulunmaları durumunda aşağıdaki şartlarda 4/b sigortalılığı kapsamına konulan   engelli emekliliğinden aşağıdaki tablodaki şartlarla yararlanabilecekler. Bağ-Kur'lular Çalışma Gücünde Kayıp Oranı %60 ve daha üzeri olanlar %50 - %59 arası olanlar %40-%49 arası olanlar   15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 320 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün Soru16:Engelli Aylığı Nedir?   Toplumda genellikle "Engelli aylığı" olarak bilinen ve Sosyal Güvenlik   Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı "65   Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması   Hakkında Kanununun" ilgili maddelerince bağlanan aylıktır. Ekonomik yoksunluk   içinde bulunan; 18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü   olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık   bağlanmaktadır. Üç aylık olarak ödenen bir aylıktır. Özür oranına göre aylığın   miktarı değişmektedir. SORU 17: 2022 sayılı Kanuna Göre Engelli AylığıTalebinde Bulunmak İçin Nereye   Müracaat Yapılmalı? İkametgâhın bağlı bulunduğu yerdeki Defterdarlık veya Mal Müdürlüklerine T.C   kimlik numaranızın bulunduğu kimlik belgesi ile birlikte müracaat etmeniz gerekmektedir.   SORU 18:Yaşlılık Aylığı nedir kimler faydalanabilir? 65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, herhangi   bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık hakkından faydalanmayan isteğe   bağlı dahi olsa SGK ya prim ödemeyen, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün   olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi   bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı Kanun'un 1. maddesinde belirtilen   gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan   daha az geliri olan Türk vatandaşları faydalanabilir.. İstenilen Belgeler a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim   belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. b) Muhtaçlık belgesi, ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise   yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.) c) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış   vasilik kararı SORU 19: 65 Yaşından Büyük Bakıma Muhtaç Engelli Aylığından Kimler Faydalanır? 65 yaşını doldurmuş başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek   şekilde Engelli (Engelli  derecesi %70 ve üzeri olanlar) ve herhangi bir Sosyal Güvenlik   Kuruluşundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayan vatandaşlarımızdan   her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından   sağladığı ya da sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, 2022 sayılı   Kanun'un 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile   çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaşlarına ödenen   aylıktır. Muhtaçlık sınırının altında olan kimselere, muhtaçlık sınırının %300'ü   tutarında ödenen aylıktır. İstenilen Belgeler: a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim   belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık   belgesi, ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce   doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.) b) Engelli Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu   Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu c) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış   vasilik kararı   SORU 20: Engelli Aylığı dan KimlerFaydalanabilir ve Ne Kadar Aylık Bağlanır? 65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, özür derecesi %40 ile %69 arasında   olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir yada aylık hakkından faydalanmayan,   herhangi bir işe yerleştirilememiş olanlara, her türlü gelirleri ile medeni   kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği   nafaka miktarının aylık ortalaması, 2022 sayılı Kanun'un 1. maddesinde belirtilen   gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan   daha az geliri olan Türk vatandaşlarına ödenen aylıktır. Muhtaçlık sınırının   altında olması halinde, muhtaçlık sınırının %200'ü tutarında ödenen aylıktır. İstenilen Belgeler: a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim   belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık   belgesi, ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce   doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.) b) Engellilük Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu   Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu. c) Türkiye İş Kurumuna başvuru yaptığına dair belge.   SORU 21: Bakıma Muhtaç Engelli Nedir Kimler faydalanabilir ve Ne Kadar Aylık   Bağlanır?   65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, Başkasının yardımı olmaksızın hayatını   devam ettiremeyecek şekilde engelli (özür derecesi %70 ve üzerinde olan) ve herhangi   bir sosyal güvenlik kurumundan gelir yada aylık hakkından faydalanamayan vatandaşlarımızdan,   her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından   sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, 2022 sayılı   Kanun'un 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile   çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaşlarına ödenen   aylıktır. Muhtaçlık sınırının %300'ü tutarında ödenen aylıktır. İstenilen Belgeler: a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim   belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık   belgesi, ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce   doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.) b) Engelli Ölçütü, Sınıflandırması ve engellilere Verilecek Sağlık Kurulu   Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu. SORU 22: Engelli yakını aylığı nedir, istenen belgeler nelerdir? Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayan   ve her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından   sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, 2022 sayılı   Kanun'un 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile   çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan vatandaşlarımıza, Kanunen   bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakınının bakımını fiilen   gerçekleştirmek kaydıyla, muhtaçlık sınırının %200'ü tutarında ödenen aylıktır. İstenilen Belgeler: a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim   belgesi aylık talebinde bulunan engelli yakını tarafından doldurulup, imzalanacaktır.   Muhtaçlık belgesi, ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce   aylık talebinde bulunan Engelli yakını adına doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.) bEgellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu   Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince engelli çocuk adına düzenlenecek Sağlık   Kurulu Raporu. c) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış   vasilik kararı SORU 23: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan engelli olmaları nedeniyle   yetim olarak aylık veya gelir alanların bu aylıkları 2022 sayılı kanuna göre   emsallerine ödenecek aylıktan az ise aradaki farkı nasıl alabilirler? Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan engelli olmaları nedeniyle yetim olarak   aylık veya gelir alan çocuklardan, aylık yada gelirleri engelli derecelerine   göre 2022 sayılı Kanun kapsamında ödenecek olan aylık tutarından düşük olanlara,   anılan Kanunun uygulaması ile ilgili Yönetmelikle belirlenen diğer şartlar aranmaksızın   ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından aradaki fark ödenir. Birden fazla sosyal   güvenlik kurumundan aynı şekilde aylık veya gelir alanlara ise yalnızca tercih   edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından fark ödenir. a) Engellilük Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu   Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu b) Dilekçe (Aylık aldıkları Sosyal Güvenlik Kurumuna hitaben yazılacaktır.)   İlgililer yukarıda belirtilen belgeler ile aylık veya gelir aldıkları Sosyal   Güvenlik Kurumuna başvuracaklar. SORU 24: 2022 sayılı Kanuna Göre Aylık Başlangıç Tarihi Hangi Tarihte Başlar? 2022 Sayılı Kanuna göre aylık talebinde bulunanların, ikametgâhlarının bağlı   bulunduğu Defterdarlık veya Mal Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları zorunludur. Bunların aylık başlangıç tarihi, başvuru formlarındaki dilekçe kısmının Defterdarlık   veya Mal Müdürlüğünde kayda geçtiği tarihi (Başvuru formunun dilekçe kısmındaki   saymanlık kayıt tarihi) takip eden aybaşıdır. ÖRNEK: Başvuru formundaki dilekçe kısmı 17/01/2009 tarihinde Defterdarlık veya Mal   Müdürlüğünde kayda geçmiş olan (Saymanlık kayıt tarihi) ilgiliye 01/02/2009   tarihinden itibaren aylık bağlanır ve birikmiş aylıkları defaten ödenir. SORU 25: Bağlanan aylıklarda hangi durumlarda azalma veya artırma olur?     Sağlık kurulu raporu sonucuna göre tespit edilecek Engellilük durumuna bağlı   olarak aylık tutarında artırım yapılması gerekenlerin aylıkları, yeniden aldıkları   sağlık kurulu raporlarının Kurumumuz kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ay   başından itibaren artırılmaktadır. ÖRNEK: 01/08/2006 tarihinden itibaren %65 özür oranına göre "Engelli Aylığı"   bağlanan kimsenin Kurumumuz kayıtlarına 25/09/2011 tarihinde intikal eden sağlık   kurulu raporuna göre %72 oranında Engelli olduğu tespit edildiğinde, bu kimsenin   aylığı 01/10/2011 tarihinden itibaren "Bakıma Muhtaç Engelli Aylığına"   dönüştürülür ve artırım tarihi itibariyle aylık farkları tarafına ödenir. Sağlık kurulu raporu sonucuna göre tespit edilecek Engellilük durumuna bağlı   olarak aylık tutarında azaltma yapılması gerekenlerin aylıkları, yeniden aldıkları   sağlık kurulu raporlarının rapor tarihini takip eden dönem başından itibaren   azaltılmaktadır. ÖRNEK: 01/08/2006 tarihinden itibaren %72 özür oranına göre "Bakıma Muhtaç Engelli   Aylığı" bağlanan kimsenin, yeniden alarak Kurumumuza gönderdiği 25/09/2011   tarihli sağlık kurulu raporuna göre %65 oranında Engelli olduğu tespit edildiğinde,   bu kimsenin aylığı 01/12/2011 tarihinden itibaren "Engelli Aylığına"   dönüştürülerek, aylığı azaltılmış olur. SORU 26: 2022 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar nerelerde ve hangi tarihlerde   ödenir? Bağlanan aylıklar her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak   üzere üç ayda bir peşin olarak yılda dört dönem halinde ödenmektedir. Aylığın başlangıç tarihi ile ilk aylık dönemi arasındaki aylık tutarları ilk   aylık ödemeleri ile herhangi bir sebeple hak edilip de alınamayan aylık tutarları   ikametgahlarına yakın veya ilgililerin talep ettikleri anlaşmalı Ziraat Bankası   Şubeleri aracılığı ile her yılın Mart,Haziran,Eylül ve Aralık aylarında ödenmesi   gereken dönem aylıkları ise PTT Merkezleri aracılığı ile hak sahiplerinin kendilerine,   vekillerine veya vasilerine veyahut kayyumlarına yada velilerine ödenir. Dönem aylıkları, ilgililere;   a) Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olanlara her dönemin 5 inci günü,   b) Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olanlara her dönemin 6 ncı günü,   c) Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olanlara her dönemin 7 nci günü,   d) Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olanlara her dönemin 8 inci günü,   e) Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olanlara her dönemin 9 uncu günü, Ödenmektedir. SORU 27: Bu kanuna göre bağlanan aylıklar hangi durumlarda kesilir? Bağlanan aylıklar veya aylık farkları, aylık sahibinin veya uygulama yönetmeliğinin   2 nci maddesinin (ç) bendinde belirtilen Engellinün; a) Ölümü,   b) Türk vatandaşlığından çıkarılması, yabancı memleket uyruğuna girmesi   (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç)   c) Muhtaçlığının kalkması, ç) Engelli olması nedeniyle aylık bağlanmış ise bir işte çalışmaya başlaması, d) Bir akitle gerçek veya tüzel kişiler tarafından bakım altına alınması, e) Daimi olmayan engelli oranının % 40'ın altına düşmesi,   f) Evlenmesi sebebiyle muhtaç durumdan çıkması, g) Uygulama yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (ç) bendinde belirtilen Engellinün   18 yaşını tamamlaması, ğ) Uygulama yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (ç) bendi kapsamında olanlar açısından   bakım ilişkisinin fiilen gerçekleşmediğinin belirlenmesi,   h) Uygulama yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen durumların mevcut olduğunun   tespiti, ı) Sosyal güvenlik kurumlarından Engelli olmaları nedeniyle ödenmekte olan yetim   aylığı veya gelirinin kesilmesi,   hallerinde, bu durumlarının meydana geldiği tarihi takip eden dönem başından   itibaren kesilmektedir. Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca aylığı kesilmesi gerekenlerden, bir takvim   yılı içerisinde toplam süre olarak bir ödeme dönemini aşmayan çalışması bulunanlar   hakkında aylık kesme işlemi uygulanmamaktadır. SORU 28: Engelli AylığıBağlanan Vatandaşların Durumlarındaki Değişikliği   Kimler ve Ne Kadar Sürede Bildirmekle Sorumludur? Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, kardeş, anne, baba, vasi,   kayyum veya vekilleri, aylıkların kesilmesini gerektiren hallerin vukuunda bu   durumları Kurumumuza üç ay içinde bildirmekle yükümlüdürler. Bu bildirim yükümlülüğüne uyulmaması halinde, yersiz ödenmiş aylık tutarları   ilgilisi veya varislerinden %50 fazlası ile tahsil edilmek üzere ilgililerin   ikametgâhlarının bulunduğu Valilik veya Kaymakamlıklara bildirilmektedir. SORU 29: Engelli aylığı Alan KişininVefat Etmesi HalindeHakkı olup ta, Tahsil   Edemediği Aylıklarını Varisleri Nasıl Alabilirler? 2022 Sayılı Kanuna göre aylık almakta iken vefat edenlerin, vefat tarihleri   itibari ile hak edipte alamadıkları ve varislerine intikal eden meblağın, varislerin   talebi halinde ödenebilmesi için aşağıda belirtilen belgeler istenilmektedir; a) İlgili mahkemeden alınacak "Veraset İlamı", b) Her varis için ayrı ayrı istem dilekçesi (Bir dilekçede hepsinin adı-soyadı   ve imzası bulunması halinde geçerli sayılmaktadır.)   c) İntikal eden miktarın (Tereke) veraset ve intikal vergisinden bağışık olduğu   veya bu verginin ödendiğine dair ilgili Vergi Dairesi yazısı, Bu belgeler geldikten sonra, varislere ödenecek meblağ, veraset ilamındaki   hisseleri esas alınarak tespit edildikten sonra varislere ödenmektedir. Soru30: Bakıma Gereksinimi Olan Engellilere Devletin Sunduğu Bir Hizmet Var   mıdır?   :Ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç engelli bireylere evlerinde   veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir. Bu hizmetlerin iki asgari ücrete kadar   olan kısmı Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı tarafından ödenmektedir. Yine   aynı şartlarda bakımı aile bireyi ya da yakını tarafından karşılanan engelli   birey için, bakımı yapan kişiye bir asgari ücrete kadar ödeme yapılmaktadır.   Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için ikamet edilen yerdeki Aile   ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü'ne veya varsa İlçe Aile ve Sosyal Politikalar   Bakanlığı Vakıflarına başvurmak gerekmektedir. Soru31: Evde Bakım Parası Nedir?   Engelli bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek kişilere Aile ve Sosyal   politikalar İl Müdürlüğü tarafından aylık net asgari ücret miktarında verilen   tutara evde bakım parası denilmektedir. Evde bakım parası engelli bireylerin   kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen   bir meblağdır. Soru32:Evde Bakım Parası Almanın Şartları Nelerdir?   Engelli bireylerin evde bakım parası alabilmesi için üç şart gereklidir. 1.Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle   kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen   ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden   daha az olduğu bakım raporu ile tespit edilmesi,   2.Engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı Engelli sağlık kurul   raporunun ağır Engelli kısmında mutlaka "Evet" yazan bir ibare bulunması, 3.Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde   bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi, Soru33: Evde Bakım Parası İçin Nereye Başvurulur?   Evde bakım parası alabilmek için Engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki   Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, veya varsa Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerine   başvurulması gerekmektedir. Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerinin bulunmadığı   yerlerde ise Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.   Soru34:Evde Bakımı Gerçekleştirilemeyen Engellilerin Bakımları Nerelerde Gerçekleştirilir?   Bakıma muhtaç engelli bireyin aile yanında bakımının mümkün olmaması halinde   kurumda bakım hizmeti verilir. Bakım hizmetleri Aile ve Sosyal politikalar İl   Müdürlüğü denetiminde yürütülmektedir. Bakıma muhtaç engelli bireye Aile ve   SosyalPolitikalar Bakanlığı bakım merkezlerinde ya da özel bakım merkezlerinde   hizmet verilmektedir. Kurum Bakımı İçin Başvuru Yerleri   Engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne,   veya varsa Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.   Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklara   başvuru yapılabilir. ALO183 *   *(Aile, Kadın, Çocuk, Engelli ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı'nı 7 gün 24 saat   arayabilirsiniz)

DERNEK ADINA ARSA SATIN ALINMIŞ, ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM TESİSİ PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YARDIMLAŞMA KAPSAMINDA ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLAR, AİDATLAR VE BAĞIŞLARA AYRICA GIDA YARDIMLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE VE AKÜLÜ ARAÇLAR GİBİ ÇEŞİTLİ MEDİKAL MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ DİLEDİKLERİ ZAMAN, GÖNÜL RIZALARI İLE BAĞIŞLARINI YAPABİLMELİDİR. İSTİSMARCILARA LÜTFEN FIRSAT VERMEYİNİZ. EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÇEŞİTLİ ÜRÜN SATIŞLARI, TİYATRO BİLETLERİ, TELEFONLARLA ARAYIP YA DA KAPINIZA GELİP, DERNEKLER VEYA ENGELLİLER ADINA PARA İSTEYENLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ!

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 0115856) (IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )

VAKIFLAR BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: IBAN (TR 870001500158007304832375)

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (EURO bağış hesap no: 4263- 26989) (IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)

TÜRKİYE İŞ BANKASI ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (USD bağış hesap no: 4263-0026975) (IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75)