TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Sağlık Bakanlığı’ndan EMSS açıklaması

Eklenme Tarihi : 16 Ağustos 2012 Kategori : Haberler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 341 kez okunmuş.
        EMSS (Engelli MemurSeçme Sınavı) sonucunagöreSağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı kadrolarına (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna ve TürkiyeHalk Sağlığı Kurumuna yerleşenler hariç) atananlardan istenen belgelerileilgili duyuru
”Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma ŞartlarıİleYapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonucuSağlıkBakanlığı taşra teşkilatı kadrolarına yerleşenlerin atanmasına esas olmaküzereistenen belgeler, belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 15 Ağustos – 06 Eylül2012tarihleri arasında bulundukları İlin Sağlık Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir. ÖNEMLİ HATIRLATMA; EMSS (Engelli MemurSeçmeSınavı) sonucunagöreTürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına ve TürkiyeHalkSağlığı Kurumu Başkanlığına yerleşenlerin evrak teslimiileilgili duyuruyu aşağıda belirtilen adreslerden takip etmeleri gerekmektedir. 1- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığıinternetadresi: http://www.tkhk.gov.tr 2- TürkiyeHalkSağlığı Kurumu Başkanlığıinternetadresi: http://www.thsk.gov.tr Ataya Esas Başvuru Belgeleri Anasayfa » Duyurular » EMSS (Engelli MemurSeçmeSınavı) sonucunagöreSağlıkBakanlığı Taşra Teşkilatı kadrolarına (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna ve TürkiyeHalkSağlığı Kurumuna yerleşenler hariç) atananlardan istenen belgelerileilgili duyuru » Ataya EsasBaşvuruBelgeleri 1.İnternetadresimizde yayınlananBaşvuruFormunun (tükenmez ya da dolma kalemle doldurulmuş ve silinti, kazıntı olmayanveyabilgisayarda doldurulmuş) aslı, 2. Adayın kendisine ait Yerleştirme Sonuç Belgesinininternetçıktısı, 3. Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma suretiveyamezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi ya da mührüileimzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen vedahasonradiploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti, zayi belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya okulundan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti; eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ya da diplomasının, geçici mezuniyet belgesinin, denklik belgesinin veya zayi belgesinin aslını göstermek şartıyla İlSağlıkMüdürlüklerince Birim Amiri onaylı sureti, 4. “Engellilük Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere VerilecekSağlıkKurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerinegörealınmışveyabuYönetmelikçe Kabul edilenenaz %40 oranında Engelli olunduğunu gösterensağlıkkurulu raporunun aslı veya noter tasdikli sureti veya raporu veren Hastane Baştabibinden onaylı (kurum kaşesi ya da mührüileimzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti, 5. 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.Ancak,birmeslekveyasanat okulunu bitirenlerenaz 15 yaşını doldurmuş olmalı ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesinegörekazai rüşt kararı almaları şartıyla Devlet memurluklarına atanabileceklerinden Kazai rüşt kararının aslı veya ilgili kurumdan onaylı sureti ya da aslını göstermek şartıyla İlSağlıkMüdürlüklerince onaylı sureti, 6. 2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyad yazılmış olacak), 7. Mal Bildirim Beyannamesi (ilgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış) aslı. Evrak Teslimi İle İlgili Açıklamalar   Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesiveyabeyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesinegöre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve görevlerinesonverilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca yasalişlemyapılacağı hususununbaşvurusahiplerince bilinmesi gerekmektedir.Bukişilere malibirbedel (maaşgibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir. Bakanlığımız teşkilatındabirkadroya yerleştirilmiş olanlar, atamaya esas evraklarını bulundukları ilinSağlıkMüdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde (15/08/2012 - 06/09/2012 tarihleri arasında) evraklarını teslim etmeyenlerin atamaları yapılamayacak ve Bakanlığımıza hiçbir belge sunulmadığından, adreslerinebilgiverilemeyecektir. Ataması yapılanların tebligatlarıiçinMERNİS’teki adresler geçerli olacaktır. Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilenbaşvurusüresi içinde yalnızcabirdilekçeyi Başkanlığımıza göndererek durumlarını bildirmeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmaküzereistenen belgelerle birlikte Bakanlığımıza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir. Evrak tesliminde “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir. (Okuldan diplomalarının aslını alırken, onaylayanın kaşesi, imzası ve mühür olacak şekildebirfotokopisini onaylatabilirler.)

DERNEK ADINA ARSA SATIN ALINMIŞ, ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM TESİSİ PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YARDIMLAŞMA KAPSAMINDA ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLAR, AİDATLAR VE BAĞIŞLARA AYRICA GIDA YARDIMLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE VE AKÜLÜ ARAÇLAR GİBİ ÇEŞİTLİ MEDİKAL MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ DİLEDİKLERİ ZAMAN, GÖNÜL RIZALARI İLE BAĞIŞLARINI YAPABİLMELİDİR. İSTİSMARCILARA LÜTFEN FIRSAT VERMEYİNİZ. EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÇEŞİTLİ ÜRÜN SATIŞLARI, TİYATRO BİLETLERİ, TELEFONLARLA ARAYIP YA DA KAPINIZA GELİP, DERNEKLER VEYA ENGELLİLER ADINA PARA İSTEYENLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ!

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 0115856) (IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )

VAKIFLAR BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: IBAN (TR 870001500158007304832375)

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (EURO bağış hesap no: 4263- 26989) (IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)

TÜRKİYE İŞ BANKASI ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (USD bağış hesap no: 4263-0026975) (IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75)