TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

ENGELLİ TAŞITLARI HUSUSUNDA TÜM BİLGİLER

Eklenme Tarihi : 25 Mart 2011 Kategori : sss, Uzmanlardan Önemli Bilgiler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 194.654 kez okunmuş.

2019 yılı Otomobil alım kriterleri güncellendi.

Geçtiğimiz yıl içerisinde engelli ÖTV muafiyetli otomobil alımlarında 1.6 motor sınırı kaldırılmış bunun yerine vergiler dahil (ÖTV, KDV) indirimli fiyat sınırı getirilmişti. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl (2018) bu sınır 200 bin TL idi.
Bu sınır belirlenirken belirlenen sınırın her yıl güncelleneceği de açıklanmıştı. 2019 Yılına girince bu rakamda güncellenerek 247,400 TL oldu.

Değişiklik 1/1/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 5)

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “200.000 TL’nin” ibareleri “247.400 TL’nin” şeklinde,

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “200.000 TL’yi” ibaresi “247.400 TL’yi” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”

Özel Tüketim Vergisi Kanununda 5228 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu malül ve engellilere sağlanan ÖTV istisnasının kapsamı genişletilmiş ve engel derecesi % 90 nı aşanların herhangi bir mekanik ilave veya tadilat yapılması şartı olmaksızın yurt içinden veya yurt dışından iktisap ettikleri taşıt araçlarından ÖTV tahsil edilmemesi sağlanmıştır. Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır. Görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engellilerde yasadan yararlanabilmektedir.

Engel  derecesinin %90 ve üzerinde olduğu, “Engellilere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Sağlık Bakanlığının belirlediği sağlık kuruluşlarından (tam teşekküllü Devlet Hastanesi) alınacak rapor ile belgelendirilmesi şartıyla, yukarda motor silindir hacmi belirtilmiş olan araçlardan birisinin engelliler tarafından ÖTV ödemeden satın alınması veya ithal edilmesi imkan dâhilindedir. Bu şekilde yurt içinden taşıt aracı iktisap edecek veya ithal edecek olanların motorlu taşıt kullanma ve ehliyet alma imkânları olmadığı için bunlar adına alınan taşıtlar başkaları tarafından kullanılacaktır.  Araç ithal etmek için Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Bilgi için: Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü: İstanbul Yolu 6.km. TCDD Gümrük Ambarları Behiçbey/ANKARA Tel:0(312) 3971527- 0 (312) 3977547 www.gumruk.gov.tr

 

Engelli Kişi Adına Alınan Araçları Kimler Kullanabilir ?

Yapılan son değişiklikle birlikte engelliler adına araçların kimlerin kullanacağıyla ilgili de açıklık getirildi.

% 90 ve üzeri raporu olan kişi adına alınan aracı üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılabilir.

 

%90 ‘ın altında rapor derecesi bulunan araç sahplerinde ise; araçta özel donanım varsa ve/fakat bu özel donanım takılırken aracın orijinal/teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmamışsa, yani özel donanım ilaveten takılmışsa, bu araç araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir.

 

 

 Sol Alt Ekstremite ve Sol El/Kol Engeli Bulunanlar ÖTV’den Yararlanır mı?

“Gelir İdaresi Başkanlığından , sol kol ve sol elden engelli olanların otomatik vitesli veya özel donanımlı araçları ÖTV’siz almalarıyla ilgili yapılan açıklamada ”Malul ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulanması Şartları ile İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanmasına ilişkin ÖTV Sirküleri” ile uygulamaya açıklık getirildiği belirtildi. Bundan sonra sol kol veya sol eldeki engel durumuna göre özel donanımlı veya donanıma gerek olmayan durumlarda otomatik vitesli sıfır araçları ÖTV istisnalı alabilecekler.

Buna göre, ÖTV istisnası için hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde yapılan özel tertibatın kişinin engeliyle uyumlu olması gerekecek.

Sirküler uyarınca otomatik vitesli araçlar, başka bir tadilat olmaksızın özel tertibatlı araç olarak değerlendirilmemekle birlikte, sol ayağında veya sol bacağında engeli olanlar için otomatik vites, hareket ettirici özel tertibat olarak sayılacak.

Bu çerçevede, sağlık raporuna göre sadece sol alt ekstremitede engeli bulunan uygun sürücü belgesine haiz malul ve engelliler, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araç alımında istisnadan yararlanabilecek. Sağ ayağında veya sağ bacağında engelliği olanlar da, gaz veya fren pedalında engelline uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmak suretiyle otomatik vitesli araç alımında istisnadan faydalanabilecek.”

Malül ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının Şartları ile İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanması’na yönelik 30.04.2010 tarihli Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/12’ye göre, sağlık raporuna göre sadece sol alt ekstremitede engeli bulunan malul ve engellilerin uygun sürücü belgesi olması halinde, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araçları ilk iktisabında bu istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu durumda engellilik derecesi % 90’ın altında olup, sadece sol alt ekstremitede engeli bulunan malul ve engelliler için verilecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesine, aracın engeline uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine aracın otomatik vitesli olduğuna dair “uygunluk belgesi” nin aslı veya noter onaylı örneği eklenecektir.

 

 Malül ve Engellilere Ait Taşıtların Trafik İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?

17 Nisan 2015  Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Engellilere ait araçların trafik tescil kuruluşlarınca tescil işlemlerinin yapılması sırasında:

a) Bizzat kullanım amacıyla engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, “Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur.

b) Engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına “Araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur.

c) Engellilik derecesi % 90’ın altında olan engelliler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla özel tertibatlı araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden ilk iktisabında tescil belgelerine, “İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, “Özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur. Herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun olarak üretilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmadan, engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla taktırılmış olması halinde, bu araç araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir. Aracın engelli veya bu kişiler tarafından her iki şekilde de kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır.

ç) Özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilen araçların tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, “Araç sahibi engelli kişinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, beş yıl içerisinde Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de tescil belgesine işlenir.

d) Engelliler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir engelliye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır.

e) Özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden satın alınıp ilk iktisabı yapılan araçların tescil belgelerine “İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur.

f) Engellilere ait yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer’i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir.”

“Talep halinde, trafik denetleme kuruluşları tarafından engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla, engellilere ve gazilere  park kartı verilir. Park kartlarının verilmesi, kullanılması ve iptaline dair usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.”

Zihinsel Engelliler ile reşit olmayan küçüklerin sahibi bulundukları aracın, tescil kuruluşlarında adlarına tescillerinin yapılabilmesi için, ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair, kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütnameyi tescil anında tescil birimine vermeleri zorunludur.

Taşıtlarda Katma Değer Vergisi Var mıdır?

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda, engel dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve Engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlar yanında engel dereceleri % 90 dan az olan malûl ve Engellilerin adlarına kayıt ve tescilli olan ve Engellilük haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar için, istisnai bir düzenleme bulunmamaktadır. Malül veya Engelliler tarafından iktisap edilen veya ithal edilen taşıtlar genel KDV oranına tabidir.

ENGELLİLERİN MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) MUAFİYETİ

MTV (motorlu taşıtlar vergisi) Karayolları Trafik Kanunu’na göre yılda iki defa ödenen vergidir. Motorlu taşıtlar vergisinin İlk taksiti OCAK ikinci taksiti ise TEMMUZ ayında ödenir. Motorlu Taşıtlar Vergisi aracın bağlı bulunduğun il veya ilçedeki vergi dairelerine yapılır. Vergi daireleri haricinde anlaşmalı olan bankalarla da ödemeler yapılabilir.

Engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmiştir.

%90 oranında engelli olduğunu herhangi bir devlet hastanesinden aldığı raporu vergi dairesine onaylatan vatandaşların şahıslarına ait olan araçları, motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu uygulamadan ve ayrıcalıktan yararlanmak isteyen ve ilgili koşulları mevcut bulunan vatandaşlara ait olan araçlarda herhangi bir özel tertibat, düzenek olup olmaması önemli olmayacaktır.

Engellilik oranı %90 oranından daha düşük olan engelli vatandaşların durumunda ise; kişinin bir devlet hastanesinden bu durumunu belgeleyen sağlık raporunu alması ve şahsına ait olan taşıtın engel durumuna uygun biçimde düzenlenip tertip edilmesi koşulu ile, bunu “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ile onaylatan vatandaşlar bu vergi indiriminden ve istisna durumundan faydalanabilmektedirler.

Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

Engelli olan vatandaşın bu ayrıcalıktan yararlanabilmesi için kendi adına “Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu”nu doldurarak, diğer gerekli belge ve bilgiler ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesine başvurması gerekmektedir. İlgili bildirim formu Gelir İdaresi Başkanlığına ait web sitesinden temin edilebilmektedir.

 Tek Gözü Olanlar (Monoküler) Sürücü Belgesi Alabilir mi?

26 Eylül 2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik”de belirtilen usul ve esaslar dahilinde tek gözlüler ehliyet alabilmektedir

ÖTV’DEN MUAF OTOMATİK VİTESLİ ARAÇLAR İÇİN YENİDEN DÜZENLEME
http://www.teday.org/otv%E2%80%99den-muaf-otomatik-vitesli-araclar-icin-yeniden-duzenleme/

ENGELLİ PLAKALARI KİŞİLERİN İSTEĞİNE BIRAKILDI
Yeni verilecek plakalarda Engellilere mahsus işaret bulunmayacak.
Güncelleme:11 Eylül 2011 15:48
İçişleri Bakanlığı’nca Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik kapsamında, Engellilere ait araçların tescil plakaları üzerinde bulunan ayrım işaretleri kaldırıldı.

Daha önce üzerinde özel işaret bulunan plakalardan verilen araç sahiplerinin, istemeleri veya tescil plakalarının zayi, yıpranma, aracın bir başka tescil kuruluşuna nakli durumunda, yeni verilecek plakalar üzerinde engellilere mahsus işaret bulunmayacak.

Engellilere ait araçların park alanlarından daha rahat yararlanmaları için ”araç park kartı” oluşturuldu. Engelliler adına tescil edilmiş aracı bulunan veya uygun sürücü belgesi olan Engellilerin, trafik denetleme şube müdürlüklerine veya büro amirliklerine başvurmaları halinde, kendilerine park kartı verilecek.

Söz konusu yönetmelik kapsamında ayrıca yeni kayıt işlemi yapılacak araçların satın alındıkları bayilere müracaat edilmesi üzerine, alıcıların adına elektronik ortamda tescil işlemi yapılmasına ve araca ait tescil, trafik belgelerinin 15 gün içerisinde elden teslim alınabilmesine veya postayla adreslerine gönderilmesine olanak sağlayan düzenleme yapıldı. Araç ve sürücü bilgi sisteminde tutulacak bu bilgiler, talep eden bakanlık, kurum ve kuruluşlarla da elektronik ortamda güncel olarak paylaşılabilecek.

Bu düzenleme doğrultusunda, öncelikle Ankara’da, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında ikamet eden gerçek veya tüzel kişilere satışı yapılan tüm markalarda otomobil sınıfı araçlar olmak üzere, il merkezi ile Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerindeki araç bayilerini kapsayacak şekilde pilot uygulama başlatılacak. Pilot uygulama, sonucuna göre, bir plan dahilinde ülke geneline yaygınlaştırılacak.

AA

  burhan çetin

  iyi günler.devletten Engelli maaşı alan ve evde bakım ücreti alan bir kişi Engelli aracı aldığı zaman Engelli maaşı ve evde bakım parası kesilirmi.bu konuda bana cevap verirseniz çok sevinirim.şimdiden teşekkürler

  BERRİN ÇAKIR

  Benim 18 yş zihin engelli evlat edinme oğlum var şu an % 82 raporlu iki ay önce kalçası kırıldı yürüyrmiyor 18 yşı dolunca yeni raporu % 90 olursa oğlumun adına bir araç almak istiyorum. Öğrenmek istediğim benim hiç bir gelirim yok devletden aldığım bakım ücreti nafakayla geciniyoruz araç alır isek benim devletten aldığım bakım üxreti kesilir mi? bunu merak ediyorum .

  Osman ELMAS

  Kardeşim %95 özürlü yurt içinden ötv ödemeden araba alabiliyorum. Acaba yurt dışından ötv ve gümrük vergisi ödemeden arba getirtebilirmiyim. Eğer getirtebiliyorsam arabanın donanımı, yaşı veya motor hacmi gibi şartlar varmı? bilgilendirirseniz çok sevinirim, teşekkürler.

  ünal kazancı

  gümrukten araç aldım 8 yıl oldu benim gibi engelliye satacagım gümrükten yeni araç alabilmem için gerekli olan belgeler nedir bilgilendiriseniz memnun olurum teşekkürler

  ünal kazancı

  gümrük işlerinin yapıldıgı günler i ögrenmek istiyorum

  Bahattin Acar

  Merhaba, hayirli aksamlar,
  Yurt disindan araba ithal edilse ÖTV indiriminden yararlanabilirmiyiz ve bunun proceduru ne ve nasil olur arabanin yaş durumuna bakilirmi vs beni bilgilendirirseniz cok memnun olurum. selamlar

  emre

  Yuzde 53 ortopedik engeli h sinif ehliyeti olan kisi ikinci el arac alblirmi yoksa sifir almak zorudami

  mehmet çiçek

  Bakmakla mükellef olduğum bir engelli hastam var ona araç almak istiyorum fakat han ki şartlar gerektiğini nereye baş vuracağımı bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim hayırlı günler.

  yahya kemal özkan

  ben 40 yaşında iki çocuk babasıyım bundan 7 sene önce trafik kazası geçirdim ve ameliyat oldum belimde platin var bundan dolayı engelli araç alabilirmiyim

  AHMET GÜNEY

  Kalp hastasıyım. Aort kapağım protez, iki damarım baypaslı, mitral kapağım tamir edildi, aritmi hastalığım var. Engelli araç alabilir miyim? Engelli raporum en az % kaç olmalidır?

  Bekir Dayıoğlu

  Yatalak annem için engelli araç alabilir miyim

  burhan peker

  Kardeşim %94 özürlü raporlu hangi şartlarda vergiden muaf otomobil alabiliriz.genel şartlar nelerdir

  Gürsel İZCİER

  İlk önce saygılarımı sunarak başlamak istiyorum Anneme üniversite Hastanesinden 0/0 99 ( doksan dokuz engelli sağlık kurulu raporu aldım TEŞHİS olarak
  FTR:GONARTROZ+SPONDİLOZ GÖZ:GEÇİRİLMİŞ VİH KBB: İŞİTME KAYBI NÖROLOJİ: HAFİF ORTA DEMANS DAHİLYE:HİPERTANSİF AĞIR ÖZÜRLÜ:EVET RAPORUN GEÇERLİLİK SÜRESİ:SÜREKLİ KİŞİNİN ÖZÜR GURUBU:GÖRME,İŞİTME,RUHSAL VE DUYGUSAL,SINIFLANMAYAN. Annem 88 yaşında banka kıredisi kullanabilirmiyim birde annemin bana noterden vekalet vermesi aracı almam için yeterlimi,yoksa mahkemeden vasi kararımı almam lazım yardımcı olursanız çok memnun olurum Teşekkür ederim yardımlarınız için.

  hüsnü ÖZTÜRK

  üzerine araç alınacak engell nin özrü %90 mı olmalıdır. Mesela % 70 raporu olan araç alabilirmi

  şule

  babam çiftci bakurundan emekli amayüzde 91 özürlü raporu var.annemde evde bakım parası almaktadır.babamın üzerinde araba alsak bakım parası kesilirmi??araba alabilirmiyiz….

  Gülşah kut

  Kardeşimin %89 raporu var onun adına ehliyeti yok onun ona alacağımız aracı 1. Derece yakını kullanabilirmi

  erda temelci

  Merhabalar annem görme engelli raporda %87 araç almak istiyoruz ne yapmamiz ve nerelere gitmemiz gerektigini bilmiyoruz bize yardimci olursaniz seviniriz ayrica annemin adina araç ala bilirmiyiz

  koray

  lutfen YARDIMMMMMM!!! bu otomatik vites engelli arac kullanımı ile ilgili babama alınana aracı anladıgım kadarıyla bende kullanabiliyorum fakat trafik tescil şubesi kullanamazsın diyo… Kafam karıştı arkadaslar net bılgı nasıl olcakk

  aysel turan

  %97 ağır özürlü anneannem var. Ben vasisiyim. Kendi üzerime ruhsatlı araç alabilirmiyim. Yoksa anneanne üzerine mi almak zorundayım.

  KADİR ÇELİK

  2012 yılında %90 özürlü olan birisinin üzerine araba aldık. Üzerine araba aldığımız kişi 2014 10. ayında rahmetli oldu. ve bu araç varislerine intkal etti. 28 tane varis ortaya çıktı ve biz bunlardan 27 sinin vekaletini aldık ama birisi vermiyor. Bu konuda acaba vermeyen kişi kanunen ne yapabilir. biz bu aracı nasıl üzerimize yapabiliriz.

  Adınız:

  Ben 100/94 bir engeliyim bir panelvan araba almak icin nereye başvuru yapmaliyiz

  nurittin öztürk

  komşum araba almak istiyor arabayı da benim kullanmam gerekiyor evimiz şehir dışında ve iki evden başka en yakın ev 4 km mesafede(bazı evler var fakat sürekli ikamet yok öteki evlerde)hiç bir akrabalık bağımız yok gözleri nerede ise hiç görmüyor ve psikolojik sıkıntıları da var gözden % de kaç raporu olmalı sadece gözden olan raporu yeter mi psikolojik sıkıntısı da ayrıca gerekli mi yani tüm raporları mı toplanmalı.sakat maaşı elinden alınır mı bu durum da.sigorta kasko dışında muafiyetleri var mı.SAYGILAR

  İbrahim Çetin

  Kardeşimin zihinsel engeli var.16 yaşında %94 engelli raporu var.araba alabilirmiyiz.devlet ne kadar destek veriyor.lütfen yardımcı olurmusunuz

  mehmet

  Benim %92 engelli annem var ben bakıyorum vekaleti bende ben onun adına bir araba alırsam kendi üstüme geçire bilirmiyim

  Nasuh acar

  Babamın % 90raparu var yurd dışından arac alabilirmiyim prosüdür nelerdir yardımcı olursanız sevinirim teşekürler

  Nurettin

  % 74surekli malullük raporum var yurt içinden araç aldığımda hangi verilerden ve nekadar yararkaniyorum. Yurtdışından getire bilirmiyim vede hsngi vergilerden ve ne kadar yararlanırım. Gümrük vergisi uygulanırmı Ilginiz için çok teşekkür ederim saygilarimla.

  Serap

  Anannemin %92 hastane raporu var ayrıyetten vasi belgesi de var araç almak istedim noter mahkemeden izin belgesi almam gerektiğini söyledi mahkemeye başvurduğumda red kararı çıktı. Bunun için nasıl bir yol çizmem gerektiği konusunda bilgi verir misiniz? Lütfen…

  teday

  Mahkemeden olur kararını almanız gerekiyor.

  teday

  ÖTV ve MTV lerden muafsınız.

  abdurrahman tunç

  merhaba

  babam sakatlık raporu almayı düşünüyor araba satın almak ıcın.fakat annemin üzerinde bir araba var.bu rapor almasına bir engel teşkil edermi tşk

  engin

  merhaba amcamın 15.04.2015 tarihinde %91 rapor aldı fakat zihinsel ruhsal davranış bozukluğu kısmında anksiyete bozukluğu (tadaviyle işlevselliği kısmen düzelen) hastalığından dolayı oran % 25 fakat raporun altındaki kutucuklarda zihinsel bölümü boş ruhsal ve duygusal kutucuğu işaretli biz araba almak için bayiye baş vurduğumuzda bunun trafik tescilde sorun olduğunu ve vasi istediklerini belirttiler bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  emrah sunar

  iyi günler benim yüzde 70 zihinsel engelli raporum var h ehliyet alıp ben kullanabilirmiyim?

  emine

  Merhaba bizim evde iki özürlü var ayrı ayrı ikisinin üstüne araba alabilirsiniz

  onuker

  merhabal..kayınvalideme hanımım bakıyor ve bizimle sürekli beraber kalıyor kendisine %91 oranında rapor aldım..ötv den muaf araç alacağım..bedelinide ben ödeyeceğim ama.hanımımdan hariç 3 tane daha evladı var..aramızda hiçbir zaman iyi olmadı olmazda bu gidişle.aracın tescilini hanımımın üerine yaptırma imkanım varmı…? veya kayınvalidem vefat etmiş olsa diğer mirasçıların hak talep etmemeleri için ne yapmam lazım….? çünkü paranın tamamını ben ödeyeceğim

  MUSTAFA BAYRAKDAR

  arkadaşım annesine %90 özürlü raporu aldı ötv den indirimden yararlanmak istedi başvurduğunda annesi 82 yaşın da olduğu için trafik şube vasi kararı getirin demiş mahkemede vasi kararı vermemiş araç alamıyor araç annesinin üzerine olacak neden vasi istenir anlayamadık bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler

  gökhan gül

  Bana % 52 rapor verdiler ama h sınıfı ehliyet alamaz dediler

  Engşn

  Mrb babamın yüzde 70 raporu var ortpedik arac alabilrmiyiz yada nası yaparız alırız

  hurşit coşar

  10 yaşinda yuzde 94 engellı oğlum veyuzde 86 engellı 21 yaşinda kızım var ındırımlı araba almak ıstıyorum hakkım olurmu veya ne yapabılırım teşekkurler

  Mustafa

  Merhaba ben 15.03.2015 tarihi itibariyle emekliye ayrılmış birisiyim %50 sakatlılık Heyet raporum olup, sol üst yani kolumdam özürlüyüm benim anlayamadığım sağ taraftan özürlü olanlar araç alımlarında olsun her yıl öden Motorlu taşıtlar verisinden yararlanıyor ben yararlanamıyorum bu konuda nerelere başvurmam ve ne yapmam konusında bir açıklama bekliyorum teşekkürler.

  hüseyin

  Merhaba yüzde 89 raporlu 18 yaşındaki çocuğumun üstüne araç almak istiyorum negibi indirimlerden faydalana biliriz teşekkür ederiz

  MUAMMER

  benim raporum var. yurt dışından nasıl araba getirte bilirim.

  Mehmetemin

  Kızım yüzde doksan iki ağır özurlu yurtdışından araba ital etmek istiyorum şartlar nedir ve ne evrakları gerekiyor bil lendirir misiniz şimdiden tesekkurederim

  Hakan

  Merhaba benim %89 raporum var.sağ el ve ayagimi kullanamıyorum sol el ve ayakla nasıl kullanacam aileme vermem içinde % 90 olması lazımmış bizim durum farklı neyapma mız gerekli yardimci olursaniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim

  Mustafa

  engelli araç almak istiyorum yalnız ben engelli kişiyle aynı Şehirde oturmuyorum bir sıkıntı olurmu teşekkür ederim

  filiz

  iyi günler size sorum babam engelli maaşı alıyor babamın adına araba alırsam babamın engelli maaşı ve yeşil kartı iptal olurmu teşekkürler

  filiz

  iyi günler annem65 yaş babam engelli maaşı alıyor babamın adına araba alırsam babamın engelli maaşı ve yeşil kartı iptal olurmu teşekkürler

  abdullah

  İyi günler benim kızım %70 zihinsel engelliacaba hangi şartlarda araba alabilirim

  isa kıranşal

  benim 89 işıtme engelıyım vergisiz araba ala bilirmiyim

  FEYYAZ KARACOBAN

  selam benim kardesim bedensel engelli ben yurt disindayim. Kardesime yurt disindan bir araba bagisinda bulunmak istiyorum.kardesim maglulen emekli engelli %90 ve kendi 6 ay türkiyede 6 ay almanyada ikamet ediyor.birde kesin dönüs yapmasi gereklimi. Bu prosedurleri takip edebilecek bir kurum veya bir kurulus tavsiye edebilirseniz sevinirim.TESEKKURLER

  sedat

  Slm ben babaannemin 100 de 86 lik raboru var almanyadan türkiyeye araba bagislamak istiyorum hangi arabalari götürebilirim ayrica 90% luk raborla hangi tur arabalari götürebilirim ve bunun icin gerekli evraklar nelerdir yardimci olursaniz cok memnun olurum cok tesekkürler

  BAYRAM

  benim bir oglum var dogum sendurumu onunadina araba alabilirmiyim ne gibi haklari var tesekkurler bilgi verirseniz memnun olurum

  süleyman kk.kırımlı

  2000 yılında aldığım vearaç ithalatından yararlandım h sınıfı ehliyete sahibim aracımı 2006yılında sattım şimdi türkiyeden 2.el motor hacmi 1600cc den büyük ve yılı 3 yıl ve 0 araç haricinde eski bir otomatik vitesli araç almak istiyorum bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum

  isa kıranşal

  ben 89 işitme özürlüyüm vergisiz araba ala bilirmiyim

  teday

  RAPOR DERECENİZİN %90 OLMASI GEREKİYOR RAPORUNUZA İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ.

  teday

  OĞLUNUZUN ADINA ARAÇ ALABİLMENİZ İÇİN RAPOR DERECENİZİN %90 OLMASI GEREKİR.

  Adınız:

  Sennur.benim oglumun .yuzde 86 ozur durumu acaba arac alabilirmiyim

  ismail hakki gunes

  Merhaba kardeşim %98 özürlü 0 km bir araç ÖTV ödemeden albiliyoruz
  Fakat yabancidan (yabancı plakalı ) satılan araçlardan alabiliyormuyuz ?
  Bu araçlar 2.el tabiki. Alabilindigi taktirde nasıl bir yol izlenir.
  Saygılarımla tesekkur ederim

  Gökhan KAYA

  Merhaba;
  Engelliden engelliye ve 5 yılı dolmuş bir araba alacağım. Vergi muafiyeti meselesini nasıl halledeceğim.
  Vereceğiniz cevap için teşekkürler….

  mehmet

  95 raporla 2 araba alabilirmiyiz ? ötv hariç

  Adınız: kenan

  merhaba ben kenan.annem arife çelik 0/0 87 raporu var araç ala bilirmiyiz ne yapmamız lazım bize yardımcı olursanız çok mutlu oluruz .teşekürler.tel 0537 209 33 24

  Zöhre

  Benim bedensel özürlü kardesim ve esi var yilar öncesi kendi cabasi ve aile fertlerinin yardimiyla bir araba alindi . Simdi bu araba kullanilmayacak halde, Kardesim 93% ve esi 75% raporalu ,Araba onlarin elleri ayaklari ben yurtdisinda yasiyan ve emekli olan biriyim .Kardesimin kullanabilecegi ikinci el bir arabayi getirmek istedim.Türk Konsolusluguna bas vurdum . Bana cevap iki yasindan fazla olan arabayi götüremezsiniz dediler. Benim ikinci el alacagim arabayi kardesim ve ailesi bir kac yil kulana bilir .Bana bu konuda yardim ederseniz simdi den Tesekkür ederim.Daha fazlasina maddi olarak gücüm yetmiyor .

  Cancuma

  Merhaba benim yüzde 94 raporum var diyaliz hastasıyım bacakta kolda bır sakatlık yok aldığım aracı kullanabılırmıyım bayii ler kullanamasın diyor h ehliyet alamam gerektiğini söylediler bu konuda yardımcı olurmuşsunuz şimdiden Tşkler

  bekir uzun

  eşim %48 ortepedik özurlü ehliyet alamıyor arac dısı trafık kazası gecırdıgınden trafıkte korkuyo vergı indirimi ile araba alabilirmiyim neler yapmam lAZIM ARABA ALABİLMEK İÇİN

  yusuf

  babamın (tek kulağından)-sağ kulak alacağımız %90 ve üzerindeki özür raporu ile ötv indirimden fayf-dalanıp araç alabilirmiyim.ve babamın suanda kullandığı bir aracı var ve e sınıfı ehliyeti iptal olur mu.

  esref

  engelli statüsünde alınan araç, aracı adına kayıtlı alan şahıs ile kullanıcı aynı ikamette etme zorunluluğu varmı.Örneğin engelli anne adına alınmış bir araç olsun ancak alınan aracı kullanan oğul aynı adreste ikamet etmiyor olup söz konusu engelli anne her istediği zaman bu araç onun adına kullanılamadığı durumlarda ki uygulama nasıl olmalı

  Aslan kara

  Slm benim oglum %40 duygusal ve ruhsal laporu var bununna otefe indirimli araba ala bilirmiyi tsk

  Kamil

  Merhaba abim malülen emekli e sınıfı ehliyeti var malülen aldığı maş yetmiyor,,servis aracı kullanmak istiyor ancak bununla ilgili bazı evraklar lazım bunları ysptırırsa emekliliği iptal olurmu bunu öğrenmek istiyorum saygılar.

  sahin

  %90 raporlu araç aldığımızda zorunlu sigorta ve pul vergisinden muaf oluyor muyuz ya da kısmen mi ödüyoruz??

  Ömer

  %90 zehinsel özürlü oğlum adına 30.05.2010 model araç almıştım şuan satmakistiyorum nasıl satabilirim

  yavuz DURDAG

  muhterem kardeş ben 65 yaşında emekli memurum sizden arzum ötv siz araç almak istiyorum hastalıklarım 1 byppas 2 yüksek oranda şeker günlük kullandıgım insülin oranı 4 defa en düşük oran 388 yüksek tansiyon 26 hepatit b astım bronşit ASD kalb delik ameliyatı oldum bu hastalıklarla ilgili rapor oranı ne olabilir bu rapor alma işlemini gerçekleştirmem için hangi yolları takip etmem gerekir evvela müracaatıma nereden başlamalıyım şimdiden göstereceginiz ilgiye çok teşekkür ederim allah razı olsun selam ve dua ile

  şaban uzunoğlu

  BEN SAĞIR VE DİLSİZİM H.SINIF SÜRÜCÜ SAĞIR % 68 KABUL NASIL ARABA OTOMATİK VİTESİ İSTİYORUM

  sebahattın

  Engelli statüsünde alınan araç başka şehirde başkası tarafından kullanılabilirmi? Saygılarımla

  Adınız:

  Engelli yakinlari ikinci el otomobil için otopark yeri alabilirim

  mehmet kolukısa

  diyaliz hastasıyım % 90 özrüm var ehliyet alabilir miyim alıyorsam ne tür ehliyet alanilirim.

  nurhan

  Merhaba benim insulin pompasi kullanimi nedeniyle % 41 rapor verildi ben nelerden yararlaniyorum nerelere bas vurmam gerekmekde cevaplandirirsaniz mutlu olurum teşekkür ederim

  yener ural

  ben %87 raporluyum. arabamın vergilerinden maaf olmam için nereye baş vura bilirim.? saygılar

  ismail

  Vasi kararıyla Araç alabilirmiyim

  ERKAN

  ben küçükken ateşli rahatsızlık geçirdim

  Ayhan

  H ehliyetim var,almanyadan 2.el cip 3000 CC motor kendim gidip alabilirmiyim,2.elde motor sınırı varmı, yaşamaya oradaki arabam bu CC deki arabayı bana hibe etse ben yine muaf olabilirmiyim,size 2 soru sordum bilginize, tşkür ler,?

  Tarik

  Benim yuzde 90 raporum var. yurt dışından nasıl araba getirte bilirim.
  Cevabiniz icin tesekkurler.

  İsmail ünlü

  H sınıfı ehliyetim var 2000 motor ikinci el toyota avensis araç alsam 1: adıma tescil ettirebilirmiyim 2: motorlu taşıtlar vergisinden muafiyet alabilirmiyim

  isa kıranşal

  ben 92 engeliyim aldiğim arabayi kulana bilirmiyim

  İshak

  Anneannemin yüzde 92 raporu var ben vasi olabilirmiyim .ayrıca dul bayanlara verilen iki ayda 500tl alıyor birde bakım parası için müracaat ettik araç alsak bu maaşlar kesilirmi kaç paralık araç alabiliriz

  kenan eylül

  annemin sağ diz kapağı ameliyatla platin yapıldı.sol kalça kemiğinede platin takıldı.aksayarak yürüyorengelli plakadan yararlanabirimi?

  Hüseyin

  Merhabalar,
  83 yaşında evlatları tarafından bakılmayan bakıma muhtaç okur-yazar olmayan annem var. Vergi imkanlarından faydalanmak için engel durumunu belgelendirip annemin üzerine araç alabilir miyim? Eğer alabilirsem; her şeylerini ellerinden alan evlatlarının hak iddia etmemeleri için ne yapabilirim?
  Saygılar…

  İSA ŞAFAK

  KIZIMIN ENGELİ 93 ARAÇ ALACAGIM AMA ŞUAN İÇİNDE BULUNDUGUMUZ YILA AİTMİ OLMALI MODELİ YOKSA SIFIR OLUPDA 2015 MODEL DE OLURMU

  Salih sabri Korkmaz

  Iyi gunler Benim her iki kalçamda platin var ve ayrıca diğer rahatsızlıklardan dolayı% 68 engelli raporum var b sınıfı ehliyetim var ÖTV den muaf olup araç almak istiyorum kalçalarimdaki platin den dolayi ehliyeti mi b sınıfı engelli ye cevirtebilirmiyin

  Sevgi Alkan

  Ablamin %90 engelli rapiru var üzerine 5seneyi doldurmus arava var.
  Araba üzerinde kalarak vergi ödemeden ikinci bir araç alabilir mi?

  Yunus ÇİLEK

  merhaba Ben Yunus Çilek %90 rapor aldım fakat zihinsel ruhsal davranış bozukluğu kısmında anksiyete bozukluğu (PRT 4343 Anksiyete bozukluğu +Major debresyon) hastalığından dolayı oran % 25 fakat raporun altındaki kutucuklarda zihinsel bölümü işaretli , ruhsal ve duygusal kutucuğu işaretli biz bu haliyle araba alabilirmiyiz bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  muhammer yılmaz

  iyi günler.devletten Engelli maaşı alan ve evde bakım ücreti alan bir kişi Engelli aracı aldığı zaman Engelli maaşı ve evde bakım parası kesilirmi.bu konuda bana cevap verirseniz çok sevinirim.şimdiden teşekkürler

  muhammer yılmaz

  iyi günler.devletten Engelli maaşı alan ve evde bakım ücreti alan bir kişi Engelli aracı aldığı zaman Engelli maaşı ve evde bakım parası kesilirmi.bu konuda bana cevap verirseniz çok sevinirim.

  muzaffer

  Esim serebrovaskuler hastalıklarda beynin vasküler sendromları vücudun sağ tarafında güçsüzlüğü var konuşamıyor ÖTV DEN faydalanmak için rapor çıkardık h ehliyeti alamaz dediler ne yapmamız lazım sonuçta yurme güçlüğü çekiyor %68 engelli raporu da var onun adına ben ÖTV DEN faydalanamadi ne yapmamız lazım sonuçta doktor ehliyet raporu vermedi

  muzaffer

  Esim %68 engelli ÖTV DEN faydalanmak için rapor çıkardık doktor h sınıfıehliyet alamaz dedi ne yyapmamız lazım yurumede konuşmada güçlük çekiyor madem Esim araç kullanamaz ozaman bana neden vermiyorlar

  nurettin örnek

  merhaba arac kac model olmalı

  turgay ÖZEN

  annemin 0/0 98 raporu var fakat dul maaşı ve bakım parası var anneme araba alacağız bunlar kesilirmi ltfn bikgilendirirmisiniz

  yağmur

  Ayzermir hastası kayın validem hiç konuşamıyor kollarının haricinde hiçbir uzuvunu hareket ettiremiyor.Bunun için engelli aracı almak istiyorum ruhsatı hasta dışında birisi üzerine alına bilirmi.purosödür nasıl teşekkürler

  hüseyin uslu

  eşimi yüzde 96 engelli yüksek tavanlı bir araç almak istiyoruz ötv indiriminde yaralanabilirmiyiz mesalemünübüs veya yüksek kapalı kasa kamyonet gibi

  mehmet

  Amcam kayinbabam % 73 engelli raporu var. Ancak ehliyeti yok.ve ehliyeti olsa bile kalcadan ve dizlerden hic bukulme olmadigi icin arac ta kullanamiyor .ona arac alabilirmiyiz. Yani bizler kullanmak üzere

  Nusrettin SUKAN

  %87 engelli eşimin adına arçalabilirmiyim

  cengiz

  Merhabalar
  Dedem %95 derecesinde engellidir.onun uzerine yurtdışından araç getirmek istiyorum.Bunun için neler yapmam gerekiyo ne gibi vergilerden muaf olacagım bilgilendirirseniz sevinirim

  durdu aydın

  bakmakla yukumlu oldugum halam var yuzde 90 zihinsel özürüvar halmın ustunden araba alsam ötv indiriminden yararlanabilirmiyim halam evlenmedi

  Adınız:

  Babam %90 hafif engelli raporu var araç alırken indirimden yarar lan bilirmiyim

  ERKAN KARAMAN

  kayınvalidem adına engelli arabası almak istedik faturasını kestirdik fakat kayınvalidem konuşma sıkıtısı çekiyor tescil için vekalet almak için akıl sağlığı yerinde raporuda aldık sıkıntı çekiyoruz.bu konu hakkında aydınlatırsanız sevinirim.kayınvalidem için vasi kararı istediler ne yapmamız gerekiyor.raporumuz %94

  halil kayacan

  yüzde 68 daimi engelli raporum var .sol kolumda açılmıyor ,sol elimde iki pamağımda his kaybı ve uyuşukluk var. sol bileğimde düşük ayak vesolbacağımda toplar damar yetmezligi ve sinir kasılması pıroblemi var bu engellimden dolayı öteve indirim inden yararlanabilirmiyim nereye baş vurmam gerekiyor.
  .

  hüseyin uslu

  eşim yüzde 96 engelli kendi kullandığım caddy arabamı eşim adına özürlü aracı olarak tesçil yaptırabilirmiyim bilgilendirirmisiniz saygılar

  Hasan Güllüpınar

  İyi günler Kayin babamın %97 özürlü sağlık raporu var kendisi gırtlak kanseri gırtlağı alınmış birde baypassli raporu sürekli 2012 yılında alınmış yalnız raporun arkasında özür derecesi ötv-mtv -özürlü kimliği -agir derecede özürlü değildir öz bakımını yapar. Yazıyor biz indirimden yararlanabilirmiyiz bilgiverirseniz sevinirim

  Aliosman YUMRUKKAYA

  eşimin kardeşi %96 raporu var eniştesi olarak ben araçi kullanabilirmiyim birde yurtiçi yurtdışı çıkışlarında kendisininde araçta olması gereklimi

  olcay kundakci

  Oglum 8 yasinda iki kalcasinda uc yildir pertes hastaligi var , sorum pertes hastalari tasit aliminda vergi indirimi alabiliyormu ?
  Nereye basvurabilirim?
  Tesekkur ederim

  Hüseyin

  Benim %48 raporum var fakat genel yüzdem eklem rotasyon ağırlıklı boyun ve bel tam döndüremiyorum fakat herzaman. İçin geçerli değil fakat sol ayak bileyimde sıkıntılı (H) sınıfı ehliyet alabilirmiyim normal (B) sınıfı ehliyetim var

  Hüseyin

  Benim %48 raporum var fakat genel yüzdem eklem rotasyon ağırlıklı boyun ve bel tam döndüremiyorum geçerli fakat sol ayak bileyimde sıkıntılı fakat herzaman geçerli değil sol ayak bileyim şişiyor (H) sınıfı ehliyet alabilirmiyim normal (B) sınıfı ehliyetim var otomatik viteste sıkıntı yaşamıyorum

  AYŞEdemir

  merhaba bende engelliyim slzlerden ak-l- sandalye istiyorum Yenişehir imar iskan blok68 kat1 daire1 Ataşehir/istanbuldayım yardımlarınızı bekliyorum saygılarımla

  abbas şahin

  babam yuzde 91 engelli raporu var bağkur emekli maaşı 1200 tl benim evim de oturuyorlar annem 750 tl kiraya verdiği ve babamla ortak 500 tl kirada olan iki evi var.babama aylık 2000 tl maaşla bakan bakıcısı var ba bama bakım parsı alabilirmyiz.babam adına otv siz arac alabilirmiyim

  murat

  %82 kronik hastaliktan raporum var. Vergi indirimide ayni oranda. Imdirimli arac alabilirmiyim. Alabilirsem eğer ne kadar indirim olacagi nasil hesaplaniyor.

  Dilek

  Defans yazdigi icin trafikten plaka cikartamiyorum ödeme yapıldı fat kesildi napmam gerek

  yaşar bağcı

  merhb.
  şubat 2016 %91 1 yıl süre lı babama özürlü raporu aldık bu rapor ıle
  arac alım ıcın en son nezaman başvuru yapmam gerekerı
  kım bayyı en az altı ay içinde yapman gerekır dıyorlar
  kımısıde süre yok alabırsını dıyor bu konuda yardım edermısınız tşşkk..

  Yaşar KARA

  9 yaşında oğlum var. Özür oranı % 65, oğlum reşit olmadığından ehliyeti yok. Acaba oğlum adına ÖTV indiriminden yararlanabilirmiyim. Teşekkürler.

  Güllü gökmen

  Slm benim kardeşim zihinsel engelli ben araba alabilirmiyim

  Hakan EKER

  Slm merhaba babamın %70 engelli raporu var kdv ve ÖTV den yararlanabilirmiyiz birde kendisinin H sınıfı ehliyeti var kendisinden başkası kullanamaz diyorlar doğrumudur

  CENGİZ VELİMAHMUTOĞLU

  ANNE %95 raporlu aracı oğlu olarak üzerime alacağım .
  1-Türkiyecden alacaksam hesaplama yöntemi nasıl oluyor . örnek 55.000tl hesaplaması nasıl oluyor.acıklarmısınız.
  2-Yurt dışından alıp gelirsem gümrükte işlem nasıl oluyor.
  3-Annemin raporuyla alınan aracı ben, eşim , kızlarımı , birinci derecede kullanmak için bildirebilirmiyim.
  4- Şöfer olarak kaç kişiyi dışardan bildirebilirim.

  mahmut taş

  üç yıl önce aldığım engeli plakalı aracımı hangi engelli grubuna satabilirim ben sağ ayağımdan ortopedik engelliyim arabada aparat var

  Yavuz altuntaş

  Merhaba annem yatalak özürlü yüzde doksan raporlu fakat anneme eşim bakıyor araba alacaz ama abim bizden önce davranıyor buna göre ne yapmam gerekiyo

  kamil tolkay

  Slm ben 30 yaşında hemofili A hastasıyım sağ gözümü 5 yaşında kaybettim sol elimi 6 yaşında talihsiz bir kaza sonrasında kısmi kullanabiliyorum benim size sorum çocukluğumdan itibaren hayalim olan araba kullanma tutkum var ama ehliyetim yok ehliyet alabilir miyim cevaplarsanız sevinirim iyi günler

  Mehmet sıddık vual

  Merhabalar kendin %90 engelim var araç almak istedim vergi dairesinde bütün işlemlerim bitti ama trafige geldiğimde raporun pisiktiyari bölümünde yenileyici depresyon kısmen iyileşebilir diye %40 yazmaktadır.buna mütakip raporun arka kısmında zihinsel kısmı işaretli değil.ama ruhsal ve duygusal kısmı işaretli bunun üzerine işlemim yapılmadı ve beni zihinsel bir sorun varmı diye hastaneye gönderdiler.bununla ilgili yasal herhangi bir madde varmı.yoksa trafik keyfi bir uygulamamı yaptı.bilgi verirseniz sevinirim.

  Adınız:

  Aliekber benim çocuğum%80zihinsel engelli ÖTV.den muaf araç alabilirmiyiz yurt içi veya yurt dışından lütfen bilgilendirin

  Mehmet karatepe

  Esim % 70 agir engelli adina otv siz arac alabilirmiyim vasisi esi olarak benim ehliyetli soforum yardimci olacaklara simdiden tesekkurler

  Nurullah öksüz

  selamlar
  %91 özürlü heyet raporum var bedensel bir engelim yok yurt dışından bir akrabam arac hibe etmek istiyor bununla ilgili nasıl bir yol izlemem gerekiyor bilgi verirseniz sevinirim

  göktürk delvin

  % 91kalıcı özürlü raporum var. 2 Kez beşer yıllık özürlü arabası aldım.Üçüncüye gittiğimde vasi tayini için mahkeme kararı çıkartmalısın dediler.Oysa psikolojik ve fiziksel rahatsızlığım var.Zeka gerilğim yok.Kendi kendime bakıyorum. Kısıtlılığım yok. Zeka gerilği ile psikolojik rahatsızlığı karıştırdıklarını sanıyorum. Bu konuda aydınlatırmısınız 2 kez sorunsuz alınan araba bu sefer polis işgüzarlığınamı takıldı

  Gülşen altan

  Dmd hastası oğlum şu an 11 yaşında yürümekte ve ayakta durmakta ileri derecede zorlanıyor.onun adına ailesi olarak motorlu taşıt almak istiyoruz.indirimlerdenyararlanabilirmiyşz onu öğrenmek istiyorum.

  yener ural

  % 87 raporluyum.sol kalca pettesli.sol sizde bosalma.aninda dusuyorum.iki kisi yardimiyle geziyotum.agit vasta ehliyetim vsr.oturdugum zaman hic sorunum yok araba kullana biliyorum.kalpde stent var.yuksek taniyon asiri sekerhastasiyim. Sosyal yardim almam i
  cin nereye bas vurmaliyim.66 yasindayim. Saygilar

  yenrr ural artvin savsat.kayadibi koyu.
  adresi
  me bilgi verirseniz cok mrmnun okurum o

  filiz delvin

  % 91 kalıcı özürlü raporum var.
  2 Kez beşer yıllık aralıkla özürlü arabası aldım.Üçüncüye gittiğimde trafik tescil akıl şuur raporu yada psikolojik yada zeka hastalığı varsa vasi tayini için mahkeme kararı çıkartmalısınız dediler.
  Oysa psikolojik ve fiziksel rahatsızlığım var.Zeka geriliğim yok.Kendi kendime bakıyorum. Kısıtlılığım yok.

  Zeka gerilği ile psikolojik rahatsızlığı karıştırdıklarını sanıyorum.

  Bu konuda aydınlatırmısınız 2 kez sorunsuz alınan araba bu sefer neden alınamaz. Trafik şube fatura kesmeksizin talep ettiğimizde işlemlere başlayamaz mı. Bu durumda 60*70 bin lira bağlı olarak bir kaç ay kaıyor. araba almayı Beyan ettiğimizde süreç neden başlatılmıyor

  ahmet aksu

  kayınvalidem 85 yasında yuruyemiyor onun üzerine arac alabilirmiyim hiç bir bilgim yok ögrenebilirmiyim tesekkürler

  ergin görücü

  %75 engelliyim vergi ve sgk ve kredi borçlarım var bu borçlar üzerime olan bir şirketten şirket 2006 dan beri faal değil engelli aracı alırsam hacz edilebilirmi veya aile bireylerinden birinin üzerine olan herhangi bir otomatik vites aracı otomatik vites kullanabilir raporu alsam kullana bilirmiyim veya bu araca özel donanım yaptırıp özel donanımlı araç kullanabilir raporu alıp kendim kullanabilirmiyim başkasının üzerine olan aracı

  Yusuf yılmaz

  Oğlumun adına engellarac aldım oğlum şimdi 18 yaşına girdi bu gün kadar trafik sigortası onun adına yapılıyor idi kasko ise benim adıma yapılıyor idi şimdi ise sigorta acentaları kaskoyuda onun adına yaptıcaksın diyor ama aracı kullanan benim niye onun adın yaptırmam gerekiyor beni Aydın latıtsanız sevinirim

  Hüseyin

  Selemun aleyküm enim %70 oranında raporum var. Araba alabilir miyim?

  Saygılarımla Teşekkür ederim

  Merve

  Slm lar eşimin erkek kardeşi yüzde 90 sakat yürüyemiyor ellerini kullanamıyor ona alınan sakat arabasını ben kullana bilirmiyim ben agbisinin eşi oluyorum

  ömer evren yıldız

  iyi günler % 54 sürekli engelli raporum var raporumla ötv ödemeden yada indirimli ödeyerek araç sahibi olabilirmiyim..

  Ferhat

  Annem yüzde 96 raporu var ama abim kardeşlerim annemi sormuyor 9 yildir ben bakıyorum aracı kendi adıma alabilirmiyim annem yatalak konuşamıyor

  hasan unlu

  babamın 96 özür oranı var bakım parası için başvuru yaptık kabul edıldı ötv siz araç almak istiyoruz arac deyerı ötvsiz fıyat 62.000 tl bakım aylığı kesılırmı babamın maaşı 1350 tl evde 2 kışı yasıyorlar

  ali hanta

  kardeşim yüzde 93 raporu olup 2011 yılında engelli aracı aldım.beş sene dolduğunda aracı yenisi ile değiştirmek istediğimizde noter vasi tayini olan engellilerin mahkeme kararı ile satılabileceğini söyledi. mahkemede satışımıza izin vermedi. kendisi engelli iki arkadaşım hiç bir sorun yaşamadan noterden satış yaparak araçlarını yeniledi. biz ve bizler gibi madur olan engelli yakınlarını bilgilendirmek adına ne yapabileceğimiz hakkında bilgi rica ediyorum.

  lazadam

  Sayin Yetkili,
  Engelliler araç alırken, hangi araçları alabilir? Örnek: Taksi,motorsiklet, ATV, minibüs vb.
  Bilginizi rica ederiz

  selçuk emiroğlu

  Merhaba,
  Babamın %92 engellilik raporu var. Bayiye ilk kez araç almaya gittik. bayi raporda nöroloji biriminin hafif ve orta demans tanısı nedeniyle vasi atanması gerektiğini iletti. Raporun verilme nedenleri arasında zihinsel işaretlenmemiş olduğu halde mahkemeye başvurmalı mıyız. Çünkü akıl sağlığı açısından sağlıklı çok şükür. İnternette bir de hastaneden alınan günübirlik sağlıklıdır raporu veya yazısı ile işlem yapılabiliyor diye bir yazı okudum. Doğru mudur, Başka bir çözümü var mıdır…Teşekkürler..

  mehmet

  Merhaba benim kizim ..96..raporu var neğibi haklardan yaralanırız

  FATİH TOPALOĞLU

  iyi günler,%95 engelli raporu olan babam üzerinden 2012 yılında araç aldık.Bu yılın sonunda aracın 5 yılı doluyor.biz mevcut aracı süreç sonunda yenilemek istiyoruz.Ben babamın tek çocuğu ve aynı zamanda vasisiyim.Konu ile ilgili ne yapmalıyım?

  şaziye bayrak

  Merhaba iyi akşamlar benim halamin %50 engeli rapor var ben onu üzerine araba almak istiyorum kullanabilirmiyim engel durum sol kol yok protez dahi kullanmıyor yalnız cevap veriseniz sevinirim

  Necdet Taylan

  Sol kalça protezim nedeniyle ÖTV muafiyeti alabilmek için sağlık kuruluna başvurdum. Niyetim otomatik vitesli bir araba sahibi olabilmekti. Aldığım rapor %40 olmasına rağmen, buna izin vermiyor. Bu sonuç benim için şaşırtıcı bir hayal sukutu oldu. Total kalça protezinin bunu hakettiğini düşünüyordum. Bu konuda bilgilenmek istiyorum. Saygılar..

  Bekir TEPE

  Annem %96 zihinsel özürlü 2012 yılında annemin vasisi olarak ötv araç aldım 5 yılı doldu 2012 yılında almış olduğum ötv aracı satmasam mevcut olan vasi kararı ile yeni ötv araç alabiliriyim.

  Fatih

  Merhaba lar
  Vergi indiriminden %42 raporum var 3 dereceden
  Yatarlaniyorum
  Sol gözüm kazadan dolayı görmüyor
  Kanım da hepatit b sarılık var
  Birazda psikolojik sorunlarım var
  Kendi şahsıma araç alabilirmiyim

  Bekir TEPE

  2012 Yılında almış olduğum vasi kararı yenilemek için mahkemeye baş vurdum 20.04.2017 tarihinde vasimin devamına karar verildi eski vasi kararımda ise her turlu araç alabilir yazıyordu ama bu vasi kararında vasiyetinin devamına denilmiştir. ben tekrar ötv araç alabilirmiyim

  hasan unlu

  babam 96 agır özürlü anneme bakım maaşı bağlandı babamın maaşı 1240 tl araç alırsak maaş kesilirmi araç ötvsiz 52 bın tl ötvli 75 bın tl iyi çalışmalar

  Adınız:

  Babam 1932 doğumlu yüzde 95 engelli raporu var zihinsel özürü yok sağ ayak ampüte kalp yetmezliği ve duyu kaybı var aracı satın alıp ötv den muaf işlemi bitti fakat trafik teşvik engellinin ehliyetini raporla birlikte iptal etmeden plakayı vermiyor doğrumu

  Özen aksu

  Babam 92 yaşında.sağlık kurulu raporumuz yüzde doksan iki.yetmiş puan orta derecede demans teşhisinden.soru1;orta demansta vasi tayini gerekiyormu?
  (Araç alımı için)
  Vasi tayini için mahkemeye başvurduk,hakim aynı hastaneden tekrar rapor istedi,gelen raporda vasi tayinine gerek yoktur denildi.
  Bizde parayı ödedik,fatura kesildi,emniyet “raporda demans var vasi olmadan plaka vermem “diyor
  Soru2; emniyetin gelen ikinci rapora itiraz hakkı varmı?
  Şu durumda ne yapmalıyız?
  Teşekkürler

  Levent

  Merhaba. Benim sağ ayak doğuştan 1.5 cm kısa ve sağ bacak sol bacaga göre ince ben h ehliyeti alsam ÖTV indimi olurmu birde özel tertibat zorunlumu sadece otomatik vites yetrlimi. Saygilarimla

  Nurettin Özdemir

  Engelli Çocuğum adına araba aldım abim şehir dışına götürebilirmi yada şöyle izah edeyim çocuk araçta olmadığı zaman her yere gidebilirmi araba teşekkür ederim

  musa

  selamünaleyküm benim 87 yaşında annem var 92 bakıma muhtaç raporu var bunun üzerinden araç alabilirmiyim
  anneme bu yaşta kıradi çıkarmı

  Meltem

  Merhaba, annemin engeli ile birlikte %90 üzeri rapor mevcut ve buna istinaden otv indirimli arac aldik, bu arac ile annem yanimda olmadan yurt dışına giriş çıkış yapabilir miyim ve bunun icin neler gereklidir. Konuyla ilgili bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Tesekkurler.

  Meltem

  %90 uzeri raporla otv indirimi uygulanarak annemin üzerine aldığımız arac ile annem yanimda olmadan yurt disina giris cikis yapabilmem icin gerekli evraklar nelerdir? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.

  Talha Tayfun

  Merhaba. Elimde 2015 yılında sıfır olarak aldığım otomatik vitesli ruhsata işli engelli aracı var. ÖTV siz aldım. Mtv de ödemiyorum. Bu kısma kadar her şey yolunda. Şimdi sorum ise şu: 2. el olarak otomatik vites bir araç daha alırsam aynı anda 2 aracında mtv den muaf olmadığını biliyorum. 2. el aldığım aracın mtv sini ödeyeceğim. Aynı kişiye ait bir aracın ruhsatında engelli aracı, diğer aracın ruhsatında herhangi bir engelli ibaresi yazmayacak bunda bir karışıklık olur mu? MTV olarak birinden muaf, diğerini ödemem mevzuat açısından sıkıntı çıkarır mı?

  Tayfun

  Merhaba,
  Benim % 74 zihinsel engelli bir kardeşim var onun adına yurt dışından araç alabilir miyim ?
  Alabilirsem gümrük vergisinden muaf kalır mıyım ?

  bulut

  b sınıfı ehliyetim var.şimdi %48 oranında sürekli raporum var.Bedensel değil kronik.engelli aracı alabilirmiyim.

  musa

  Oğlumun yüzde 40 özürü var.bir kamu kuruluşunda özürlü kadrosunda memur olarak çalışıyor.kendi adına veya babası olarak ben ötv.siz araba alabilirmiyiz.rahatsızlığı ruhsal.bipolar bozukluk.

  ramazan

  benim 9 yaşında %50 zihinsel engelli oglum var otv ziz araba ala bilirmiyim

  Ümit aygın

  Ya ben birşey anlayamadım bir çözüm istiyorum ben engelli 52 raporum ve araç alabilir miyim h sınıfu ehliyeti almak zorunda olduğunu biliyorum nasıl araç alabilirim veya ne kadar sahip olabilir miyim bu anlayamadım ben ne kadar parala alabilirim araçı ve diyelim ki ben h sınıfı ehliyeti aldım ve b sınıfı araç kullanabilir miyim lütfen yardıma ihtiyacım var söylese sevirim

  aynur saymaz

  kayınvalidem 85 yaşında ve demanshastalğı nedeniyle %96 engelli raporu aldık. eşim engelli arabası almak istiyor. bu durumda vergi indirimlerinden yararlanabilir mi. hangi yolu takip etmeliyiz. teşekkürler

  Mehmet çubuk

  İşitme sorunum nedeniyle iki kulağımdaki alet var.araç kullanıyorum.bir aracın arka camında işitme engelli yazılı bir trafik için siteler yapıstırıldığını gördüm.Böyle bi Stoker’ın varmadır.?NASIL ELDE EDEBİLİRİM?

  Cahit

  anne me özürlü raporu ile araç almak istiyorum aracın parasını ben odiyecem bu durumda kardeşlerim annem Vefaat ederse hak sahibi olurlarmi yoksa tek benmi haksahibi olurum ne yapmam gerekiyor yardimci olurmusunuz teşekkür ederim

  Ali ekber başak

  yüzde 92 engelli çocuğumun vasi kararıyla aracını değiştirmek istiyorum fakat mahkeme kararıyla olurdiyorlar doğrusunedir

  turgay

  kardeşim % 93 özürlü ötv indirimli yabancı plakalı 2 el araç araç alma imkanım olabilirmi birde alabileceğim araç motoru en fazla kaç olacak

  bahtiyar

  Arkadaslar herkese merhaba engelli abim var hem fiziksel hemde zihinsel vadisi annem araç almak için başvurduğunuz zaman kredi vermiyorlar vasi olarak neden kredi vermiyorlar yardimci olursaniz sevinirim saygilar herkese

  Muhammet UĞUR

  %45 ortopedi engelliyim.Sağ alt extermite polio sekeli var.H ehliyetim yok.Ötv muafiyet oranı yüzde kaç ve vekil sürücü tayin edermiyim

  Coşkun

  merhaba,
  babamın %93 engelli raporu var alacağımız aracı ben kendi üzerime yaptırabiliyor muyum acaba ?

  Hüseyin Özkan

  Merhaba benim %70 oranında engelli raporum var ve 18 yaşıma girdim 2 ay gibi bi süre oldu kısaca kendi üzerime engelli raporuyla araba alabilirmiyim.

  Saygılarımı Sunarım
  SAKARYA

  Volkan ESİN

  Merhaba benim Süresiz(Hayatım Boyunca) % 76 Engelli Raporum ve B sınıfı ehliyetim var ve Engelli Sınıfımda Kronik(İç hastalık). Engelli raporum da H sınıfı ehliyet alabilir veya araç alabilir diye bir yazı yok fakat Sosyal Yardımlardan yararlanma kısmında EVET yazıyor ve 2022 sayılı yasadan yararlanır. Vergi indiriminden yararlanır yazıyor. Vergi indiriminden yararlanıp araba alma şansım var mı acaba. Var ise ne yapmam gerek acaba.

  Adınız:

  Ben engelli raporuyla araba almak istiyorum anlamadıgım bir konu var yardımcı okursanız memnun olurum trafiye çıktığım da engelli araçta olma zorunlu lugu varmı tş ederim

  BERK

  Merhaba,
  Babam, babasından yetim maaşı almakta ve % 90 engelli (Alzheimer), Annem babama baktığı için bakım parası almakta, babamın adına ÖTV indirimli araç alırsak annemin bakım parası kesilir mi?

  Şengül ALTAY

  %50 Zihinsel Engeli olan (Down Sendromlu) 16 yaşında bir kızım var. Onun adına araba alıp indirimlerden yararlanabilir miyim.

  Yüksel sari

  Ablamın eşi emekli 1450 maş alıyor ayınızamanda böbrek ratsızlıgı var raporu %93 kendi adına araç8 aldı annemede onlar bakıyor annem emekli 1100 maş alıyor annem 84 yasında bakıma muhtaç rapor aldık annemin raporu %94 bakım maşına baş vurdum ablamın iki oğlu var serbest meslek sigortaları yok annem adına araç almak istiyoruz eniştenin maşına bir sıkıntı olurmu aracın parasını ben oğluyum ben vereceğim vasi olursam bakan ablam ne gibi sıkıntı yaşanılır şimdikten teşekür ederim beni aydınlatırsanız memnun olurum saygılarımla

  Isa burgazli

  Merhaba sizeleri bir sorum olacak yardimci olursaniz cok memlun olacam ben almanyada kaliyorum % 100 Engelli Raporum suresiz sadece otamalik araba kulana biliyorum türkiyeye arababmi cikara bilirmiyim ??yardimci olsanizda olmasaniz tesekür ederim yardimci olursaniz cok memlun olurum

  Adınız:

  Almanyada engelli kızım var yüzde100 engeli
  Gözüküyor
  Orada fakat Türkiyeye geldigimde araç kiralamak yada başkasından istemek zorunda kalıyorum manisadada ikametimiz var türkiyede engelli aracı alabilirrmiyim

  ender arıkan

  Engelli aracım var ve bu dışardan belli olmuyor plakada işaret olmadığı için. Engellilere ayrılan yerlere park ediyorum ancak huzursuz oluyorum. Aracın engelliye ait olduğu nasıl belirtiliyot?
  Tşk

  yener ural

  %+ 87 raporluyumk ve engelli kimlik kartım var..ağır engeli..hayır diyor ben bu raporla otv.mtv sız araç alabilirmiyim. ağır vasita ehliyetimde var 67 yaşındaym..araç alırsam ne gibi evraklar lazımdır.çunkü burda sorduğumda. her kafadan bir ses çikiyor. beni bilgilendirirseniz çok memnun olacağım

  Can

  Slm 92 lik raporumuz babamın bu raporla arac alırsam babamın vefatından sonra diyer mirasçıların hak idda etmelerini nasıl cozebiliriz belli ki onay vermeyecek ler bu durumda parasini benim ödediğim aracı onlardan nasıl kurtarabilirim birde bakım maaşı alıyoruz bu durumda bu maaş kesilirmi

  Sule Deniz

  Merhaba, ben %58 engelli raporuna sahibim. Otv indiriminden yararlanarak bir arac alirsam esim de bu araci kullanabiliyor mu? Kaynaklarda esimin kullanmasi icin raporumun %90 ustu olmasi gerektigi yazilmis. Bir de diyorki Yuzde kirk uzerinde engeli var ama engel durumu arac kullanmasina izin vermiyorsa 3. Derece yakinina kadar kullanabilir diyor. Arac kullanabilecegime ya da kullanamayacagima hangi kurum karar veriyor? Benim birden fazla engelik var ve iki engelim bir araya geldiginde arac kullanmam biraz tehlike olusturuyor. Bu konuyla ilgili tam bilgiyi nereden almaliyim? Yardimci olursaniz sevinirim.

  Ahmet

  Merhaba benim 2 tane kardesim var engelli biz bir araba aldik 2 ci arabayida alabilirmiyiz??

  Süleyman goktepe

  iyi günler yüzde 88 alt ekstrem engelli raporu ile otomatik vites ve 2200 motor hacmine sahip kamyonete mtv muafiyeti uygulanabilirmi otomatik vites araç kullana bilir ibareli ehliyetine sahibim

  mahmut dartal

  benim babamın %98 ağır özürlü raporu var.vasi tayini için mahkemeye baş vurdum.mahkemenin istediği rapor bağlı olarak yasal danışman olarak tayin edildim.vasi olarak atanmadım.sorum şu engelli aracı almak istiyoruz alabilirmi yiz teşekkürler

  Bahadır Öndersev

  Merhaba Annem felç geçirdiği için %98 engelli raporu var. Ötv’den istisna olup araç almaya gittiğimizde trafik şubeden ret yediğimizi öğrendik.Annemin raporunda ÖTV ‘den yararlanabilir diye ibare olmadığı için.Bunun sonucunda sulh mahkemesine başvurduk fakat mahkeme annemin muhakeme yeteneği olmadığı için ( arabayla ilgili çıkacak borçlar veya diğer durumlarla) başvurumuzu kabul etmedi. Bununla ilgili üst mahkemeye başvurabilir miyim.Alınan kararın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmiştir.

  Enes

  Benim yengem yuzde 95 bir gözü aaama yani görmüyor eşi de yüzde 46 engelli ben eşinin abisiyim yengem üstüne araba alıp bana vekalet verebilir mı kullanmam için…

  Oğuz

  İyi günler.eşimin %80 engelli raporu var.ikinci el bir araç almıştık.onun vergisinden muaflık söz konusu olabilirmi.

  Ela

  Yuzde 90 engeli oglumun uzerine arac aldik yuzde 90 engeli birine satacaz otv odermiyiz odemesek satmak icin hangi yolu izlemeliyiz satacagimiz kisi cok uzaktan geliyor lutfen yardimci olun tesekurler

  Alım gogercin

  Sayin yetkılı ben Sol bacaktan özürlüzum özür oran %45 olup,özürlü araç almak istiyorum nasıl bir yol izleyelim mutemelen otomatik vites arac alabilirim ayrica bu aracı oğlumda kullabilir mi bilgi verirseniz; çok sevinirim

  nurdan çarşıbaşı

  Sayın İlgili , annemle birlikte yaşıyorum.Annem 85 yaşında ve şiddetli kanal daralması var yürüyemiyor.Tekerlekli sandalye ile dışarı çıkarıyor ve doktora götürüyorum.Engelli vatandaşlara sağlanan imkanlardan faydalanabilir miyiirm?ÖTV muafiyetli araç alabilirmiyim..Bilgilendirirseniz sevinirim..
  İyi çalışmalar..

  Mustafa

  3 yıl önce babamın % 98 engelli raporu ile araç alındı. Şimdi 80 yaşındaki anneminde rahatsızları mevcut ve % 90 engelli raporu ile araç alınabilir mi?

  İSA

  merhabalar
  eşimin babası malülen emekli. raporu %60. eşim babasının durumuna göre sıfır araç alabilir mi? ötv indiriminden faydalanabilir mi? aracı kendi adına alabilir mi, alamazsa babası üzerine alıp kendisi kullanabilir mi?

  teşekkürler

  Gürkan kocadağ

  Merhaba
  Halamın kızı % 90 zihinsel engelli raporu var . Şuanda devlet bakıyor Halam ötv siz araç alabilirmi ?

  Süleyman

  Engelli araç alımında bakmakla yükümlü kişi üzerine araç alınabilmesi için bir çalışma var mı? Engelli kişiyi bakmayan kişinin araçtan pay almasına fırsat veren bu kanunla ilgili düzenlemeler yapılacak mı?

  Hüsamettin

  Bipolar tanısı ziinsel %40 rapor oranı ile arac alımın da ötv den yarar lana bilirmiyim teşekürler

  İBRAHİM

  Merhabalar.Babam özürlülük derecesi%80 ve evde bakım parası alıyor.Taşıt için tekrar rapor alındığında bu maaş kesilirmi yoksa raporda araç için diye belirtmemiz yeterlimi?Sürekli engelli yazıyor

  ayten

  bemim dede raporu yüzde 91 annem vası ve araba alcaz.
  Araba almak icin annemın ehliyetlı olması şartmı. ehliyet olmadan arac alabılırmı.
  Ehliyet şart olursda ben oglu olarak gosterse alabılırmıyız.

  Çiğdem bozkurt

  İyi günler benim engelli atacım var ve Satmayı düşündüğüm için Hak mahrumiyetini kaldıttırdım ama sonra satmaktan vazgeçtim hak mahrumiyeti olmamalısı MTV Muafiyetini de kaldırır mı yani ben mtv ödemek Zorunda kalırmıyım

  MEHMET KÖSE

  MERHABALAR.ENGELLİ PARK YERİ ALINABİLMESİ İÇİN,ENGELLİ RAPORUN EN AZ YÜZDE KAÇ OLMASI GEREKMEKTEDİR.TEŞEKKÜRLER.

  Ahmet

  Vasisi olduğum ablamın %90 süreklidir ibareli olan raporu mevcut zihinsel engelli olduğu içinde 2008 yılında yaptığımız müracat ile vasisi olark atandım ve her 2 yılda bir de bu kararı yenilettim.2008 yılında rapor ile birlikte araç satışı için bir bayiye gittim ve ablam adına ücretini kendimin ödediği ötv indirimli aracı satın aldım.5 yıl dolunca aracı satmak istedim mahkemeye başvurdum fakat hakim red kararı versi bende duruma itiraz ettim ve bir üst mahkemeye başvurdum oradan karar onaylandı ve bilirkişi aracı kontrol etti aracın satışını noterde gerçekleştiedik ve arabanın parası ablam adına açılan hesaba yattı.daha sonra mahkemeye tekrar dilekçe verdim aracın proforma faturasını ekledim ve tekrar bir araç aldım ve şimdi diğer araç için olan 5 yılda dolmak üzere araç satışı için 2019 da izlenecek yol yine aynı büyük ihtimal fakat bu parayı başka bir yerde kullanma imkanı var mı yahut bu parayı tekrar nasıl alabilirim. Çünki 2.aracı almak için kendi adıma kredi kullandım ve şu anda paraya ihtiyacım var. Konu ile ilgili bilgi alabilir miyim?

  Hacer

  2014 doğumlu %86 ağır engelli çocuğum için araç alabilmemiz mümkünmü

  Ümran

  Merhabalar,
  Öncelikle, tüm araşırmalarım sonucunda en faydalı bilgiyi sizin sayfanızda bulduğumu açıkça ifade edebilirim. Emeğiniz için çok teşekkürler.

  Ananemin %91 ağır engelli raporu bulunmaktadır. Aşağıda tüm detaylarını bulabilirsiniz. Hastaneye götürüp getirebilmek adına ananem için eşimle birlikte bir araç almak istiyoruz. Ancak teyzem ve dayılarımız ile küs olmamızdan dolayı Allah esirgesin ancak ananemin vefatı durumunda aracın miras olarak kendilerine devretmesini de istemiyoruz. Bu durumda ananem adına alacağımız ve kendisinin kullanamayacağı aracın ruhsatına annemin, kendimin ve eşimin adını yazdırmam mümkün müdür? Herhangi bir aksilik durumunda aracın satışı ruhsatta ismi yazılı olan kişi veya kişiler tarafından mı yapılmaktadır? Yoksa ek bir hüküm mevcut mudur? Bu konuda bizleri aydınlatabilirseniz çok mutlu oluruz.

  Çok teşekkürler.

  Engel grubu olarak ortopedik, zihinsel, kronik ve sınıflanamayan fktörleri işaretlenmiştir. %10 Kalp Kapak Hastalığı, %68 Kronik Böbrek Hastalığı, %50 Hafif Orta Demans, %32 Kas İskelet Sistemi rahatsızlıklarından oluşmaktadır.

  izzet kılıç

  merhabalar,
  Trafik kazası sonucu belimde omurganın kırılması sonucu 8 adet platin bulunmaktadır. Bununla ilgili araba almak istiyorum ötv indirimi sağlanabilir mi? yardımcı olursanız sevinirim. İyi günler…

  OSMAN

  arkadaşlar bi konuda yardıma ihtiyaçım var engelli bir araba alacam alacağım şahısın oğlu engelli oğlu 18 yaşından küçük arabada engelli tertibatı yok 5 yılını doldurmuş yanlız satış yaparken noterde kısıtlı ibaresi çıkıyo işlemi yapamıyoruz konuyla ilgili alacağım şahıs hakimdem yazı aldı ama yinede olmuyo sistemden kısıtlı düşmüyor bilen birisi varsa yardımcı olursa sevinirim

  Mehmet korucu

  Selamlar;Annem demans hastası %91 oranında raporu var.Ağır demans ve sürekli ibaresi var.Ben oğlu ve vasisiyim annem adına ötv siz araç almak için mahkemeden ek karar çıkarmak istedim.sulh hukuk mah.müracat ettim. ama hakim ret etti gerekçe olarak ötv den yararlanmayı gösterdi.üst mahkemeye müracat ettim oda aynı şekilde ötv den yararlanmayı gerekçe gösterdi ve red verdi.ve bu kesin karar olarak kaldi.şimdi 2019 da yeni düzenleme yapıldı bu düzenlemede zihinsel engellilerde yasadan yararlanabilmektedir diye ibare var.Bugün bayiyi aradım hala ek karar diyorlar biz arabayı veriyoruz iş plaka ve tescil işlemlerine geldiği zaman noterde izin vermiyormuş.Böyle konudan sorunu olup çözenler varsa yardımlarınızı bekliyorum

  Elif Kara

  Merhaba.Benim babam %99 engelli olan amcamın üzüine araba aldı.Arabayı alalı 1 1 buçuk sene oldu.Amcamın durumu şuan kötü yoğun bakımda.Ne kadar yaşayacağı belli değil.Babmın almış olduğu arabaya diğer kardeşleri hak çıkabilir mi?Babam kendi ödüyor arabanın borçunh kardeşleri bir kere bakmaya gelmediler ama hak hukuktan konuşuyorlar.

  Bilal yavuz

  Merhaba şimdi engelli raporundan yeni araba almak istiyorum sıfır ve istediğim aracı alabilirmiyim otomobil kamyonet fark ediyormu

  DENİZ

  Merhaba 5 yıldır engelli adına kayıtlı olan aracın satışı hakkında bilgi alabilir miyim.

  Hasan TAN

  yüzde 91 özürlü raporum var.2006 model otomatik 1.4 motor hacimli aracım var.Motorlu araç vergisinden muhaf olabilirmiyim.Yardımlarınızı bekliyorum.

  Osman Yılmaz

  Yüzde 64 raporlu tertibatlı arAcimi 5 yıl dolmadan kimlere satabilirim

  murat

  annemin sol kolundan ortopedik rahatsızlığı var ama ehliyeti yok bu konu ile ilgili olarak ötv indiriminden faydalanmak için ehliyet şartı varmı dır yoksa illaki ehliyeti olmak zorunda mı. teşekkür ederim.

  Kubilay

  Merhaba babamın %90 nın engelle alımış olduğu araca ek olarak frende el ile kontrol ettiği aparat takılı. Arada herhangi bir değişik yok sadece ek var. Yukarıdaki yazıda bu aracı kullanacak kişilerin yetkili kurumlardan belge alması şarttır yazıyor ama hangi kurumlar olduğu belirtilmemiş. Ben aracı kullanmak için hangi kurumlardan belge almam gerek ilginiz için şimdiden teşekkürler..

  Recep kılıç

  Benim %88 engelim var.ötv den muaf ilabilirmiyim.engellinaraç alabilirmiyim.kanse ve kalp hastasiyim

  MEHMET DEMİR

  Merhabalar, arkadaşlar 2004 yılında alınan (H) sınıfı ehliyet ile hangi araçları kullanabiliyorduk. Benim bildiğim engel durumuna göre özel tertibatlı veya otomatik vitesli olan otomobil-motorsiklet-kamyonet gibi araçları bir sınırlama olamadan kullanabiliyorduk.Kesin bilgisi olan arkadaşlar varsa cevap yazabilir mi hangi araçları kullanabiliyoruz?? Son çıkan yasa ile engellilerde otomobili ve motorsikleti ayrı ayrı alınacağı söyleniyor eğer yukarıdaki yazdığım gibi engelliler için tek ehliyet sınıfı ola (H) sınıfı ehliyetin için verilen haklar elinden alınmış olmaz mı ? Bu konuda hukuki bilgisi olan arkadaşlar cevap yazarsa memnun olurum. iyi günler

  Ahmet YILDIRIM

  Engelli araç alımında yaş sınırı var mı 8 yaşında oğlum var üzerine araç alabilirmiyim.

  Engin

  İyi akşamlar benim babam %99 engelli ve sıfır bir araba almak istiyoruz fiyat aralığı 130 veya 150 arası bir fiyat almak istiyoruz ne kadar para verecez.

  Ali

  Alzheimer babaannem var benim üzerine engelli araç aldık%91 raporu var ben bu aracı yanıma almak istiyorum başka bir ilde ikamet etmekteyim bunun için bir dilekçe felan yazmam lazım mı veya mümkün mü bilgilendirir misiniz

  zeliha

  yüzde 17 ortopedi raporum var ehliyetim yok araba alabilirmiyim nereye müracat edilicek

  TOLGA KONAK

  MERHABA,

  MİRAS OLARAK İNTİKAL ETMİŞ VE 5 YILINI DOLDURMAMIŞ YURTİÇİNDEN ALINMIŞ OLAN TERTİBATSIZ ENGELLİ ARACIMIZ KAN BAĞI VEYA BİR AKRABALIK İLİŞKİSİ OLMAYAN 3. ŞAHISLARCA KULLANILABİLİRMİ?

  Adınız: Bülent

  Yüz de doksan bir kardeşimin raporu var araç alacam peşinatın yok nasıl alacam bi yardımçı olun Allah rızası için

  Erdal Eyılmaz

  Erdal , kardeşim 18 yaşına girdi %99 engelli raporu var. Araç almak için mahkemeye vasi davası açmak gerekiyor mu?

  mehmet yıldırım

  iyi gunler babamın uzerine araba aldık yüzde 96 rapor var vasisi benim araç 5 yılını doldurdu araçın satışı nasıl olacak yardımcı olursanız sevinir.


DERNEK ADINA ARSA SATIN ALINMIŞ, ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM TESİSİ PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YARDIMLAŞMA KAPSAMINDA ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLAR, AİDATLAR VE BAĞIŞLARA AYRICA GIDA YARDIMLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE VE AKÜLÜ ARAÇLAR GİBİ ÇEŞİTLİ MEDİKAL MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ DİLEDİKLERİ ZAMAN, GÖNÜL RIZALARI İLE BAĞIŞLARINI YAPABİLMELİDİR. İSTİSMARCILARA LÜTFEN FIRSAT VERMEYİNİZ. EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÇEŞİTLİ ÜRÜN SATIŞLARI, TİYATRO BİLETLERİ, TELEFONLARLA ARAYIP YA DA KAPINIZA GELİP, DERNEKLER VEYA ENGELLİLER ADINA PARA İSTEYENLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ!

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 0115856) (IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )

VAKIFLAR BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: IBAN (TR 870001500158007304832375)

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (EURO bağış hesap no: 4263- 26989) (IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)

TÜRKİYE İŞ BANKASI ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (USD bağış hesap no: 4263-0026975) (IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75)