TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Vodafone’dan engellilere ücretsiz düşler akademisi

Eklenme Tarihi : 14 Haziran 2014 Kategori : Haberler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 377 kez okunmuş.

Türkiye Vodafone Vakfı’nın engelli bireylerin hayata eşit katılımını artırmak için kurduğuDüşler Akademisi“ni Antalya Kaş Merkezi açıldı.

Ahırı dönüştürdüler

Yıllar önce ilkokul olarak faaliyet gösteren, daha sonra kapatılan ve uzun süre köylülerin ahır olarak kullandığı binada şimdi yılda 1000 engelliye ücretsiz hizmet verilecek.

20 dönümlük arazi üzerine tasarlanan merkezde, resim, müzik, dans, heykel, fotoğrafçılık ve tiyatro gibi kültür sanat etkinliklerinden kişisel gelişime, binicilik, yüzme, dalış, tırmanış, futbol, tenis, yoga, voleybol, yelken gibi spor etkinliklerinden işaret diline pek çok eğitim verilecek.

3 milyon lira yatırım

Merkezin açılışında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt, Ataşehir’de başlattıkları bu proje için bugüne kadar 3 milyon lira yatırım yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Burası Türkiye’nin en büyük engelsiz yaşam merkezi oldu ve 12 ay engellilere hizmet verilecek şekilde tasarlandı. Böyle akademilere tüm Türkiye’nin ihtiyacı var. Merkezleri diğer illere de yaymak istiyoruz.”

M2M ile tasarruf

Bu mer­kez­de, ha­va du­ru­mu­na bağ­lı ola­rak yön­len­di­ri­len akıl­lı su­la­ma ve akıl­lı ev uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da ener­ji ta­sar­ru­fu sağ­la­na­cak.Bu uy­gu­la­ma ma­ki­ne­ler ara­sı ile­ti­şim (M2M) sis­te­miyle ya­pı­la­cak.

Akıllı saatle izlenecekler

Ka­ş’­ın, ino­va­tif çö­züm­le­riy­le en­gel­li bi­rey­le­rin ha­ya­tın­a de­ğer kat­ma­yı he­def­le­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Gök­han Öğüt şun­la­rı an­lat­tı: “Bun­la­rın ba­şın­da sa­at ola­rak gi­yi­le­bi­len akıl­lı te­le­fon­lar ge­li­yor.

Eği­tim gö­ren en­gel­li bi­rey­le­re sa­at ola­rak ta­kı­lan akıl­lı te­le­fon­lar sa­ye­sin­de öğ­ren­ci­le­rin ko­nu­mu ha­ri­ta­dan ta­kip edi­le­rek, lo­kas­yon­la­rı be­lir­le­ni­yor. Ay­rı­ca ge­rek­li du­rum­lar­da ile­ti­şi­me de ge­çi­le­bi­li­yor.


DERNEK ADINA ARSA SATIN ALINMIŞ, ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM TESİSİ PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YARDIMLAŞMA KAPSAMINDA ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLAR, AİDATLAR VE BAĞIŞLARA AYRICA GIDA YARDIMLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE VE AKÜLÜ ARAÇLAR GİBİ ÇEŞİTLİ MEDİKAL MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ DİLEDİKLERİ ZAMAN, GÖNÜL RIZALARI İLE BAĞIŞLARINI YAPABİLMELİDİR. İSTİSMARCILARA LÜTFEN FIRSAT VERMEYİNİZ. EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÇEŞİTLİ ÜRÜN SATIŞLARI, TİYATRO BİLETLERİ, TELEFONLARLA ARAYIP YA DA KAPINIZA GELİP, DERNEKLER VEYA ENGELLİLER ADINA PARA İSTEYENLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ!

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 0115856) (IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )

VAKIFLAR BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: IBAN (TR 870001500158007304832375)

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (EURO bağış hesap no: 4263- 26989) (IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)

TÜRKİYE İŞ BANKASI ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (USD bağış hesap no: 4263-0026975) (IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75)